Tata, Szélkút utcai gyerektábor – jó alkalom az evangélium hirdetésére

2023 júliusában tartottunk tábort Tatán a Szélkút utcában. Áldásban és sok örömben volt részünk. Ellátogattak hozzánk munkatársaink, Saba, aki Pakisztánból érkezett és több éve Magyarországon szolgál, segíti az üldözött keresztényeket. Bemutattuk a munkáját, és bizonyságot tehetett Istenről. Táncot tanított a gyerekeknek, ami Istent dicsőítette. Csapatjáték, sport és kézműves foglalkozás is volt a gyerekek számára. Mivel Szélkúton még most ismerkedünk a szülőkkel, így szombaton családi nappal zártunk. A szülőkkel közösen főztünk, amivel közelebb kerültünk egymáshoz. A beszélgetések során kiderült, hogy vannak, akik keresik Istent, és vannak olyanok is, akik régen találkoztak az Úr Jézussal. Így reménység van arra, hogy elinduljon egy gyülekezetplántálás is.
Szombaton a gyerekeknek arcot festettünk, énekeltünk, majd egy családias ebéddel zártunk.

Milyen jó alkalom lehet egy tábor, hogy hirdessük az evangéliumot. Hálásak vagyunk Istennek mindenért! Hálásan köszönjük a Magyarországi Baptista Cigánymissziónak, amely imádsággal és anyagi támogatással segítette, hogy táborunk megvalósuljon és szolgálja Jézus Krisztus dicsőségét.

Pósch házaspár

Tuzsér – Isten igéje hangozhatott a gyermekek felé

2023. július 25–27. között került sor az idei bibliai gyermektáborra a Kegyelem Roma Baptista Gyülekezet szervezésében 50 gyermek és 10 felnőtt részvételével.

A tábor célja a gyerekek megtérésre hívása, Isten igéjének megismertetése a gyerekekkel, a bibliai értékrend közvetítése.

A napot a szolgálók áhítatával kezdtük, majd a szolgálók egy része reggelit készített a táborozóknak, míg mások a folyamatosan érkező gyerekeket fogadták és énekeltek, játszottak velük.
Közös reggeli után átvonultunk a helyi könyvtárba, ahol a foglalkozásokat tartottuk. A gyermekórákat énektanulással, közös énekléssel kezdtük egy helyi testvér gitárkíséretével. A tábor során József történetét ismerhették meg a gyerekek, és mindennap tanultak egy aranymondást.
A foglalkozásokat egyenkénti hangos imádságok zárták, ahol a gyerekek is megszólíthatták teremtőjüket. A bibliaóra után kézműves foglalkozások voltak: gyöngyfűzés, gumi karkötő, díszdobozkészítés.
A közös ebéd a gyülekezetben volt, amit a gyülekezetbe járó nőtestvérek készítettek el. Ebéd után a gyerekek hazamehettek, majd a délutáni foglalkozásokra újra visszajöttek. Délután akadályverseny, szabadtéri játékok voltak. Egyik délután Nyári Jenő testvér szolgált a gyerekek felé rövid igei buzdítással, játékkal és ajándékcsomagokkal. A csomagokban játékokat, édességet, pólót, bibliai színezőt, rajzeszközöket kaptak a gyerekek. A napot közös uzsonnával zártuk, ahol dinnyét, túrórudit, jégkrémet kaptak a táborozók. Bár a megszokottnál rövidebb tábor volt az idei, nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy ez is létrejöhetett. Hálásak vagyunk, hogy hangozhatott Isten igéje a gyerekek felé, akik mindennap nagyon sokan voltak. Hálásak vagyunk a finom ételekért és a sok ajándékért, amit a gyerekek között szétoszthattunk.

Köszönjük Istennek, hogy a tábor jó renddel, békességben zajlott le, és kérjük őt, hogy az elvetett mag növekedésnek induljon a szívekben.

Vaja – Isten csodái az életünkben

Nyári bibliai tábort szerveztünk a Vajai Roma Baptista Gyülekezetben augusztus 21. és 25. között. A táborra hatéves kortól lehetett jelentkezni, és hála az Úrnak, a hét minden napján 40-50 gyermekkel lehettünk együtt. A táborban a központi téma József története, élete volt. A gyerekek megismerhették József életén keresztül, hogy Isten milyen csodákat tud véghez vinni az életünkben, ha őbenne bízunk. A bibliai történet után játékok és kézműves foglalkozások is voltak, és persze minden nap végén a jól megérdemelt uzsonna is fontos szerepet kapott. Itt meg kell említenünk még a segítőinket, a Pósch házaspárt, Ferit és Gyöngyit, akik a játékokat és a kézműves foglalkozásokat vezették, aztán Varga Renit és Danó Ibolyát, akik a bibliai tanításokat tartották, Köves Anikót, a gyülekezeti tagokat, akik az ételről gondoskodtak, és a gyülekezet fiataljait, akik a játékokat és a kézműves foglalkozásokat felügyelték. Hálás a szívünk, hogy együtt lehettünk a gyermekekkel, és a sok áldásért, amit kaptunk ezen a héten.
Köszönettel:
Jurinka Sándor és Ibolya

