Mit hagyunk magunk után?

A mesterséges intelligencia robbanásszerű fejlődése kapcsán felmerülő gazdasági és etikai kérdések komoly kihívást jelentenek a vezetői döntéshozatalban

2806

Az infokommunikációs technológia látványos fejlődése kapcsán a vezetői döntések utóbbi években tapasztalható komoly kihívásairól, az üzleti életnek és az etikának a jövőre kiható égető kérdéseiről és a lehetséges megoldásokról tartottak ma könyvbemutatóval egybekötött sajtóbeszélgetést a Református Zsinati Hivatal Dísztermében, ahol a szerzők mellett felszólalt dr. Nemes Ferenc, a vezetéstudomány professor emeritusa, az MTA doktora, dr. h.c. Szebik Imre nyugalmazott evangélikus püspök, valamint Reményi Csaba, az Oracle Hungary cégvezetője.

A beszélgetés alapjául a Harmat Kiadó gondozásában a dr. Tomka János és dr. Bőgel György szerzőpáros Mit hagyunk magunk után? címmel most megjelent könyve szolgált. A Biblia és a menedzsment-trilógia harmadik kötete rendhagyó módon a modern kori vezetői dilemmák bemutatása mellett bibliai történetek tanulságaival kíván segítséget nyújtani a döntési helyzetekben.

A technológia robbanásszerű fejlődésével ma a vezetők egyre több olyan, nemcsak gazdasági következményekkel járó, hanem komoly etikai kérdéseket is felvető döntéshozatali helyzettel szembesülnek, amelyek hosszú távon a társadalom jövőjét is jelentősen befolyásolhatják.

Mint Reményi Csaba, az Oracle Hungary cégvezetője a könyvbemutató kapcsán elmondta: a menedzserré válás folyamatában jelentős pszichológiai küszöb átlépését jelenti annak a felismerése, hogy vezetői döntéseink érdemi hatással vannak mások életére. Akár fejlesztői, akár felhasználói vagyunk például a mesterséges intelligenciának, fontos, hogy morálisan felvértezve legyünk képesek átgondolni ennek az üzletpolitikán messze túlmutató környezeti, társadalmi, politikai hatásait.

Bár a mesterséges intelligencia térhódításának sebessége eltérő az egyes szektorokban, ma már jól látszik, hogy az új technológia a digitális innováció szempontjából viszonylag elmaradottnak számító területeken is megjelenik. A PwC kutatása szerint a világ GDP-je 2030-ban 14%-kal lesz magasabb a mesterséges intelligenciának köszönhetően, ami 15,7 billió dolláros növekedést jelent. A mesterséges intelligencia a gyorsan változó gazdaságban a legnagyobb üzleti lehetőséget jelenti: a prognózisok szerint azok a vállalkozások, amelyek nem alkalmazzák az új technológiát, nem lesznek képesek lépést tartani versenytársaikkal, és piaci részesedésük nagy részét elveszíthetik.

Az innovációra fogékony vállalatvezetők hamar felmérik az új technológia alkalmazásától várható hasznot, ám ami üzleti szempontból hasznos, az nem feltétlenül etikus – mondta a bemutató kapcsán dr. Bőgel György menedzsmentprofesszor, a könyv egyik szerzője. A döntéshozatal során el kell választani a rosszat a jótól, amihez értékekre, elvekre és iránytűre van szükség.

Mint dr. Tomka János, a Károli Gáspár Református Egyetem főiskolai tanára, a kötet társszerzője hozzátette: a digitalizált világban is égető szükségünk lenne általánosan elfogadott normákra és közös etikai elvekre, azonban napjainkban az erkölcs is viszonylagossá vált. Bár a legtöbben őszintén szeretnénk betartani a Bibliában található két évezredes alapelvet, miszerint „amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük”, segítség nélkül nem vagyunk képesek erre. A könyv nem titkolt célja megmutatni, hogy a Biblia a modern életformában is valódi erőforrásokat kínál az aranyszabály szerinti élethez.

A Biblia és a menedzsment-trilógia most megjelent kötete a mesterséges intelligencia aktuális kérdései mellett a vezetői döntéshozatal mai, talán legnagyobb kihívásait kívánja górcső alá venni, mint például a digitális technológiák fejlődése kapcsán bekövetkező radikális változások hatása a szakértői hivatásokra, meggyőzés és manipuláció az információs társadalomban, de a családi vállalkozások sikerei és buktatói, az etikus programozás, vagy akár a megosztásos modell, az úgynevezett „sharing economy” térhódításának kérdései is terítékre kerülnek, mindezek rendhagyó módon a jelen tükrében és több ezer éves bibliai példák tanulságaiból is merítve.

