October 22, 2023 – Children’s Sabbath – Fran Patterson – Broadway Baptist Church Texas

303

165 megtekintés Élő közvetítés dátuma: 2023. okt. 22. Fran Patterson, Pastor of Congregational Care igehirdetése az 1Thesz 1:1-10 igeversek alapján. Broadway Baptist Church in Fort Worth, Texas

1Pál, Szilvánusz és Timóteus a thesszalonikaiak gyülekezetének az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban: kegyelem nektek és békesség.
2Hálát adunk Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül 3emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat és a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek állhatatosságát; 4mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok.
5Mert a mi evangéliumunk nemcsak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek, a ti érdeketekben, 6ti pedig a mi követőinkké lettetek, és az Úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. 7Példává is lettetek minden hívő számára Makedóniában és Akhájában, 8mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nemcsak Makedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, 9mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogyan fordultatok a bálványoktól Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, 10és várjátok a mennyből Jézust, az ő Fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól.”
(1Thesz 1:1-10)

„1Paul and Silvanus and Timothy, to the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ: Grace to you and peace.2We give praise to God at all times for you, keeping you in memory in our prayers;3Having ever in mind your work of faith and acts of love and the strength of your hope in our Lord Jesus Christ, before our God and Father;4Being conscious, my brothers, dear to God, that you have been marked out by God’s purpose;5Because our good news came to you, not in word only, but in power, and in the Holy Spirit, so that you were completely certain of it; even as you saw what our behaviour to you was like from our love to you.6And you took us and the Lord as your example, after the word had come to you in much trouble, with joy in the Holy Spirit;7So that you became an example to all those who have faith in Christ in Macedonia and Achaia.8For not only was the word of the Lord sounding out from you in Macedonia and Achaia, but in every place your faith in God is made clear; so that we have no need to say anything.9For they themselves give the news of how we came among you; and how you were turned from images to God, to the worship of a true and living God,10Waiting for his Son from heaven, who came back from the dead, even Jesus, our Saviour from the wrath to come.” (I. Thessalonians  1:1-10)

Our worship leaders this morning include Thaynara & Susanna, Acolytes; Members of Broadway’s Children’s Department; Members of the Mini Kids; Members of the Children’s Choir; Children’s Sunday School Teachers: Ora Asheton, Elizabeth Brown, Darla Herndon, Sophie Johnston, Lucy San, Sokunthea Sien, & Sarah Tjarks, Banner Carriers; Brian Brisco, Member of the All Things New Class; Josh Lucas, Children’s Choir Director; Sandy Nelson, Children’s Choir Accompanist; Camilla Bloom, Mini Kids Leader; Mary Jesse, Mini Kids Leader & Preschool Ministry Coordinator; Emily Davis, Children & Youth Music Coordinator; Toi Mack, Children’s Ministry Coordinator; Michael Cox, Director of the Chancel Choir; Bradley Reznicek, Organist; Jennifer Baergen Davis, Pastor of Family Ministries; Fran Patterson, Pastor of Congregational Care; and Ryon Price, Senior Pastor.

Banner: Designed and created by Jess Grady and the children of Broadway. “Who Are the Ministers of My Church?” Text & music: Emily Davis, 2023. “Gloria Patri” Text: Gloria Patri, 2nd C. Music: Christoph Meineke, 1844. “How Firm a Foundation” Text: Rippon’s Selections of Hymns, 1787, alt; sts. 2-5 from Isaiah 43:1-5. Music: Traditional American melody; Funk’s Genuine Church Music, 1832. “Lord, We Bring to You Our Children” Text: Frank von Christierson, 1974 © 1976 The Hymn Society. Music: John Stainer, 1887. “O, How I Love Jesus” Text: Frederick Whitfied, 1855; refrain, anonymous. Music: Traditional American melody. “Trio on ‘My Jesus, I Love Thee’” Edwin T. Childs. © 2022 Birnamwood Publications. Doxology. Text: Source unknown, c. 1757. Music: Felice de Giardini, 1769. “Marché, Op. 27, No. 2” Marcel Dupré, 1931. © 2005 Alphonse Leduc. Streamed with permission under One License # A-736705. Produced by the members of Broadway Baptist Church. All rights reserved.

https://www.youtube.com/@BroadwayBaptist

https://www.facebook.com/BBC2323

This is the live stream channel for Broadway Baptist Church in Fort Worth, Texas.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!