Öröm van a mennyben!

4012

Öröm van a mennyben egy bűnös megtérése felett, hát még, ha három ember jut üdvösségre bűnei bocsánata által!

Ennek az örömnek lehettünk földi részesei, amikor a Dunaharaszti Baptista Gyülekezetben március 26-án három fiatal tett bizonyságot hitéről, megváltottságáról, és pecsételte azt meg a bemerítéssel.

A rokonokkal, barátokkal, érdeklődőkkel bővült gyülekezet újra hallhatta – már ki tudja, hányadik alkalommal – a megváltás evangéliumát. Még tart a kegyelmi idő, talán nem hiába szólt újra.

Pollák András IV. éves teológiai hallgató a János 3,1–21.36 alapján vázolta előttünk Isten nagyszerű tervét. Egy szép és bűntelen, békés világot, boldog emberekkel. A bűnbeesés miatt azonban minden másként történt. Isten féltő szeretete, jósága és igazságos volta nem hagyhatta az embert önfejű, önpusztító állapotában. Jézus Krisztus áldozata által menekülhetünk meg az Isten jogos haragjától. Ez által az áldozat által részesülhetünk jóságában és szeretetében ma is. Mert még tart a kegyelem, a türelmi idő. De meddig?

Ezt ismerte fel a három lélek, és csatlakozott Krisztus testéhez, a gyülekezethez.
Szántó Hanna kb. öt éve Tahiban ismerte fel, hogy szüksége van Jézusra, végleges döntése most érlelődött meg benne.

Borbélyi Bettina előtt is volt hívő példa a családban, de személyes elhatározását a nehézségei során tapasztalt isteni szeretet erősítette meg. Azóta boldogan hordja a terheit is.

Doboróczki Piroska is hívő családban nőtt fel. Mérlegre tette, mi lett volna, ha nem így történik. Hálás, hogy Isten megvédte őt a család által olyan dolgoktól, amelyeket nem hívő barátai végigélnek. A személyes Krisztushoz tartozás örömét ez a felismerés is segítette.
A bemerítést a helyi lelkipásztor, Plank József testvér végezte.

A kézrátételes imádságok után szeretetteljes biztatások, segítőkészségről tanúskodó köszöntések hangzottak el a gyülekezeti képviselők és családtagok részéről.
Bárcsak minél többen felismerhetnék Isten e nagy szeretetét, és fogadhatnák el az örök élet lehetőségét! Ezen munkálkodjunk!

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!