Kelj fel, tündökölj!

3988

Női Imanap 2017. november 7.

A 2017-es imanapi programot az afrikai baptista nőtestvérek állították össze. Az imanapi adományaink egy részével a következő afrikai projekteket támogatjuk:
– vidéki lányok tanulása Libériában
– gyermekek dolgoztatásának megszüntetése Malawiban
– az evangélium hirdetése és élelem hajléktalanoknak és munkanélkülieknek Dél-afrikai Köztársaságban
– baptista nőtestvérek közösségápolása Bhutánban.

Ha felkelünk, Isten átformálja közösségeinket!

Üdvözlök minden baptista nőtestvért a világon! Kiváltság, hogy mint Isten gyermekei részt vehetünk a világért való közbenjáró imádságban. Imádságom, hogy tapasztaljuk meg az Úr jelenlétét ezeken az összejöveteleken. Isten minden nőtestvért hív, hogy álljon a törésre és kiáltson az Úrhoz. Neki van válasza a világ összes problémájára.

A 2017-es baptista női világimanapot az Afrikai Baptista Nőszövetség állította össze. Az idei imanapi témánk felhívni a nőtestvéreinket a szolgálatra, hogy a Szentlélek munkája által az emberek élete megváltozzon.

A Biblia felhív: „ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes” (Róm 12:2). Ha a nőtestvérek bátran elfogadják Isten Lelkének megváltoztató erejét, a családok megváltoznak és a teljes közösségek jobban bemutatják Istent. Ezért itt az ideje, hogy felkeljünk és Isten világítson általunk, hogy közösségeink megváltozzanak.

Joina Dhlula, az Afrikai Baptista Nőszövetség elnöke

Imádkozzunk Afrikáért.

Adjunk hálát Istennek az Afrikai Baptista Nőszövetség eddigi vezetőiért és imádkozzunk az új vezetőkért, hogy legyen bölcsességük Istentől a feladatok elvégzéséhez.

Imádkozzunk az afrikai politikai vezetőkért, hogy meghozzák a szükséges döntéseket az egész kontinensen uralkodó magas korrupció csökkentése érdekében;

– az Afrikai Baptista Szövetség vezetőiért és főtitkáráért;

– az afrikai vállalkozókért, hogy olyan iparágakat hozzanak létre, amelyek munkahelyet biztosítanak ;

– Isten közbenjárásáért a legtöbb afrikai országban uralkodó nehéz gazdasági körülmények miatt;
– a baptista misszióért az iszlám többségű É.-Afrikában.

Imádkozzunk Ausztráliáért és csendes-óceáni szigetekért.

Imádkozzunk Nyugat-Pápua és Pápua Új-Guinea lakosaiért a politikai zűrzavar közepette, és az erőszakot szenvedő nőkért és gyermekekért;

– egységért és szeretetért a pápuai baptista gyülekezetek vezetői között, különösen a női vezetőkért, hogy kiálljanak a nőtestvérekért, akiket képviselnek;

– az ausztráliai baptista nőtestvérekért, hogy bátorítsák a fiatal nők tanulását, segítsék családon belüli erőszak miatt szenvedő nőket, és az elszigetelt, távoli településeken élő nőket;

– a Fidzsi-szigeteki nőkért, akik a Winston ciklon hatalmas pusztításai után a családjukról gondoskodnak, élelmet, vizet, szállást és pénzforrásokat keresnek.

Imádkozzunk Ázsiáért.

Imádkozzunk a Szentlélek kiáradásárt Ázsiában;

– a hívők egységért Indonéziában, hogy ezáltal erős bizonyságtételük legyen a társadalomban;

– A Srí-Lanka-i keresztyénekért, hogy békében éljenek együtt a más vallásúakkal;

– a Nepáli Baptista Szövetség székházának az építéséért;

– az Ázsiai Baptista Nőszövetség 13. közgyűlésének előkészületeiért és a közgyűlésért

– keresztyén gyülekeztek növekedéséért és biztonságéért Bhutánban.

