Ökumenikus hálaadás a Szent Korona hazatérésének 40. évfordulóján

4658

A Szent Korona hazahozatalának 40. évfordulója alkalmából hálaadó ökumenikus istentiszteletre került sor a zsúfolásig megtelt budapest-belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia-templomban, mely a főváros legrégebbi temploma.

Az ünnepi eseményen kiemelt szerepet biztosítottak a szervezők a baptistáknak, kifejezve tiszteletüket a korona hazatérésében játszott kimagasló szerepükért. A Magyarországi Baptista Egyház képviseletében dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor, egyháztörténész, az MBE Történelmi Bizottságának elnöke hirdette Isten üzenetét dr. Osztie Zoltán plébánossal és Takács István református lelkipásztorral közösen.

Az ünnepi istentisztelet fényét emelte a Magyar Koronaőrök Egyesületének gondozásában lévő Szent Korona másolata és az egyesület díszőrsége is. A Magyar Koronaőrök Egyesületének az ünnepséget követő fogadásán egy emlékkiállítás is megtekinthető volt a 40 évvel ezelőtti történésekkel kapcsolatosan, kiemelve a baptisták szerepvállalását.

Dr. Mészáros Kálmán baptista lelkipásztor dr. Holló József altábornagy, miniszteri biztos és dr. David Kostelancik, az USA ideiglenes ügyvivőjének köszöntő szavai után ünnepi beszédében elmondta:

„Tisztelt ünneplő gyülekezet! Kedves testvéreim!

Amint azt talán önök közül sokan tudhatják, a magyar korona 40 évvel ezelőtti visszahozatalában mások őszinte próbálkozásai mellett a magyar baptisták is kivették a részüket.

Dr. Billy Graham, a 20. század legismertebb és legtekintélyesebb, ma is élő, 100. évében járó amerikai evangélista 1977 őszén járt hazánkban.
Csodával határos módon kapott engedélyt arra, hogy az akkor még ateista, keresztényellenes ideológiai alapokon álló keleti blokk erős bástyájának gondolt Magyarországon több tízezer ember előtt hirdesse Isten megtérésre hívó üzenetét.

Dr. Haraszti Sándor, a magyar származású amerikai baptista lelkipásztor és orvos-misszionárius, aki az evangélista útjának előkészítője és tolmácsa is volt, a következő sorokat vetette papírra 40 évvel ezelőtt:

»Graham megkérdezte tőlem, hogy miért hívják meg őt Magyarországra. A válaszom ez volt: Valószínűleg nem a két szép kék szemedért. A magyar kommunista kormányzatot nem az evangélium érdekli, hanem a korona hazahozatala és a legnagyobb kereskedelmi kedvezmény.«

Mivel Graham szoros baráti kapcsolatot ápolt a ma is élő, 94. évében járó Jimmy Carterrel, az USA akkori, ugyancsak baptista vallású elnökével, a korona visszaadása valóban reális esélynek tűnt. Majd így folytatódik dr. Haraszti feljegyzése:

»Carter elnök telefonon felhívta Grahamet közvetlenül a magyarországi útja előtt, hogy áldáskívánását adja át Magyarország népének. A koronáról is tárgyaltak. Az elnök arról biztosította, hogy az ügy az asztalán fekszik, és hamarosan jóindulatú döntést hoz a kérés teljesítésében. Ezzel az ígérettel indult Graham Magyarországra, ami néhány hónap után valósággá vált.«

Nem tartjuk véletlennek, hogy 40 évvel ezelőtt éppen ezen a napon, a világkereszténység legősibb ünnepnapján, vízkereszt vigíliáján érkeztek vissza Magyarországra a koronázási ékszerek.

Az új kegyelmi korszak kezdetét jelentő »epifánia«, azaz »Urunk színre lépése« emléknapján, amikor megváltó Krisztus Jézusunknak a Jordán folyó vizében való bemerítkezésére emlékezünk világszerte. Itt hallotta az őt körülvevő ünneplő sokaság a mennyei szózatot: »Íme, az én szeretett Fiam, akiben én gyönyörködöm.«

2000 évvel ezelőtt ezzel indult el Isten eljövendő királyságának látható előretörése. Aztán folytatódott Krisztus keresztáldozata által a bűn erejének megtörése. Halálból való feltámadásával pedig az örök élet diadala. Ennek világraszóló örömhírét aztán kiválasztott apostolaira bízta.

1000 évvel ezelőtt ezt az apostoli küldetést értette meg Szent István királyunk is, aki miután felnőtt férfiúvá érett, elhagyta pogány életvitelét és addig használt Vajk nevét, és az első jeruzsálemi gyülekezet vértanújának, István diakónusnak a nevét vette fel hitvalló keresztségében, aminek jelentése „stefanus”, azaz „győzelmi korona”.
Azt sem tartjuk véletlennek, hogy ő volt az utolsó európai uralkodó, aki a keleti és nyugati kereszténység határán Bizánc és Róma jóváhagyásával és áldásával lehetett Közép-Európa egyik legtekintélyesebb uralkodója, megteremtve ezzel egy keresztény alapokon álló egységes országot itt a Kárpátok ölelte Pannon-medencében, amely a történelem földindulásai ellenére ma is szilárd alapokon nyugszik, amely 1000 éven át ellenállt minden ellenséges erőnek és bennünket letiporni szándékozó világuralmi eszmerendszernek.

Bár a sok viharos évszázad után a koronán megdőlt a kereszt, mégis minden keresztényellenes összefogás ellenére a Krisztus keresztje ma is ott ragyog és diadalmaskodik a korona csúcsdíszeként.

Mert nincs korona kereszt nélkül! Mint ahogy nincs örök élet koronája sem Krisztushoz mindhalálig hű kereszthordozás nélkül!

Isten áldja meg magyar hazánkat és benne minden népet!

A Biblia azt mondja:

»Ha megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkozva keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat…« (2Krón 7,14)”

Nagy öröm volt megtapasztalni baptista résztvevőként a testvérek részéről felekezettől függetlenül azt a szeretetet és megbecsülést, amit kifejeztek a baptista közösség felé. Dr. Haraszti Sándor lelkipásztor és orvos-misszionárius egykori közbenjárása Billy Grahamnél, és Jimmy Carter amerikai elnök, baptista testvérünk évtizedekkel ezelőtti döntése olyan megbecsülést szerzett, melyre örömmel és hálaadással tekinthetünk.

Hegedűs Ádám


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!