Felhívás

3726

2018. április 8-án országunkban parlamenti választásokra kerül a sor. Mi, hívő emberek is felelősek vagyunk azért, hogy állampolgári lehetőségeinkkel élve a jó jövőt munkáljuk ebben a döntésben is. Bátorítjuk tehát testvéreinket, hogy Istenre figyelve, bibliai értékeink alapján és lelkiismeretünk szerint éljünk szavazati jogunkkal az ország, benne családunk és közösségünk jövője érdekében. Mindeközben imádkozzunk nemzetünkért és annak mindenkori vezetőiért!

A Magyarországi Baptista Egyház Elnöksége