2023. november 12-én kimondhatatlan öröme volt gyülekezetünknek.

Hét fehérruhás várt arra, hogy hitvallása alapján bemerítésben részesüljön. A legidősebb hitvalló nyolcvanöt éves volt, a legfiatalabb tizenkét éves. Ami közös volt bennük, hogy életük legfontosabb döntése alapján a bemerítésben is követni akarták az Úr Jézus példáját és parancsát.

Balról jobbra: Papp József Barnabás lelkipásztor, Papp Sára, Csóka Jázmin, Czibula Istvánné, Csóka Jonatán, Csordás Kristóf, Csóka Ármin, Nemeshegyi Gellért, Nemeshegyi Zoltán nyugalmazott lelkipásztor

A bemerítést végző Papp Barnabás lelkipásztor első gyermekét is részesíthette a bibliai keresztségben. Az ünnepi istentisztelet igehirdetője, Nemeshegyi Zoltán nyugalmazott lelkipásztor három unokája is a hitvallók között lehetett. A hívő ember gyermekeinek és unokáinak is szükségük van megtérésre. Születésük óta azért imádkozunk, hogy amikor elérik azt a kort, hogy önálló döntést tudnak hozni, kérjék és elfogadják bűneik bocsánatát, és megszülessenek az örök élet számára is.

Ennek a napnak öröme sok-sok imádság meghallgatásának következménye volt. A lelki újszülöttek bemerítésük sorrendjében:

Czibula Istvánné Sipos Katalin (85),

Papp Sára (14),

Csóka Jázmin (14),

Nemeshegyi Gellért (14),

Csordás Kristóf (16),

Csóka Ármin (16),

Csóka Jonatán (12)

Az új tagokért való imádságban részt vett a lelkipásztorokon kívül Szabadszállási László presbiter és Németh Zsolt diakónus. A gyülekezet ajándékát, a Bibliát Csordás Gyula gyülekezetvezető adta át az ünnepelteknek. Kívánjuk, hogy az Úr tartsa meg hűségben az ő útján elindult testvéreinket.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!