Martin Luther King- és Billy Graham-emléknap

2018. április 9.

2424

A Magyarországi Baptista Egyház és az Amerikai Egyesült Államok Magyarországi Nagykövetségének szervezésében került megrendezésre a Martin Luther King- és Billy Graham-emléknap április 9-én, a mártíromságot szenvedett Martin Luther King baptista lelkipásztor temetésének 50. évfordulóján az MBE Benczúr utcai székházában, történelmi emlékparkjában és a Baptista Teológiai Akadémián.

Viktor Hamm, a Billy Graham Evangelizációs Társaság alelnökének ünnepi köszöntője a koszorúzáson

Az afroamerikai polgárjogi harcos, baptista lelkipásztor és a 2018. február 21-én, életének 100. évében elhunyt evangélista, Billy Graham emlékére szervezett sajtónyilvános ünnepség koszorúzással vette kezdetét két baptista hitelődünk bronz domborművénél a történelmi emlékparkban. Az eseményen ünnepi köszöntőt mondott Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke; Viktor Hamm, a Billy Graham Evangelizációs Társaság alelnöke; Steinbach József, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke; és David J. Kostelancik, az Amerikai Egyesült Államok Magyarországi Nagykövetségének ügyvivője. Papp János baptista egyházelnök hálaadó imádsága után a koszorúzásban részt vettek a köszöntőt mondó vendégeken túl a Magyarországi Baptista Egyház részéről Papp János egyházelnök és Durkó István missziói igazgató; a Magyarországi Református Egyház nevében Bogárdi Szabó István püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinati elnöke; a Magyarországi Evangélikus Egyház nevében Fabiny Tamás elnök-püspök; a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa nevében Steinbach József elnök, Fischl Vilmos főtitkár és a vezetőség tagjai. Közösen koszorúzott a Magyarországi Baptista Cigánymisszió vezetője, Kovács Bálint, és az American Baptist Churches képviseletében Carmella Jones amerikai misszionárius.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának vezetősége koszorúz az emlékparkban

Az ünnepi megemlékezés a Baptista Teológiai Akadémián rendezett konferenciával folytatódott – mely élő közvetítéssel követhető volt egyházunk honlapján is – Varga György baptista lelkipásztor konferálásában. Papp János egyházelnök elmondta, az esemény célja, hogy két modern kori hithősünkre ne csupán otthonainkban és egyházunkon belül emlékezzünk, hanem nyilvánosan, a többi egyházzal, szélesebb környezetünkkel együtt, és e két emberen keresztül is felmutassuk az üzenetet, amit Isten ránk bízott. Viktor Hamm, a Billy Graham Evangelizációs Társaság alelnöke előadásában Isten kiválasztottjaként emlékezett Billy Grahamre, egy földműves fiára. Kiemelte fáradhatatlan elkötelezettségét és az evangélium hirdetésére odaszánt életét. Németh Zsolt a magyarországi egyházak 1956 utáni megtörésének következményeivel kapcsolatban kifejtette, hogy a kereszténységnek van joga harcolni a megkülönböztetésekkel és az elnyomással szemben. Martin Luther King erőszakmentes üzenete itthon is visszhangra talált az egyházi ellenállásban. David J. Kostelancik ügyvivő az erkölcsi út követését, az emberi jogok védelmét, az erőszakmentességet, az igazságtalanság, a gyűlölet és a rasszizmus felszámolását emelte ki legfontosabb üzenetekként a két lelkipásztor életútjából. Fabiny Tamás a társegyházak képviseletében az evangélikusok köszöntését hozta. Martin Luther King Erő a szeretethez című könyvére utalva elmondta, hogy a kereszt a sötétséget legyőző fény szimbóluma, amelyhez a megbocsátás vezet el.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere előadást tart a konferencián

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere megemlítette, hogy Magyarország legnagyobb kitüntetésének tervben lévő átadása Billy Graham részére ugyan már nem történhet meg, az életéből láthatjuk, hogy egy hatalom van az életünk fölött, a teremtő és szabadító Isten, akinek az áldásai nélkül nem lehetünk önmagunk, ám azokkal a ránk bízottak is jól járnak. Billy Graham ezt hirdette. A lelkész és az elnökök című könyvében olvashatunk a saját szerepéért folytatott küzdelmeiről a különböző politikai helyzetekben. Olyan megkérdőjelezhetetlen erkölcsi tekintély volt, aki mindig Krisztus hatalma alá helyezte az életét. Kránitz Mihály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának dékánja hangsúlyozta, hogy Martin Luther Kinget és Billy Grahamet a katolikus egyház is nagyra értékeli. E két ember tevékenysége átível a 20. századon, hatásuk átér a 21. századba is. Tömegeket voltak képesek mozgatni, és a kor technikai eszközeit is felhasználva tudtak Jézus Krisztusról szólni, a társadalom peremén élőkhöz is eljuttatva az evangéliumot. Almási Tibor, a BTA rektora Billy Graham és Martin Luther King hitvallásának követésére szólította fel a konferencia részvevőit, és saját mondataikat idézte. Martin Luther King nem sokkal halála előtt a következőket mondta:

