Ha megkérdeznek arról, hogy mi a szolgálatod a gyülekezetedben, akkor általában ilyen válaszokat adsz: az ifit vezetem, imaórát tartok, énekkarban szolgálok, gitározom, bibliakört vezetek, javítgatom az elromlott zárakat, prédikálok, ajtónálló vagyok, a pénztárosnak segítek, a hangtechnikában segítek stb.

És ha megkérnek bármire, azt megteszed.

Általában a gyülekezet jelen működése alapján van lehetőséged vagy kötelességed arra, hogy valami hasznosat tegyél, valamilyen szolgálatba beállj mint gyülekezeti tag.

A lelki ajándékaid felfedezése

Egy másik megközelítés szerint a lelki ajándékoddal, lelki ajándékaiddal kell tisztában lenned és azzal szolgálnod.

A lelki ajándékok listáját már többen összesítették a következő bibliai helyek alapján:

„A nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: aki a prófétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint prófétáljon; aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát; a tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó szerénységgel, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel.” (Róm 12,6–8)

„A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert van, aki a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. Az egyik ember ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken szólást vagy pedig a nyelveken szólás magyarázását kapta.” (1Kor 12,7–10)

„És ő »adott« némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére.” (Ef 4,11–12)

„Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai: ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt Istentől kapott erővel végzi.” (1Pt 4,10–11)

A saját lelki ajándékaid felfedezésére ma már konferenciák, tréningek és könyvek nyújtanak segítséget. Akit érdekel, annak nyitott a lehetőség.

A saját szereped felfedezése

Pál apostol több helyen él a gyülekezet mint az élő test, az élő emberi szervezet képével, amelyben a gyülekezeti tagok egy-egy testrész, egy-egy szerv, akiknek az egész működés és fejlődés szempontjából van sajátos szerepük.

Az eddigiek mellett tehát érdemes azon is gondolkodnod, hogy miben látod a személyes szerepedet, amitől gazdagabb, erősebb, harmonikusabb, fejlődőbb és hatékonyabb lett vagy lehet a közösség egésze vagy valamely területe. Mivel építheted személyesen, személyiségeddel, tevékenységeddel a közösséget? Mitől vagy, lehetsz építő tagja?

Milyen tevékenységeden keresztül épült, fejlődött a gyülekezeted? Természetesen nagy kérdés az is, hogy mennyire értékeled vagy becsülöd le vagy fel magad mindebben.

Mert mindannyian képesek vagyunk olyasmit adni, tenni és úgy jelen lenni, hogy az a közösség és az egyesek fejlődéséhez hozzájáruljon.

Vannak, akik úgy tudnak érdeklődéssel jelen lenni a közösségben, hogy amikor szabadságra mennek, azt érezzük, valami alapvetően hiányzik. Ők azok, akik hiányát ilyenkor különösen is érezzük. Mások vidámak és humorosak, ami vidámmá és örömtelivé teszi a közös alkalmakat. És amikor ők utaznak el, akkor kicsit szárazabb minden az alkalmakon. Vannak, akik naponta sokakért imádkoznak, és senki sem tudja Istenen és rajtuk kívül, hogy mennyi mindent változtat ez meg.

Egyszóval azok, akik megtalálták helyüket, szerepüket, akik tudják, melyik tagjai, milyen szervei ők a gyülekezetnek, tisztában vannak azzal, milyen pótolhatatlan és egyedi az ő működésük a szervezet, a test szempontjából. És azt is tudják, hogyan járulnak hozzá az egész test növekedéséhez, fejlődéséhez, hogy „minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy épüljön szeretetben” – ahogyan Pál apostol is megírta (Ef 4,16).

Keresd a válaszokat!

Hogy találod meg ennek az útját? Hogyan kísérletezz, hogy megtudd, mi segíti ezt? Hogyan találod meg a mostani szerepedet?

Ehhez a következő kérdésekre adott válaszaidat is meg kell keresned:

Kikhez, melyik réteghez vonzódom? Mik vonzanak és foglalkoztatnak? Mit lehetne tenni? Milyen lenne minden, ha erősebb, egészségesebb és növekvőbb lenne a közösség? Mi segíthetné a fejlődést és növekedést? Milyen gondolatokat és ötleteket adott belém eddig Isten? Kiken gondolkodom a legtöbbet? Mire hívott már eddig Isten? Mire hív és mire indít most a Lélek?

És ha tudod, tedd!


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!