Élet és békesség

„A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség” (Róm 8,6)

2167

Világunkat két cérnából kétféle szőttessé szőtték. Az egyiket életnek és békességnek hívják. Az Isten Lelke dolgozik rajta, az ő szőttese ez.

A teremtésnél úgy olvassuk: „Isten Lelke lebegett a vizek felett”. Azóta is életet, jövőt, virulást és jókedvet munkál, melyet a békesség kedves közegével köt össze. Így született minden jó és igaz erre a világra, mert a Lélek: élet és békesség. Így születtek a nevető-síró gyermekek, a jót munkáló felfedezések, a lelki újjászületések, az örömkönnyeket csalogató események. Az élet és a békesség.

A másik cérnát halálnak hívják. A test törekvése, gonosznak engedő hajlama miatt erőt vett világunkon, és szövi rút, fájdalmas és sötét hálóját. Néha egy családi tragédiában, máskor országokat rettentő háborús konfliktusokban bukkan elő. Hallhatunk borzalmas merényletekről, de a lelket ölő családi perlekedésekről is.

Mert a halál is szövi hálóját.

Mindezek ellenére hiszem, hogy igaz és érvényes az Isten igéje:

„Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a Lélek élet az igazság miatt. Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.” (Róm 8,11–14)

Nemrégiben vita bontakozott ki országunkban az úgynevezett lombikbébiprogram kapcsán. Anélkül, hogy ebbe orvosi vagy etikai szempontból belebonyolódnék, szögezzünk le egy tényt: az élet Isten ajándéka, ezért adjunk hálát a megnevezett program segítségével gyermekeket kapó szülőkkel együtt az Életért, melyet mi teremteni nem tudunk, csak örömmel elfogadhatjuk. Kedves gyermeküket régóta váró szülők! Ha így kaptatok gyermekeket, semmi és senki ne rontsa meg örömötöket és békéteket, hisz minden gyermek élete Isten ajándéka, ő pedig nem téveszt! Éljétek meg mindennapjaitokban ennek áldásait!

Kedves testvéreim! Világunk kétféle szőttese nem csupán külső környezetünkben hat. A test törekvésének és a Lélek munkájának bennünk folyó küzdelmében higgyünk, és bízzunk a Szentlélek hatalmában és segítségében! Engedjük, hogy szívünket-lelkünket, majd mindennapjainkat, kapcsolatainkat és közösségeinket az Élet és a Békesség szője át! Ilyen szőttes illik hozzánk, hisz Isten gyermekei vagyunk!

Papp János egyházelnök


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!