Imádkozzunk Észak-Amerikáért.

Imádkozzunk, hogy a baptista nőtestvérek odaszánással és áldozatkészséggel fogadják és segítsék az Észak-Amerikába érkező menekülteket;

– a bennszülött indián népcsoportokhoz tartozó több száz meggyilkolt vagy eltűnt nőért és családjaikért;

– hogy az észak-amerikai baptista nőtestvérek együttmunkálkodva, egymást bátorítva építsék Isten országát.

– a fiatal lányokért, hogy az Úr óvja meg őket az embercsempészektől;
– hogy a fiatalabb és idősebb baptista nők együttérzéssel viszonyuljanak egymáshoz.

Imádkozzunk Európáért.

Európa nagy kihívásokkal nézett szembe az elmúlt években, amit különféle színekkel érzékeltethetnénk.

Vörös, Közel-Kelet. Imádkozzunk Szíriáért és a szomszédos országokért, békéért, irgalmasságért, jó vezetőkért – hogy az emberek barbár gyilkolása, az értelmetlen pusztítás és halál megszűnjön.

Fekete. Imádkozzunk, hogy a megsebzett férfiak, nők, gyermekek, özvegyek és árvák az Úrnál találjanak vigasztalást a háborús területeken. Az Úr erősítse meg azokat, akiket hitükért üldöznek.

Bíbor. Zavarodottság, félelem uralkodik a földrészen. A menekülteken való segítés vágya ütközik a terrorizmustól való félelemmel. Imádkozzunk, hogy a hívők megtalálják a módját a szükségben levők megsegítésének.

Narancssárga. Nacionalizmus és viszály a népcsoportok között, néha még egyazon nemzet tagjai között is. Imádkozzunk megbékélésért, hogy a különféle közösségek egymást építsék. Imádkozzunk, hogy a keresztyén Európa újból fényt lásson az odaszánt életű keresztyének által.

Zöld, a hamis békesség. Sok ember szívében közömbösség, önzés uralkodik – elhagyták a keresztyén értékeket. Imádkozzunk ébredésért, hogy a keresztyén értékek újból életre keljenek, és a gyülekezetek megerősödjenek.

Sárga. Élénk szín ez, amely megerősíti az európai keresztyén nőket a hétköznapi kihívások között. Sok a sötétség, de Jézus Krisztus legyőzte a sötétséget. Imádkozzunk, hogy a keresztyén nők erősek legyenek a szeretet, hit és reménység üzenetét továbbadni a sötétségben.

Imádkozzunk a Karib-térségért.

Imádkozzunk, hogy a fiatalok találjanak munkahelyet és jobban odaszánják az életüket az Úrnak;

– a nőkért, akik erőszak áldozatai, hogy legyen erejük kiállni saját és gyermekeik életének megóvásáért;

– a Karib-térség országainak kormányaiért, hogy együttmunkálkodjanak a térség fejlődésért.

Imádkozzunk Latin-Amerikáért.

Imádkozzunk a fiatalabb nőtestvérekért, hogy növekedjenek az Úr szolgálatában;

– hogy az evangélium továbbra is terjedjen, és minden országban erősödjenek a baptista nőszövetségek;

– a lelkipásztorok és lelki vezetők szolgálatáért;

– hogy Isten gondoskodjon a szükséges forrásokról, hogy a spanyolul beszélő nők közötti misszió növekedjen Latin-Amerikában, de az Egyesült Államokban is.

– a latin-amerikai gyermekekért és fiatalokért, és a baptista nőtestvérekért akik közöttük szolgálnak;
– anyagi forrásokért az elkövetkező öt év projekteihez;

– a Latin-amerikai Baptista Nőszövetség új vezetőiért.

Bibliatanulmány – Jn 4:39-42

„Az asszonynak pedig meg is mondták: Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője.”

