Keserűből édeset

2945

A krízisekről általában azt gondoljuk, hogy fölöslegesen megkeserítik az életünket. Ám a keserű is válhat édessé – ahogy a Bibliából ismert Naomi és Ruth példája is mutatja.

„Életünk története nem más, mint kríziseink története” – fogalmazza meg a szerző, aki első könyvében mély hitére és gazdag élettapasztalatára építve mutatja be, hogy a válsághelyzetben hozott döntéseknek sorsfordító erejük van.

Oldalszám: 136
Méret: 124 x 183 mm
Kivitel: kartonált
ISBN 978-963-288-412-7
Kiadás éve: 2018

A könyv megrendelhető: http://www.harmat.hu/uzlet/keserubol-edeset/, vagy megvásárolható a Baptista Könyvesboltban.

Olvasson bele a könyvbe: https://issuu.com/harmatkiado/docs/keserubol_edeset

Ajánló

A szakirodalomban „Janus arcúként” emlegetett krízisekről szól Révész Szilvia Keserűből édeset című első kötete, amely január végén jelent meg a Harmat kiadónál. A krízis szó jelentése válság, fordulat, melynek Janus arcúsága arra a kettősségre utal, hogy kimenetele egyaránt lehet pusztító és romboló a személyiségre nézve, viszont magában hordozza a fejlődés lehetőségét is. Rajtunk múlik, hogy miként tekintünk az életünk során elkerülhetetlen kríziseinkre. Lehet, hogy megadjuk neki magunkat és a hanyatlás útjára lépünk, de dönthetünk úgy is, hogy szembe nézünk vele és kiaknázzuk a benne lévő lehetőséget arra, hogy megtaláljuk azt az új utat, amelyen életünk visszakerül az Isten által vezetett mederbe. Ez utóbbi megvalósításához szükségünk van arra, hogy ne csak érzelmileg éljük át kríziseinket, hanem a gondolkodás révén az értelmünkkel is fel tudjuk fogi, hogy mi zajlik bennünk. Ehhez megfelelő tudással kell rendelkeznünk a krízisekről. Erre találunk remek lehetőséget Révész Szilvia könyvében.

Ugyanis választ kapunk benne arra, hogy tulajdonképpen mi is a krízis, hogy milyen fajtái vannak, hogy hogyan reagálhatunk rájuk, és hogy milyen lehetséges megoldások léteznek a krízisekből való kijutásra. Érdekes megtudni azt is, hogy miért hasonlíthatók a krízisek egy körforgalomhoz. Vajon mennyit tesz az Isteni faktor és miért fontos a személyiség érettsége és az aktív cselekvés a pozitív kimenetel szempontjából. Hogyan hatnak tanult viselkedés mintáink a krízisekre adott reakcióinkra és hogyan szabaduljunk meg a megoldásban akadályozó, nem működő magatartásformáinktól, eszközeinktől. És végső soron hogyan is járuljunk hozzá, hogy a nem kívánatos keserűség kívánatos édességgé változzon. Révész Szilvia rávilágít arra, hogy megpróbáltatásainkban sohasem vagyunk egyedül, hiszen maga Isten van velünk, az ő kegyelme, gondviselése, vigasza, segítsége és vezetése a legnagyobb segítség kríziseink során. „Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, ki a te utaidra gondol. Ha a siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával.” (Zsolt: 84. 6-8)

A kötetet áthatja és mintegy vázát képezi Ruth bibliai története. Ruth és Naomi kríziseit és azok megoldásait nyomon követve újra értelmezhetjük és mélyebben megérthetjük a két bibliai nőalak életét. Történetük mentén is kirajzolódik az isteni vezetés és az emberi tettrekészség, odaszánás és alázat az isteni akarattal szemben kettőssége. „Azt mondta Naominak: Kérlek, hadd menjek ki az aratókhoz! Hátha találok valakit, aki jóindulatú lesz irántam, és megengedi, hogy az elhullott kalászokat összegyűjtsem.” (Ruth:2,2)

A szerző által személyesen átélt életesemények, illetve azoknak az embereknek az esetei, akik vele megosztották kríziseik történetét is nagyban hozzájárulnak az írás teljességéhez. Ezek a hiteles történetek ugyanis egészen közeliek, szinte kézzel foghatóak, ezért könnyen átélhetőek.

A könyv komplexitásában egyszerre teremt lehetőséget, hogy olvasója tanulmányokat folytasson és ismereteket szerezzen a krízisről, hogy átélje, hogy a kríziseken nem csak neki, hanem másoknak is át kell esniük. Megbizonyosodhat arról, hogy ha bekövetkezik a nem kívánt válság, abból Isten képes kivezetni, de szembesülhet azzal is, hogy a személyes felelősség vállalás nélkülözhetetlen a jó megoldáshoz. Szeretettel ajánlom a nehézségben lévőknek és a csendesebb vizeken evezőknek egyaránt. Azoknak, akiknek éppen szükségük van a kijárat megtalálására, de azoknak is, akik segítségére lehetnek másoknak, hogy megtalálják azt.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!