2024. február 11-én zsúfolásig, sőt azon túl megtelt az Életrevalók – Pestszentimrei Baptista Gyülekezet imaháza a bemerítési ünnepi istentiszteletre. Tizenegy személy döntött amellett, hogy Krisztus-követésüket hitvalló bemerítéssel is szeretnék egyértelművé tenni.

A tizenegy személy életében Isten egyedi és személyes módon végezte az ő megváltó munkáját, miközben a Szentlélek életet hozó szinergiái is nyilvánvalóvá váltak. A megtérésre és bemerítésre jutásukban Isten nagyon jól használhatta a gyülekezet bátorító, nyitott, őszinte és szeretetteljes légkörét. Az elmúlt nyártól kezdve egymás után született meg az új élet mindegyikükben rövidebb vagy hosszabb belső keresgélés, felismerés után. Az ifjúságot vezető fiatal házaspár, Balla Réka és Áron igazi lelki mentorokként figyelték, kísérték a hit útjára lépő lányokat, fiúkat. A gyülekezet az évek során olyan szabad légkörű otthonná vált, ahol a Szentlélek a hívők emberi erőlködése nélkül meg tudja szólítani a közösséghez tartozókat és a látogatókat egyaránt.

Az istentisztelet bevezetőjében Kapitány Zsolt társlelkipásztor idézte Szent Ágoston jól ismert szavait: „Magadnak teremtettél, Uram, és nyugtalan a mi szívünk, amíg benned meg nem nyugszik”, utalva arra, hogy valóban Krisztusban találhatunk otthont életünknek. 

Az ünnepi igehirdetésben Háló Gyula, a gyülekezet nyugdíjas lelkipásztora a következő üzeneteket helyezte a bemerítkezők szívére: 1. A hívőséged a lelked története, ezért őrizd magadban mindazt, amit Isten veled tett, ezekből táplálkozz! 2. Jézus Krisztus nem segítőd akar lenni, hanem az életed. Csak Krisztus megismerése, csak a Krisztussal való közösség éltethet egyedül. 3. Az ima a valódi kapcsolatod az Úrral. Nem imáid keresik Istent, nem imáid szólítják meg őt, hiszen ő mindig keres, mindig beszél hozzád. Az imád megnyílás titokzatos lénye számára, hogy ő hasson rád. 4. Neked kell magadról, a lelkedről gondoskodnod. Ha erős lelked van, akkor semmi nem tud legyőzni. Neked kell megtalálnod azokat a helyeket, időket és eszközöket, melyek segítenek, hogy lelkedet teljesen megnyisd és érzékennyé tedd Isten lelke számára. 5. Szabad vagy. Ne engedj a bűntudatnak! Jézus Krisztus váltságában mindent megbocsátott neked is. 6. Csak a saját utadat járd, mert csak azon leszel mások számára is igazán hasznos! Ha mások mondják meg – és elfogadod –, hogy merre menj, hogyan dönts, mit válassz, akkor hamarosan nem fogod tudni, hogy ki vagy. Miért? Mert mások útját járod, nem a magadét. Olyan életet élj, amely életed végéig sokak számára jelent bátorítást, útmutatást, gazdagodást, segítséget a teljes Élet keresésében! Rég megvan mindened ahhoz, aminek álmát, vágyát Isten felébresztette benned. Teljesítsd be életed, amire rendeltettél!

A bemerítésre készülők a hitükről, megváltásukról, Jézus követéséről Kapitány Zsolt kérdéseire válaszolva vallottak. Az ezt követő tizenegy bemerítés kimondhatatlan örömmel töltött el mindenkit. Az ifjúságvezető Balla Áron meghatóan beszélt arról, hogy milyen lelki fejlődést, tanulást és erősödést adott a Szentlélek számára az Életrevalók gyülekezetében, amely a legjobb otthon, amit csak el tud képzelni.

A bemerítkezők az értük való imádkozás után egy-egy emléklapot vettek át a gyülekezet társlelkipásztorától. Majd Dóczi Ákos lelkipásztor köszöntötte őket igei gondolatokkal.

A bemerítést követően dr. Sebjan-Farkas Zsolt, a gyülekezet közelmúltban megválasztott lelkipásztora osztott úrvacsorát az egybegyűlt közösségnek.

A valódi örömünnepet a felszabadultság, a krisztusi öröm és a testvéri együttlét jellemezte, mely szeretetvendégséggel zárult.

Életrevalók – Pestszentimrei Baptista Gyülekezet  


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!