Egyházkerületek

Magyarországon hat egyházkerületből tevődik össze baptista közösségünk. Egyházkerületeink saját vezetőséggel és döntési jogkörrel rendelkeznek.

Budapesti Egyházkerület

„Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok...

Déli Egyházkerület

„És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek.” (2Tim 2,2) Egyházkerületünkben 31 gyülekezet működik 12...

Dunántúli Egyházkerület

Területileg legnagyobb egyházkerületünk. Kevesebb nagy és több kicsi gyülekezet alkotja. Jelenleg 30 körzet működik, ebből 15 északon, 15 délen. A körzetekben 49 gyülekezet és...

Északi Egyházkerület

„…örvendeztek, mert az Isten nagy örömöt szerzett nekik.” (Neh 12,43) Kerületünkben egyik problémának továbbra is a lelkipásztorhiányt tartjuk, valamint a gyülekezetek csökkenő tendenciáját. Az elvándorlás komoly...

Körösvidéki Egyházkerület

A kerület körzetei/gyülekezetei: Békés, Békéscsaba, Békéscsaba Új Forrás, Dévaványa, Gyula, Gyulavári, Kétegyháza, Kondoros, Méhkerék, Sarkad, Sarkadkeresztúr, Törökszentmiklós, Szeghalom. Taglétszámunk a nyilvántartások összesítése után 953...

Tiszántúli Egyházkerület

„Ezt mondta nekem: Emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled!” (Ez 2,1) Kerületünkben 24 körzet, azon belül 74 gyülekezet képviseli egyházunkat. Ezen túl van 11 településen...
X