Örömhír Békésről

1629

Egy éve kezdtük el a törekvő fiatalokkal a foglalkozást. Isten Igéje többeket meggyőzött a személyes döntés fontosságáról. Akik örömmel fogadták az evangéliumot, október hatodikán, az ünneplő gyülekezet előtt is vallást tettek az Úr Jézusban való hitükről.

A fehérruhások változatos bizonyságtételéből megtudhattuk, hogyan vezette őket  az   Úr a megtérésig. Közösen adtak hálát az élő reménységért,az Isten kegyelméért.

Fodor Attila, megtérése folyamatos volt. Hallott Isten szeretetéről,melyet személyesen is megtapasztalt. Fodor Boglárka, Attila húga, egy ifjúsági táborban adta át szívét az Úr Jézusnak.

Ezt a döntését az evangélizáló alkalmak megerősítették.

Boldizsár Esztert, (Köröstarcsáról) az Úr testi-lelki szenvedés mélységeiből emelte fel.

Élő hittel, engedelmességgel ajándékozta meg és az örökélet bizonyosságának sziklájára állította lábait. Bohus Andrist, egy nyári táborba ragadta meg Isten szeretete. Ő is csatlakozott a bemeritkezők sorába. Erdei Andrea és bátyja Péter, szülői biztatásra jöttek el a törekvők alkalmaira.

Isten meggyőzte őket bűneikről és Jézus Krisztus engesztelő áldozatának elégséges voltáról. Most az új élet örömével követik Megváltójukat.

Mészáros Józsefet egy Szegedi ifjúsági konferencián szólította meg az Úr. Mély bűnbánattal

kereste a szabadulás útját , Jézus Krisztusban megtalálta.

A nagyszámú hallgatóság előtt Katona László Nagydobos-i körzet lelkipásztora, a Róm 6,1-11 alapján hirdette az örök életre hívó evangéliumot.

A bemerítés szolgálatát Péter István helyi lelkipásztor testvér végezte. Imádsággal és áldáskéréssel indulhatott el a hét testvér az Úr Jézus követésére. Lisztes Tibor presbiter testvér köszöntésében a rendszeres bibliaolvasás,az imádság,bizonyságtétel ,továbbá az Úrral és a gyülekezettel való meghitt

kapcsolattartás szükségességét hangsúlyozta. Az ifjúság virággal,énekkel fejezte ki jókívánságát és szeretetét a  gyülekezetünk új tagjait felé.

Az Úr kegyelme erősítse és tartsa meg gyülekezetünk új palántáit az Ő követésében és szolgálatában!


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!