Porcsalmai gyerekek kirándulása Miskolcra és Szilvásváradra

Mielőtt megkezdem a beszámolómat, szeretnénk a hálánkat és köszönetünket kinyilvánítani először is a názáreti Jézus Krisztusnak, majd a Baptista Tevékeny Szeretet Missziónak, a Magyarországi Baptista Cigánymissziónak, a gyülekezetünknek, az Olajfák Baptista Gyülekezetnek, és természetesen a gyerekek szüleinek, hogy ez a projekt megvalósulhatott.
A gyerekek már hónapokkal a kirándulás időpontja előtt elég gyakran megkérdezték, hogy mikor fogunk menni kirándulni.
Mi mindig biztattuk a gyerekeket, hogy imádkozzanak, hogy Isten segítségével tudjunk elmenni, hogy összegyűljön a rá való pénzösszeg. Természetesen nagy csodának éltük meg, hogy minimális önerőnk ellenére létrejöhetett egy csodálatos nap eltöltése Miskolcon, istentiszteleten az Olajfák Baptista Gyülekezetben, és Szilvásváradon a Fátyol-vízesésnél. 2023. augusztus 27-én, vasárnap reggel hét órakor indult el a csapat 17 gyermekkel és 4 felnőtt kísérővel.
A buszon nagyon jó volt a hangulat. Először Debórával voltak együtt, mert csak egy felnőttnek volt még hely. Három felnőtt kísérő pedig személygépkocsival követte a buszon utazókat. Először az Olajfák Baptista Gyülekezetben voltunk az istentiszteleten az elején, ahol együtt dicsértük az Úr Jézust, majd a gyerekek is adakoztak az Isten munkájára. Mindannyian, a gyerekekkel együtt nagy örömmel, felszabadulva imádtuk az Urat a dicséret alatt. Mindezek után átmentünk a Szinvaparkba, ahol megebédeltünk a csemetékkel. Néhány gyereknek újdonság volt a mozgólépcső, a lift és az átlátszó lépcsőzet. Nagyon izgatottak voltak, és mindannyian jó hangulatban, jóllakva hagytuk el az épületet. A buszhoz visszasétálva elindultunk Szilvásváradra. Megérkezéskor nagy volt a hőség, egyből megtámadtuk a párakapukat, majd megvettük a kisvasútjegyeket, és elindultunk fel a hegyre a tóhoz, ahonnan ered a Fátyolvízesés.
Nagy forróság volt, majdnem 40 fok, néhányszor lehűtöttük magunkat a Szalajka patakban. Hála az Úrnak, végig árnyékos helyen mentünk le a hegyről a vízesés partján, és menet közben néha megállva több helyen megörökítettük az ottlétünket. Láthattunk szarvasokat, először láttunk élőben igazi foltos szalamandrát a patakban. Gyönyörködtünk az igen szép természetben, amit Isten megteremtett. Néha meg-megpihentünk egy tisztáson, a zöld pázsiton, még cigánykereket is hánytak a gyerekek.
Lent a fatelepnél már várt bennünket az előre megrendelt pizza. Nagyon fegyelmezetten megáldva az ételt meguzsonnáztunk, amit az ajándékok vásárlása követett.
Jó néhány kiránduló embertől nagyon sok dicséretet kaptunk, mert még ők ilyen jól viselkedő, élettel teli gyerekekkel nem találkoztak. Jó alkalom volt ez az evangélium hirdetésére. A buszon hazafelé a gyerekek kezdeményezésére dicséreteket énekeltünk az Úrnak, imádkoztunk és igéket vallottunk meg, amiket tanultunk a baptista bibliaismeret-órán! Este fél 10-kor érkeztünk Porcsalmára, felüdülve, jókedvvel, megtelve Szentlélekkel! Az Úr Jézus áldjon meg benneteket!


Üdvözlettel:
Varga Barnabás, Anikó, Annabella és Debóra


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Rendelkezzünk a baptisták javára!

Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról a Magyarországi Baptista Egyház javára! Köszönjük támogatását! Technikai szám: 0286