Ki ne szeretne erős lenni közülünk? Azt látjuk ugyanis, hogy aki erős, annak nem kell félnie, az könnyen legyőzi a bajokat. Ezért aztán sokan, ha kell, még pénzt is adnak azért, hogy izomzatukat megnöveljék. Ha azonban alaposabban körülnézünk a világban, akkor azt is meglátjuk, hogy a fizikai erő nem mindenható. Elég egy eltévedt puskagolyó, és leteríti a legerősebb embert is. Rengeteg olyan dolog van az életben, amelyhez másfajta erő kell, olyan erő, amely nem a testi, hanem a lelki-szellemi világban fejti ki hatását.

Ilyen erőre volt szükségük a tanítványoknak is, amikor feltámadt Uruk mennybemenetele után nagyon árváknak érezték magukat.

Meg is kapták az áhított erőt, de csak azután, hogy pünkösdkor leszállt reájuk a Szentlélek.

Figyeljük meg jól a sorrendet! Előbb érkezik a Szentlélek, aztán jön a megerősödés. Mi másképp gondoljuk: előbb megjavulunk, rendbe szedjük az életünket, aztán ha már minden rendben van, akkor jöhet a Szentlélek. Ez azonban nem így megy! Megtérés, újjászületés, egyszóval a Szentlélek reánk áradása nélkül kudarcra vagyunk ítélve. Az Úr Jézus éppen ezért ígérte meg nekünk, hogy elküldi áldott Lelkét, mert jól ismer minket. Ha még nem vett benned is lakást, akkor imádkozz az ének szavával: „Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám!”

Hogyan erősít meg a Szentlélek?

Megerősíti és bölccsé teszi elménket

A tudás hatalom; a nagyobb tudás, a bölcsesség nagy segítség az életben. A hívő segít, ahol csak tud. Ha tud… („Vezetni úgy tudok, ha Szentlelked vezet…”) A Szentlélek ajándékozza azt a tudást, amellyel nemcsak a magunk ügyeiben, hanem másoknak is képesek leszünk segíteni.

A Szentlélek megerősíti szívünket az isteni szeretettel

Általa képesekké leszünk arra, hogy legyőzzük a másoktól elválasztó haragot, az iriggyé és fukarrá tevő önzést, a lélekmentést meggátló, bénító közönyt.

A Szentlélek megerősíti akaratunkat

Nélküle jó elhatározásaink félbemaradnak. Csak szavainkban él a jó, de cselekedet, a megtéréshez illő gyümölcs már nem lesz belőle. A Szentlélek által le tudjuk győzni kényelmességünket, a halogatásra való hajlamunkat.

Ő elindít és célhoz segít.

A Szentlélek által megerősíttetünk a tanúságtételre

A Szentlélek vétele előtt Péter még egy szolgálóleány számonkérő szavára is úgy megrémült, hogy még azt is letagadta, hogy valaha ismerte volna az Úr Jézust. Pünkösd után viszont társaival együtt még nagy sokaság elé is bátran kiáll, hogy tanúskodjék a megfeszített és feltámadott Úrról.

Hűséges és erőtől áthatott bizonyságtevője lehetsz te is az Úrnak, ha ma az általa küldött Szentlélek uralma alá adod önmagad mindörökre és teljesen.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!