Nyári gyermekhét Békéscsabán

2130
A táborozók

2016. június 27–július 1. között rendeztük meg Békéscsabán a 18. nyári gyermekhetet. Nagy örömünkre a gyermekhét iránti érdeklődés évről évre nő. Ebben az évben 82 gyermek vett részt táborunkban, melynek azt a címet adtuk, hogy „Építkezés”.

Nehémiás könyvének történetein keresztül beszélgettünk a gyerekekkel arról, hogy Istennek gondja van ránk, és ő mindig biztos segítség a nyomorúságban. Bátorítottuk őket, hogy amint Nehémiást nem hagyta el Isten, úgy minket sem hagy el és nem marad el tőlünk.
Kiemeltük, hogy az Istenhez való viszonyulásunk alapvetően meghatározza a testvéreinkkel, illetve az emberekkel való kapcsolatainkat. A gyermekhét végén pedig az Istennel való szövetségkötésre hívtuk fel a figyelmet, amit Isten ajánl fel kegyelemből az embereknek.

Jó volt megtapasztalni Isten áldását és oltalmát szolgálatunk minden területén. A tanításokban, a bábozásban, a beszélgetésekben, a játékokban, a testvériség összefogásában, az önkéntes szolgálatra való készségben, az adományokban, a jó időben, az örömben, a békességben…

Mindenért Istené a dicsőség!

„Krisztus azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.” (2Kor 5,15)