További információk:

Kolos Emőke
kommunikációs projektvezető
Harmat Kiadó
Tel.: +36 30 966 6783
emoke.kolos@harmat.hu
www.harmat.hu

Dr. Herjeczki Kornél
ügyvezető igazgató
Harmat Kiadó
Tel.: +36 1 466 9896
herjeczki@harmat.hu
www.harmat.hu

Háttér-információk

A trilógiáról és a szerzőkről:

A Biblia és a menedzsment első kötete – amely a vezetés alapjaival, a fontosabb vezetési feladatokkal és módszerekkel foglalkozott – Vezetés egykor és most címmel 2010-ben jelent meg a Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában, a második kötet pedig 2014-ben Megéri jónak lenni? címmel. A trilógia könyveiben a modern szakaszok szerzője Bőgel György, a bibliai elemzéseket pedig Tomka János írta.

Dr. Tomka János villamosmérnök és mérnöktanár, gazdálkodás- és szervezéstu­dományokból szerzett PhD-fokozatot. 1993–2014 között a KPMG-nél dolgozott felső vezetői beosztásokban. Főiskolai tanár a Károli Gáspár Református Egye­temen, vezetési szakértő. Tagja az MTA Tudásmenedzsment Munkabizottságá­nak, a Magyar Mérnökakadémiának és a Menedzserek Országos Szövetségének, valamint a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társaságának (KEVE), amelynek 1994–2004 között elnöke is. Számos előadást tartott, cikkeket és könyveket írt többek között a Biblia és a vezetés kapcsolatáról.

Dr. Bőgel György a közgazdaság-tudomány kandidátusa, habilitált doktor, a Cent­ral European University tanára. A közelmúltban elsősorban vállalkozási és inno­vációs tárgyakat oktatott saját intézményében és vendégként más egyetemeken. Tucatnyi könyvet és több mint száz cikket publikált a technológiai fejlődésről, vállalatvezetési témákról magyar és angol nyelven. Elnöke, illetve elnökségi tagja volt a Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Egyesületnek, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságtól megkapta a Neumann-díjat. Vállalati gyakorlati tapasztalatokat a KFKI Számítástechnikai Rt.-nél szerzett, ahol öt évig dolgozott főállásban elnöki stratégiai tanácsadóként. Gyakran szerepel moderátorként és elő­adóként gazdasági, vezetési és innovációs tárgyú konferenciákon.

A Harmat Kiadóról:

A több mint 25 éve alapított, elsősorban családi, párkapcsolati és gyermeknevelési könyveiről ismert, de a gyermekirodalomtól az egyetemi tankönyvekig széles skálát felölelő, keresztény szellemiségű Harmat Kiadó célja, hogy nemcsak magas színvonalú, közérthető irodalommal segítse az érdeklődőket a hitbeli és életvezetési kérdésekben, valamint a természet- és a társadalomtudományok terén, hanem számtalan fontos témában társadalmi párbeszédet kezdeményezzen és elősegítse megoldásukat. A Harmat Kiadói Alapítvány a társadalmi felelősségvállalás jegyében több olyan terület mellett kötelezte el magát – eszközöket és segítséget is nyújtva –, amelyek minőségi, pozitív változást érhetnek el a családok, fiatalok, gyermekek, közösségek életében. Így a kiadó többek között párbeszédet szervezett az iskolai kortárs bántalmazás vagy az öngyilkosságok megelőzésének témakörében, de a kezdetektől aktív szerepet vállal a Házasság Hete Mozgalomban is, amelynek immár tíz éve egyik szervezője, illetve országos koordinátora.

A kiadónak eddig több mint 500 kötete jelent meg közel hárommillió példányban. A legnépszerűbbek közé tartozik Gary Chapman több százezer példányban kiadott Az 5 szeretetnyelv könyvsorozata, Henry Cloud Gyerekhatárok, illetve Kamaszhatárok című kötete, a vezetői könyvek sorozatban Chris McChesney, Sean Covey, Jim Huling A megvalósítás 4 alapszabálya, Gary Chapman és Paul White A munkahelyi elismerés 5 nyelve, Henry Cloud Határok a vezetés szolgálatában, Gary Chapman, Harold Myra, Paul White Mérgező munkahelyek, valamint Pulay Gyula A szeretett vezető című művei. A kiadó nevéhez fűződik C. S. Lewis Narnia krónikáinak kiadása és a világ egyik legnépszerűbb Magyarázatos Bibliájának (NIV Student Bible) magyarországi megjelentetése is. A Harmat adja ki immár tíz éve az elsősorban családi és párkapcsolati, gyermeknevelési kérdésekkel foglalkozó Family magazint, illetve 2013-tól a lapcsalád gyermekeknek szóló tagját, a CikCakk magazint. A Harmat által szervezett író-olvasó találkozók részeként került sor tavaly Gary Chapman nagy sikerű előadói turnéjára is.

 

 


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!