Megjelent a 2018-as Áhítat és Múlt, jelen, jövő

3684

„Ugye, öt verebet adnak két fillérért, de Isten egyről sem feledkezik meg közülük. Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok!” (Lk 12,6–7)

„Idős házaspár kissé remegő kézzel olvassa az Áhítatot a konyha sarkában… Fiatal lány olvassa telefonján az Áhítat applikációját a villamoson ülve, munkába menet… A tanári szobában elhelyezett, kissé rongyos Áhítat könyvet gyorsan fellapozza a baptista iskola érdeklődő pedagógusa az óra előtt, hogy lelki muníciója is legyen… Lelkipásztor nyitja ki az Áhítatot. Olvas, készül, imádkozik…

Mennyiféle ember, élethelyzet, szükség! Szinte lehetetlen vállalkozás, hogy az Áhítat szerkesztői, írói mindenféle élethelyzetre aktuális és mindenki számára érthető üzeneteket fogalmazzanak meg. Azonban erre is igaz lehet az Úr Jézus kijelentése: »Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges« (Mt 19,26)” – részlet a könyv előszavából.

A Magyarországi Baptista Egyház Áhítat-bizottságában örömünkre szolgál, hogy megújult kiadványunkat már hatodik éve bocsáthatjuk közre azzal a céllal, hogy mind egyéni, mind pedig közösségi bibliatanulmányozásunkat elősegítse. A 2018-as Áhítatban a négy evangélium által meghatározott forgóban a Lukács szerinti kerül sorra az első negyedévben. Ezt a textusközpontú egységet követően egy vagy több héten átívelő témák adják meg a napi igék olvasásának menetét – egyházi, nemzeti, történelmi és kulturális aktualitásokhoz igazodva.

Az Áhítat függelékében csoportos bibliatanulmányozásra szánt bibliaórai tematika található, amely az év minden hetére kínál sorozatot. Emellett az igehely-megjelöléseknél használt bibliafordítás versbeosztásának „károlis” megfelelőit tartalmazó összefoglalás is segíti a régebbi fordítás használóit.

Ebben az évadban az eddig alkalmazott 1990-es új fordításról áttérünk a 2014-ben kiadott revideált új fordításra (RÚF 2014), amely a – magyar nyelven jelenleg elérhető – legszakmaibb és legszínvonalasabb protestáns bibliafordítás.

A kiadványunkban tavaly debütáló új műfaj, az infografika sikerén felbuzdulva idén még több efféle informatív és tömör, tipográfiailag jól kidolgozott ábra szolgál illusztrációs oldalként nagypénteknél, húsvétnál, mennybemenetelnél, pünkösdnél, karácsonynál és óévnél.

Erdélyi magyar baptista testvéreinkkel idén is arra törekszünk, hogy a helyi igényeket és szükségeket leginkább kielégítő, ezért külön-külön szerkesztett és kiadott áhítatoskönyveink közös platformot is tartalmazzanak a határokon átívelő nemzeti és hitelvi összetartozás jegyében. Ennek értelmében az általunk szerkesztett bibliaolvasó és imaórai tematikát erdélyi testvéreink rendelkezésére bocsátottuk, míg tőlük származik kiadványunk vasárnapi iskolai egysége. Ezen felül nagyjából azonos arányban kölcsönösen gyarapítottuk egymás írói gárdáját. Így tudhatjuk és érezhetjük, hogy szerte a világon a magyar baptisták ugyanazon igék alapján gondolkodnak és imádkoznak egy adott napon.

A teljes anyag kizárólag a könyvformátumú Áhítatban jut el az olvasóhoz, ezért ajánljuk nagy szeretettel.

Várady Endre, az Áhítat-bizottság elnöke

Múlt, jelen, jövő: Emlékeztetéssel éberen

Minden korban, minden embernek szüksége van hitében emlékeztetésre és ezen keresztüli megfrissítésre, lelki éberségre. Megemlékezhetünk saját életünk fontos fordulópontjairól és azokban Isten munkájáról éppúgy, mint mások, elődeink példájáról, követendő hitükről, életükről. Ez az év tele volt emlékeztetéssel:

• A reformáció 500 évvel ezelőtti, majd azt követő eseményeire, benne anabaptista elődeinkre figyelhettünk.

Kornya Mihály életére és egyedülálló munkásságára emlékezhettünk halálának 100 éves évfordulóján.

• Visszatekinthettünk a Magyar Baptisták Világszövetségének 25 évvel ezelőtti indulására, az azóta megtett útra, többek között Debrecenben is a negyedik világtalálkozó alkalmával.

A kérdés: mindez ébresztgetett-e bennünket? Engedtük-e, hogy megfrissítse Isten hitünket, szolgálatkészségünket, mindennapi életünket? A múlt nagyjai, akikre emlékezünk, éber emberek voltak. Hallották Isten szavát, megtették azt, amire a Lélek mozdította őket. Bennünket is ébresztget az Isten! Ne aludjunk, főként ne egy életen át, hanem – akár e könyv emlékeztetésein keresztül is – járjunk Krisztus mindig friss erejében, jelenlétében!

Papp János egyházelnök

(Részlet a Múlt, jelen, jövő előszavából)

Mi rejtőzik a borító mögött?

238 színes oldalon sokszínű múltunk egy darabja a jelenben a jövőnek.

Ajánljuk lelki táplálékként: Legelőször Isten igéjével találkozhat a kötetbe lapozó kedves olvasó. Igaza van-e a bibliai Prédikátor könyvének abban, hogy minden hiábavalóság? Érdekfeszítő igemagyarázatában az Udvarnoki András-díjas teológiai tanár, lelkipásztor szerző az életet vizsgálja alul- és felülnézetből.

Ajánljuk ajándék könyvként az egyházunkat megismerni kívánók számára: A női, férfi-, ifjúsági, szociális, speciális, cigányok közti, szeretetszolgálati, bel- és külmissziós, oktatási hírek, érdekességek mellett személyes hangvételű bizonyságtételek szólítanak meg bennünket az újra meg újra felbukkanó Szívhang rovatban.

Ajánljuk emléktárként: 2017-es évünk válogatott, színes eseményei is megtalálhatóak a baptista évkönyvben csokorba szedve: az országos rendezvények mellett a kisebb és nagyobb gyülekezetek életében történtek éppúgy, mint jeles családi alkalmak, a társadalomban ma már szinte kuriózumnak számító gyémánt- és vasmenyegzők. Olvashatunk küldetésüket hűséggel beteljesítő lelkipásztoraink, lelkipásztornéink, országosan ismert szolgálattevők életútjáról is. Bemutatjuk az egyházi és társadalmi elismerésben részesült testvéreinket, iskoláinkat.

Ajánljuk a család minden korosztályának: A kötet harmadik részében található KincsTár kincses írásai családi témájú, szépirodalmi és tudományos olvasnivalót rejtenek versekkel és díjnyertes, tanulságos mesékkel.

A szép kivitelű kiadványt szeretettel ajánljuk eddigi hűséges és új olvasóinknak is!

Mindkét könyv megvásárolható a Baptista Könyvesboltban:

1068 Budapest, Benczúr u. 31.

(06-1) 413-0936, +36 20 886 0011; fax: (06-1) 352-9707/103

konyvesbolt@baptist.hu; www.konyvesbolt.baptist.hu.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!