A samáriai asszony megváltozott élete sokakat Jézushoz vonzott. Szabados életet élt, de Jézus Krisztus kiemelte őt megvetett, reménytelen állapotából. Elhagyta a régi életmódját és egy új, jobb életet fogadott el Krisztusban. Felkelt és világítani kezdett. Elmondta másoknak is a Jézussal való találkozásának történetét. Következésképpen sok samáriai hitt Jézus Krisztusban, közelebb került Hozzá, és az ő életük is megváltozhatott.

Mit tanulhatunk a samáriai asszony történetéből?

1. Az Úr Jézus Krisztussal való találkozás változást hoz életünkbe. Senkinek sem lehet változás az életében, amíg nem találkozik az Úrral. Jézus megváltoztatta a samáriai asszonyt egyetlen találkozás által.

2. Isten válaszol a kérdéseinkre (Jn 4:11-15). Az asszony választ kapott az őt foglalkoztató kérdésekre. Ma is választ kapunk a kérdéseinkre, ha kutatjuk a Szentírást és kérjük Isten segítségét. Pál is arra kérte Timóteust, hogy a Szentírást tanulmányozva váljon kipróbált munkássá.

3. Isten Igéjének elfogadása átalakítja életünket. A samáriai asszony kész volt többet megtudni a Messiásról, tanulni. Nem állította magáról, hogy szent, hanem őszintén beismerte a vétkeit, és hittel az Úrhoz fordult.

4. Ha hirdetjük Krisztust, segítünk abban, hogy mások is megmeneküljenek a pokoltól. A samáriai asszony annyira lelkes volt, hogy elment és másoknak is elmondta a Messiáshoz vezető utat. Sokan hallgattak a tanúságtételére, mert látták, hogy valóban megváltozott. Hirdesd Krisztust az ajkaddal és mutasd be Őt cselekedeteiddel és istenfélő viselkedéseddel. „De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül?” (Róm 10:14). Ha neked már üdvösséged van, segíts abban, hogy mások se kerüljenek a pokolra.

5. Minden Krisztushívő egy fényforrás. Jézus a samáriai asszonyt fényforrássá tette, hogy mások is üdvösségre jussanak. Ha új életet nyertél Krisztusban és világítasz érte, Ő másokat is magához vonhat általad. Jézus sok samáriai életét változtatta meg, azért mert a samáriai asszony meghívta őket, hogy jöjjenek és lássák meg azt, aki őt is megváltoztatta.

Az Úr Jézus azt mondta: „Ti vagytok a világ világossága… Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Mt 5:14-16). Legyünk fényforrások, akik változást hoznak a környezetükben, családjukban, munkahelyükön és a társadalomban.

R. A. Lateju, a Nigériai Baptista Nőszövetség ügyvezető igazgatója

A női világimanap hazai imatémái

Adjunk hálát:
– hogy szabadon gyakorolhatjuk hitünket;
– Isten minden imánkat meghallgatja;
– Isten minden ígéretét beteljesíti.

Imádkozzunk:
– nagyobb ige iránti szomjúságért;
– azért, hogy a hívő asszonyok életcéljuknak tartsák azt, hogy az Isten dicsőségét keressék, ne a magukét, ne a tudományét, ne az éppen aktuális trendét;
– a keresztyén vallásoktatás megmaradásáért;
– hogy rendeljen Isten itthon a családtagoknak megfelelő munkahelyet, hogy ne szakadjanak a családok a nagy távolság miatt;
– az Alkotmány 48. cikkelyének módosítását célzó civil kezdeményezés sikeréért, hogy a házasságot egy férfi és egy nő alkotja (nem pedig “a felek”. Imádkozzunk az isteni mércétől való eltérések kijavításáért (együttélés, elválás, újraházasodás, homoszexualitás, leszbikus kapcsolat, stb).
– az Európát elözönlő mingránsáradatért, hogy erre megfelelő megoldást találjanak az illetékesek, és az ide érkezett muzulmánok megtérjenek, és befogadják Jézus Krisztust.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!