Bemerítési istentisztelet │ Keressétek az Urat! │ Simon József – Nagyvárad Rogériusz

197

978 megtekintés Élő közvetítés dátuma: 2024. máj. 19. NAGYVÁRAD-ROGÉRIUSZI BAPTISTA IMAHÁZ Simon József lelkipásztor igehirdetése az Ézs 55:1-9 igeversek alapján. Nagyvárad-Rogériuszi Magyar Baptista Gyülekezet

„Oh mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet. (Ján 7,37.38; Ésa 41,17; Jel 22,17) 2Miért adtok pénzt azért, a mi nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, a mi meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. (Zsolt 36,9;63,6) 3Hajtsátok ide füleiteket és jertek hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. (2Sám 7,16; Zsolt 89,29; Csel 13,34) 4Ímé, bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul népeknek. 5Ímé, nem ismert népet hívsz elő, és a nép, a mely téged nem ismert, hozzád siet az Úrért, Istenedért és Izráel Szentjéért, hogy téged megdicsőített. (Ésa 65,21.22) 6Keressétek az Urat, a míg megtalálható, hívjátok őt segítségül, a míg közel van. (Péld 8,17.2Krón;15,4; Zsolt 32,8; Jer 29,14; Ésa 65,1) 7Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban. (Ésa 56,1; Ezék 33,11; Zsolt 103,3-5) 8Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr! (4Móz 23,19; Zsolt 103,11) 9Mert a mint magasabbak az egek a földnél, akképen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál! (Ésa 4,2; Jer 30,14; Ésa 49,14)” (Ézs 55:1-9, Károli)

1Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért! 2Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, fáradozásotok jutalmát olyanért, amivel nem lehet jóllakni? Hallgassatok rám, és finomat ehettek, élvezni fogjátok a kövér falatokat! 3Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám! Hallgassatok rám, és élni fogtok! Örök szövetséget kötök veletek, mert a Dávid iránti hűségem rendíthetetlen. 4Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek fölött. 5Te pedig olyan népet hívsz, melyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek: Istenednek, az ÚRnak dicsőségére, Izráel Szentjének dicsőségére, hogy fölékesítsen téged.
6Keressétek az URat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van! 7Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az ÚRhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. 8Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim – így szól az ÚR. 9Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. „
(Ézs 55:1-9)

https://www.youtube.com/@rhbcro

https://www.facebook.com/rhbcro

A Rogériuszi Magyar Baptista Gyülekezet Istent követő és szerető emberekből álló közösség. Küldetése, hogy ismertté tegye a Krisztusról szóló örömhírt a Rogériusz városnegyed magyar nyelvű lakói között, és hogy egy olyan közösség legyen, ahol az emberek a szabadító Istenre és egymásra találhatnak, mint lelki testvérekre. Szeretnénk Krisztus jó illata lenni Isten dicsőségére mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között (2Kor. 2,15). Istennek hála, hogy a média tartalmak által is terjeszthetjük az evangéliumot. Ez egy olyan lehetőség, amit kár lenne nem kihasználni annak érdekében hogy az örömhírt eljuttassuk az emberekhez. Ez a youtube csatorna is azt szolgálja hogy az emberek megismerjék Istent és örök életre jussanak az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Továbbá az is a cél hogy Krisztus teste, a gyülekezet épülését szolgálja. http://www.rhbc.ro


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!