„Ha eljön a nap, ne említsék, hogy Nobel-díjat kaptam. Nem ez a fontos. Ne említsék, hogy 300 különböző kitüntetésem van, nem ez a fontos. Azt mondják el, hogy Martin Luther King megpróbálta szeretni embertársait.” Kövessük alázatát és hitét. Billy Graham szavai: „Egy nap majd azt olvassák vagy hallják, hogy Billy Graham meghalt. Egy szót se higgyenek el belőle! Sokkal élőbb leszek, mint most vagyok. Csak a lakcímemet változtattam meg. Isten jelenlétébe léptem.”

Emlékezés és alkalmazás – baptista szemmel

(Papp János egyházelnök konferencián elhangzó beszédének szerkesztett, rövidített változata)
Papp János

„Martin Luther King és Billy Graham kiemelkedő baptista elődeink voltak. Isten iránti hálaadással, tisztelettel emlékezünk rájuk szolgálatuk, üzenetük felelevenítésével. Emellett feladatunknak érezzük, hogy azokat az értékeket, célokat, amelyeket ők fontosnak tartottak, alkalmazzuk mai körülményeinkre, és folytassuk az ő munkájukat. Martin Luther King nem járt Magyarországon, de munkássága az egész világon, így közöttünk is ismertté lett. Sokrétű szolgálatának hangsúlya a minden ember iránti tisztelet és a kisebbségek, hátrányos helyzetűek felemelése, segítése volt. Egyházunk ezt a szolgálatot folytatja akkor, amikor több mint 40 helyen végzünk cigánymissziót és gyülekezetplántálást. Akkor, amikor oktatási intézményeinkben kb. 30%-ban roma fiatalokat oktatunk (a társadalmi szerkezet arányait jóval meghaladó mértékben). Akkor, amikor szociális intézményeinken keresztül naponta több mint 10.000 cigány ember szükségeiben segítünk. Akkor, amikor a Jelnyelvi Bibliát fordítjuk a siketek számára. Akkor, amikor vakok és értelmi akadályoztatással élők között hirdetjük a Biblia üzenetét. Igen, mi baptisták folytatni szeretnénk Martin Luther King munkáját a mai Magyarországon és a határainkon túl. Billy Graham négyszer járt Magyarországon. Nagyra értékeljük mindegyik látogatását, közöttünk végzett szolgálatát. Most mégsem ezekre emlékezem, hanem temetésének különleges alkalmára, amelyen Magyarországról egyedüli meghívottként részt vehettem az 50 országból érkezett 2300 egyházi és társadalmi vezetővel, akikkel együtt fejezhettük ki együttérzésünket, hálaadásunkat és tiszteletünket. Bennem a temetésen mégsem ezek a hangsúlyok ragadtak meg, hanem az evangélium tiszta jelenléte. Ahogy ott is elhangzott, ahogy az evangélium emberére emlékezhettünk, és ahogy az evangélium hirdetésére hívott fel ez az esemény is. Billy Graham szolgálata által is megerősödve mi, baptisták hiszünk a Jézus Krisztusról szóló evangélium formáló erejében ma is! Éppen ezért meg vagyunk győződve arról, hogy az evangéliumnak helye van nem csupán az otthonokban és templomokban, hanem az iskolákban, a munkahelyeken, a médiában, a gazdaságban, a politikában, az élet minden területén. Hirdetni, élni, képviselni szeretnénk mindezt, és ezzel folytatni Billy Graham szolgálatát. Emlékezésünkben azonban nem szeretnénk hibát elkövetni azzal, hogy olyan magasra emeljük e két embert, hogy elérhetetlenek, követhetetlenek legyenek a mai hívők számára. Emlékeztet az ige bennünket is:

»Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön három évig és hat hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Testvéreim, ha valamelyikőtök eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévelygés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez.« (Jak 5,17–20)

Folytassa Isten bennünk és általunk az elődeink által elkezdett megmentő munkát!”

A konferenciát Durkó István baptista missziói igazgató imádsága zárta. A nap folyamán zenei szolgálatok is elhangzottak a BTA dupla kvartettjének előadásában Almási Kornél, a BTA művészeti rektorhelyettesének vezényletével. Az emléknap részeként a székház udvarában található Kornya-házban az alkalmilag kitelepült postán a Magyar Posta által Martin Luther King, illetve Billy Graham emlékére kibocsátott, elsőnapi bélyegzővel ellátott bélyegű leveleket lehetett kapni. Továbbá a jelenlévők megtekinthették a két baptista hitelődünkről szóló kiállítást.

A Magyar Posta alkalmi részlege a Kornya-házban

Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!