Nagy örömünnepe volt a Kispesti Baptista Gyülekezetnek 2021. június 20-án, amikor három fehér ruhás hitvalló pecsételte meg Krisztus melletti elköteleződését a gyülekezet nemrégen felújított baptisztériumában.

Kispesti bemerítkezők – Bakai Ágnes, Pap Gergely, Török Tamás – Mészáros Kálmán és Pollák Dávid lelkipásztorokkal

Bakai Ágnes fiatalasszony elmondta, hogy a pandémia ideje alatt kapcsolódott be rendszeresen a gyülekezet interneten közvetített élő adásaiba, és ezen keresztül találta szíven Isten igéje. Eszébe jutott Orosházán hűséggel szolgáló és érte sokat imádkozó, lelki énekeket éneklő hívő nagymamája (Bakai Gitta), aki azóta már régen a mennybe költözött. A világban eltöltött hosszú útkeresés után a nagymama imája íme meghallgattatott. A korlátozások fokozatos feloldása után lelke békességét keresve bekapcsolódott a hitvalló életre felkészítő „törekvők órája” alkalmaiba és az istentiszteleti közösségbe. Ezek nyomán ellenállhatatlan vonzást érzett arra, hogy régi életét elhagyva Krisztus követője legyen. Mielőtt a vízhullám összezárult volna felette, a következő ige erősítette meg elhatározását: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Mert én, az Úr vagyok a te Istened, Izrael Szentje, a te szabadítód!” (Ézs 43,1–3)

Megható volt, amikor Pap Gergely 17 éves diákként megemlékezett áldott emlékű nagyszüleiről, Megyeri Lajos néhai (Somogy/Vasas és Ócsa) baptista lelkipásztorról és a kispesti gyülekezetben otthonra talált szüleiről is. Elmondta, hogy míg a kamerák mellett az istentiszteletek közvetítését bízták rá, az igehirdetések mélyen megérintették igazságot kereső lelkét, és a „döntésre hívás” nyomán ő is Krisztus követőinek nyomába lépett. A bemerítés alkalmával ezt a bátorítást kapta: „Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját, ha nem a te beszédednek megtartása által?… Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényedet.” (Zsolt 119,9; Péld 3,5–6)

Török Tamás érett fejjel régóta kereste már élete értelmét. Bár sok próbán kellett keresztülmennie, és az élete is sokszor forgott kockán különböző betegségek miatt, Isten csodával határos módon megtartotta őt. Ekkor tette föl magában a kérdést, hogy vajon mi a célja mindezzel a Teremtőnek. Így jutott döntésre, hogy teljesen felajánlja életét az Úr szolgálatára. Elkezdte tanulmányait a Baptista Teológiai Akadémián, ahol megerősödött a hite, és elhatározta, hogy Jézus példáját és parancsát követve bemerítkezik és a Szentlélek vezetését követve hűségesen szeretne egész életében a Mester nyomdokaiban járni. Hozzá így szólt a bátorító üzenet: „Most azért indulj, kelj át itt a Jordánon… Csak légy erős és igen bátor, tartsd meg a törvényt… Ne térj el attól se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz… Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz.” (Józs 1,9)

Riport Pannonhalmi Zsuzsa keramikusművésszel, a kispesti baptisztérium készítőjével

Az igehirdetésben Mészáros Kálmán kispesti lelkipásztor az etióp miniszter megtéréséről és bemerítéséről (ApCsel 8,26–39) szólt a nagy számban megjelent hallgatóság előtt, majd rövid történelmi áttekintést adott a hitvalló bemerítés/keresztelés gyakorlásának alakulásáról a bibliai időktől napjainkig. Az ünnepség keretében szenteltük fel újra a klasszicista stílusban épített templomunk szakrális terében kialakított baptisztériumot is, amit Pannonhalmi Zsuzsa keramikusművész épített ismét újjá. A bemerítést Pollák Dávid, a gyülekezet ifjúsági lelkipásztora végezte. Az egyesített énekkart Fodorné Horváth Krisztina és Tóka Szabolcs orgonaművész vezette.

Kispesti krónikás


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!