Hálaadó ünnep a művészeti napokban Vácon

1255

November 10-én, vasárnap a hálaadónapon a délelőtti és a délutáni istentiszteleten is Papp Barnabás ócsai lelkipásztor volt gyülekezetünk vendég igehirdetője.

A testvérek bizonyságtételei, versszolgálatai és az énekkar zenei szolgálatai tették ezt a napot Isten ajándékainak valódi ünnepévé. A köszönet érzülete hatotta át az imaházat, amikor Pazsitkáné Jobb Enikő bizonyságtételében hálát adott a gyülekezet idős testvéreiért, amikor Pazsitka Sári fuvolajátékával melengette a szíveket, és akkor is, amikor Gerstner Margit néni Túrmezei Erzsébet Két fillér című versét mondta el. Papp Barnabás igehirdetésének alapigéje a Jn 1,9 volt, amelyre építkezve az Istennel való kapcsolat rendezettségének szükségességére hívta fel a gyülekezet figyelmét. Lényeges a világ törekvésének ellentmondani akkor, amikor csalódottságot akar ébreszteni bennünk, mert ezzel elkerülhetjük, hogy elvakult, kiengesztelhetetlen emberekké váljunk, akikben kihunyhat az Isten kegyelme iránti vágy. Ehelyett figyeljünk Jézusra, aki bemutatja számunkra a jót, képes tükröt tartani a rossznak, és arra tanít, hogy embertársaink iránt érzett szeretetünk meg tudjon nyilvánulni. A délelőtti alkalmat gyermekbemutatás zárta. Czerovszki Dániel és felesége, Bernadett legcsodálatosabb hálaoka kislányuk, Hanna születése volt ebben az évben.

A délutáni hálaadónapi istentiszteleten folytatódtak a testvérek és az énekkar szolgálatai. Az énekkar különösen is hálás volt, mert nagyszerű kísérője volt Jobbágy Bence személyében. A hálaadónapi énekkari szolgálatok évről évre komoly felkészülési munkát és időt igényelnek a gyülekezet kórusától és karnagyától, Kolesza Judittól egyaránt. A vasárnap délutáni próbák a hálaadónapot megelőző időszakban hétköznapi próbákkal egészülnek ki. Az énekkar magas színvonalú zenei szolgálatai is lehetővé tették a verses és más zenei szolgálatok mellett, hogy a hálaadónapi alkalmak bekerülhessenek a Baptista Művészeti Napok 2019 programsorozatába. A bizonyságtevők sorát Cserepka Balázs nyitotta, aki arról beszélt, hogy pusztán az egymás után következő napokért, a hétfőért, a keddért, a szerdáért és az utána következőkért is hálásaknak kell lennünk, hogy Isten országában élhetünk. Meláth Richárd a családjáéért a leghálásabb. Görözdi Marianna a 25 évvel ezelőtti megtérésének történetére emlékezett, és kifejezte háláját azért is, mert Isten leállította több évtizedes külföldi munkáit, és itthon marasztalta őt. Bíró Gábor a feleségéért fejezte ki háláját, akinek sikerei javát köszönheti. Szűcs László pedig kislányuk érkezéséért mondott hálát. A délutáni igehirdetés alapigéje a 74. zsoltár volt. Üzenete pedig az Istennel való szövetségünk fontossága, hiszen ez teszi lehetővé számunkra, hogy Isten jelenlétében lehetünk. A legfontosabb, hogy ezért a szövetségért legyünk nagyon hálásak, újítsuk is meg azt a hálaadónapon és ápoljuk szüntelenül.

Legyen a környezetünkben élő emberek számára látható ez a szövetség, érjük el, hogy akarjanak bennünket követni ebben is. Az alkalmat szeretetvendégség zárta.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!