2023. május 21-én bemerítést ünnepelhettünk a Kiskőrösi Baptista Gyülekezetben, ahol hat hitvalló tett bizonyságot Jézus Krisztusba vetett hitéről. Hálásak vagyunk Isten munkájáért, amit elvégzett az ő szívükben!

Az istentiszteleten a bemerítkezők kedves énekeit énekeltük, majd Győri Gábor lelkipásztor a Galatákhoz írt levél 2. fejezetéből hirdette Isten igéjét: „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem.” (Gal 2,20) Az igeszakasz alapján felhívta a hallgatók figyelmét arra, hogy egyedül a Jézus Krisztusba vetett hit által lehet üdvösségünk – ha ezt nem tartjuk fontosnak, nem fogadjuk el, hiábavalóvá tesszük Krisztus halálát. Kérte a gyülekezetet arra, hogy ne utasítsuk el Krisztus személyre szóló, mély szeretetét!

Az igehirdetés után Selmeczi Nimród ifjúsági lelkipásztor ismertette a bemerítés bibliai alapjait, majd pedig megkérte a bemerítkezőket, hogy osszák meg a gyülekezettel bizonyságtételüket: hogyan változtatta meg Krisztus az életüket, és miért szeretnének bemerítkezni.

Mészáros Katica a gyülekezetben nőtt fel, de sokáig nem vette komolyan az evangélium üzenetét. Később egy táborban döntötte el, hogy szeretne Istenhez tartozni, hozzá hűséges lenni. Bocsánatot kért a bűneiért, és megtért. Szeretné még jobban megismerni Jézust, és ezt másokkal is igyekszik megosztani.

Szentgyörgyi Noémi kiskora óta hallott Istenről, de nem jutott el a szívéhez az Isten szeretetéről szóló üzenet. Az iskolába járva a mindennapokban Isten távolinak tűnt, nem látta élete célját, értelmét. Úgy érezte, egyedül kell megküzdenie a problémáival. Később ifialkalmakon és a Biblia olvasása által tapasztalta meg Isten jelenlétét, vágy ébredt benne Isten közelségére és hogy megismerje Isten akaratát az életére nézve. Felismerte a múltban elkövetett bűneit, és Isten bocsánatát kérte – reméli, hogy a bemerítés erre emlékezteti őt majd a jövőbeli küzdelmekben.

Vikor Jázmin sokat hallott Istenről a szüleitől, de sokáig úgy érezte, túl fiatal ahhoz, hogy elköteleződjön Isten mellett. Egy táborban szólította meg Isten, de akkor sem merte még meghozni ezt a döntést. A tavalyi ifitáborban értette meg, hogy Isten tényleg megbocsátja a bűneit, és nem kell többé félnie az ítéletétől. Szeretne Istennel egy életre szóló szövetséget kötni és a gyülekezet aktív tagja lenni.

Lomjánszki Zsuzsanna: „Az én pajzsom az Isten, aki megszabadítja a tiszta szívűeket.” (Zsolt 7,11) Zsuzsi hosszú évekig járt a gyülekezetbe, de Isten most szabadította meg megkötözött szívét: eddigi félelmeit legyőzve most már bátran felvállalja, kihez tartozik.

Horváth Nikolett nem keresztény családban nőtt fel, sokáig nem hallott az evangéliumról. Édesanyja betegsége kapcsán került kapcsolatba Istennel. Elkezdte a Bibliát olvasni és keresni a miértekre a választ. Nehézségek, szenvedések árán jutott megtérésre, de utólag hálás ezekért. Később isteni vezetésre hazaköltözött akkori élettársával Angliából, hogy az anyagi jólétet lelki jólétre cserélje. Később felismerve a bibliai igazságot, Istennek engedelmeskedve házasságot kötött férjével, Zsolttal. A Kiskőrösi Baptista Gyülekezetben találták meg lelki otthonukat.

Horváth Zsolt már születésekor megtapasztalta Isten megtartó kegyelmét. Bár később vallásos neveltetést kapott, mégsem maradt meg. Sokféle bűn mélységébe, nehéz körülmények közé süllyedt. Angliában dolgozva kezdte keresni az igazságot, és Isten megszólította. Egyszer a bűneinek terhe rászakadt, és sírva kért bocsánatot Istentől. Ezután az jelentett küzdelmet, hogy az évtizedek során megszokott bűnöket elhagyja – de Isten nem hagyta magára. Nikolett-tel először egy online gyülekezethez kapcsolódtak, majd hazaköltözve megtalálták a Kiskőrösi Baptista Gyülekezetet, ahova ma tartozhatnak.

A bizonyságtételek után együtt tettek hitvallást Jézus Krisztus mellett, ezt követte a bemerítés. A három ifis fiatalt Selmeczi Nimród, a három felnőttet pedig Győri Gábor merítette be, majd ők kértek áldást a frissen bemerítettek életére is kézrátételes imádság formájában. Az alkalom a gyülekezet és az ifi köszöntésével zárult. Hálásak vagyunk Istennek ezért az örömünnepért, amire nagyon készült a gyülekezet. Jó volt látni, hogy sok vendég is érkezett az alkalomra. Reméljük, hamarosan újra találkozhatunk hasonló ünnepen!


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!