Felsőpetényi Baptista Gyülekezet élő közvetítése 2024.05.26. – Floh Gábor

176

53 megtekintés Élő közvetítés dátuma: 2024. máj. 26. Floh Gábor lelkipásztor igehirdetése a Mt 9:1-8 igeversek alapján. Felsőpetényi Baptista Gyülekezet

1Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába. 2És íme, odavittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: Bízzál, fiam, megbocsáttatnak a te bűneid. 3Ekkor néhányan az írástudók közül így szóltak magukban: Istenkáromló! 4Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta: Miért gondoltok gonoszt szívetekben? 5Ugyan mi könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsáttatnak a te bűneid, vagy ezt mondani: Kelj fel, és járj? 6De azért, hogy megtudjátok, az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön – ekkor ezt mondta a bénának: Kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza! 7Ő pedig felkelt, és hazament. 8Amikor a sokaság ezt látta, félelem fogta el őket; és dicsőítették Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.” (Mt 9:1-8)

Cím:2611 Felsőpetény, Templom u. 2.
Honlap:http://baptista.hu/felsopeteny/
További információk:Körzeti állomások: Romhány
A körzet pásztori feladatainak ellátását Meláth Attila a Budapesti Missziókerület elnöke, valamint az  elöljáróságok támogatásával, Lackovszki Pál presbiter testvérünk végzi.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064311566224

https://www.youtube.com/@FelsopetenyiBaptistaGyulekezet


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!