A Fonyódi Alkotóház harmadik alkalommal volt otthona a Baptista művészeti alkotóhétnek. A hét tematikája ezúttal a Jelenlét biblikus vonatkozásain alapult.

A nyitónapon Boros Dávid lelkipásztor, kommunikációs szaktitkár, a második napon pedig Szommer Hajnalka, a Békehírnök szerkesztője és Papp Szabolcs lelkipásztor, kulturális vezető voltak az alkotóhét vendég előadói. Azt követően Mikes Balázs grafikus, teológus művészeti vezetése mutatott irányt a 14 részvevőnek a mindennapi alkotómunkához. Főként a középkori keresztény festészet műveinek elemzésein keresztül nagy ívű szellemi és lelki utat járhattak be a művészetekkel foglalkozó testvérek. Isten jelenléte a teremtésben, az Írásban, Jézus Krisztusban, a Szentlélekben, a közösségben és végül bennünk, emberekben voltak azok a területek, amelyeken napról napra elmélkedve végül a közösséggé kovácsolódott csoport eljuthatott Isten jelenlétébe. Izgalmas és kalandos napok jellemezték a hetet a közösség, az inspiráló gondolatok, a közös imádságok, a Balaton nyújtotta szépségek, a Fonyódi Alkotóház egyedi hangulata és a finom ételek kíséretében. A hét zárónapján került sor a megszületett művek kiállítására, ahol zárt körben mutatták be az alkotók az elkészült munkáikat, amelyek nagyobb közönség számára Budapesten lesznek láthatók, olvashatók és hallhatók a Baptista Művészeti Napok keretein belül. Az irodalmi alkotásokat online felületeinken is közöljük, illetve hamarosan közzétesszük a héten részt vevők beszámolóit is.

Mikes Balázs inspiráló levele, amelyet az alkotók előzetesen megkaptak: „Ha visszatekintünk életünkre – főként fiatalságunkra –, emlékeinkbe idézhetünk egy szót, amit tanáraink, professzoraink kérdésére feleltünk. Ha a tanórák elején névsorolvasáskor meghallottuk a nevünket, jól érthetően kellett válaszolnunk: Jelen. Ez a rövid szó jelezte számukra, hogy térben és időben részt veszünk az tanórán. Aztán munkánk során találkozhattunk a jelenléti ív fogalmával. Ennek is az volt a lényege, hogy jelenlétünket igazolható módon kifejeztük a munkáltató számára.

Van egy sokkal magasabb szintű jelenlét, ami túlmutat a társadalmakon, minden emberi létezésen.

Az emberiség története Isten jelenlétének különböző korszakai. Isten jelen volt a világ, egyben az ember teremtésénél. Sőt, azt olvassuk a Szentírásban, hogy közvetlen kapcsolatban volt az emberrel az édenkertben. Aztán a bűneset miatt az ember száműzött lett, távol került Istentől és az ő dicsőségétől. Azután Isten kereste a közösséget az emberrel, ha nem is közvetlen jelenlétét tapasztalhatta meg, mint korábban az Édenben, de szava által, kinyilatkoztatásai által mégis jelen volt.

A legmagasabb rendű jelenléte Istennek az emberek között Fia, Jézus Krisztus által valósult meg. Emberként jött közénk, élt és halt kínhalált. Soha közelebbről nem láthattuk Isten jellemvonásait, erkölcsiségét, gondolatait, mint az alatt a néhány év alatt, amíg közöttünk élt. János evangéliumában így vall erről maga Jézus: »Aki engem látott, az Atyát is látta.« Általa feltárult Isten önfeláldozó, odaadó szeretete.

A Krisztus feltámadását követő időszakban, egészen a mai napig, Szentlelke által van jelen közöttünk Isten. Néha elérhet bennünket az az egykor az édenkertben tapasztalt érzés, hogy Isten jelen van az életünkben, szinte tapintható a vele való közösség. Igazán Krisztus második eljövetele lesz az a fokú jelenlét, amit a paradicsomban éltünk meg mint teremtményei.

Isten tehát folyton jelen volt, van, lesz a világban, bennünk. Már csak egy kérdés maradt: Az én lényem Isten jelenlétében van-e? Persze ez az egy kérdés rengeteg újabb kérdést vet fel.

A Baptista művészeti alkotóhét résztvevői ezeket a jelenléteket szeretnék megtapasztalni, megjeleníteni, átadni egy későbbi nemzedéknek, ahogy János első levelében olvassuk: »Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen.«

Találkozzunk az alkotóhéten, ahol a teremtő Istenről teszünk bizonyságot alkotásainkkal! Áldott felkészülést és impressziókat!

A szervezők nevében: Mikes Kriszta és Mikes Balázs, az alkotóhét házigazdái

Mikes Kriszta tanítónő, négygyerekes anya, nagyanya vagyok, néha-néha írok cikkeket, novellákat, meséket.

Mikes Balázs (59) teológus és grafikus vagyok. Néhány éve kezdtem el a »Megfestett evangélium« című előadás-sorozatomat, amit a legkülönfélébb helyeken adok elő, kávézókban, gyerektáborokban, tereken és természetesen templomokban. Feltett szándékom, hogy olyan emberekhez is eljusson az evangélium üzenete, akik templomba nem járnak, de a képzőművészet iránt fogékonyak. Több éve indítottam útjára a Festményprédikációk a Wessiben című sorozatot, ami minden hónap utolsó csütörtöki napján élőben és online is megtekinthető. A festmények is prédikálhatnak!”

Galéria:


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!