Szeptember 17-én négyen – Kiss Petra, Nagy Kata, Kabai Hannelore, Oláhné Bíró Mónika – tettek bizonyságot arról, hogy életüket a teremtőjükkel, Megváltójukkal, Istenükkel, vagyis Jézus Krisztussal élik tovább. Az alkalomnak helyet adó MPE Teljes Evangéliumi Gyülekezet épülete megtelt a részt vevő családokkal, messzebbről érkező testvérekkel és érdeklődőkkel.

„Döntöttem, követem Jézust!” – ez a felirat volt olvasható a bemerítkezők fehér ruháján. Négy nő határozta el, hogy megvallja ezt a látható és láthatatlan világ előtt is. Különböző korban, más és más élethelyzetben ismerték fel, hogy szükségük van a Szabadítóra. Volt, aki rossz társaságból menekült, volt, akinek senki más nem tudta elvenni a szomorúságát, csak a Vigasztaló. Volt, aki több fellángolás után hozta meg a döntést, hogy ezentúl Jézussal, és nem mással éli az életét. És volt olyan is, aki hálából, egy korábban tett fogadalom következményeként ajánlotta az életét Krisztusnak.

Az igehirdető szavai is arra biztattak, hogy válasszuk az életet. Krisán Zoltán, a gyülekezet lelkipásztora Mózes ötödik könyvének 30. részéből olvasta az igét. „Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is! Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass szavára, és ragaszkodj hozzá, mert így élhetsz, és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened, az Úr esküvel ígért oda atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak.”

Mindenkit ér olyan élethelyzet, amikor dönteni kell, melyik úton induljunk, mit tegyünk, merre van a jövőnk. Mindenki életében eljön egy olyan pont, amikor elkezd azon gondolkozni, mi vár rá a halál után. Isten az élet és a halál lehetőségét is megmutatta Izrael népének. A bemerítés is e kettőről szól: meghalunk a régi embernek, és feltámadunk egy új emberként – összegezte a lelkipásztor.

Az igehirdetés után a fehérruhások bizonyságtétele következett, amelyet rövid videóüzenetekben láthatott a gyülekezet. Ez után a bemerítkezők felsorakoztak a medence mellett, majd a lelkipásztor egymás után alámerítette őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Közben a dicsőítő csoport énekelte: „Krisztus elég nekem. Mindenem te vagy már, Jézus.”
Az új életet nyert tagokért kezüket ráhelyezve a gyülekezet vezetői imádkoztak. Micsoda öröm, hogy az egyik lányra az édesapja mondhatott áldást! Ahogy a régi ének is mondja: „Öröm van a mennyben”, de látható volt az öröm a teremben, az arcokon és a szemekben, hiszen ebben a négy életben immár győzött az élet!

A frissen megtérteknek ezután sem engedik el a kezüket, a gyülekezet pártfogókat állított melléjük, akik a következő időszakban támogatják, tanácsolják őket, és imádkoznak értük.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!