Bemerítés Rákoscsabán

„...én és az én házam népe az Urat szolgáljuk...”

3266

„Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem.” (Fil 3,8 – részlet a bemerítési igehirdetés alapigéjéből)

Kincset (értéket) találni mindenki szeret. 2016. április 3-án, egy év elteltével, ismét öt fehérruhás tett tanúbizonyságot Rákoscsabán arról, hogy életük legfőbb kincse Jézus Krisztus, aki személyes Megváltójuk lett. Isten és az ünneplő gyülekezet előtt megjelent testvéreink a bemerítkezés cselekedetével is hirdették, hogy Krisztus kereszthalála és Isten bűnbocsátó kegyelme által új életet kaptak.

A bemerítkezők: a Hajmássy–Burger család és a Popov házaspár e szavakat – ami egykor Józsué hitvallása volt – kimondatlanul is hirdették azzal, hogy egyszerre és egyként álltak a gyülekezet elé: „én és az én házam népe az Urat szolgáljuk”.

Az istentiszteleti alkalmakon gyülekezetünk lelkipásztorai szolgáltak, délelőtt Hegyi László hirdette Isten igéjét a Fil 3,7–11. versei alapján, hangsúlyozta: nem mindegy, hova tesszük le a bűneinket, azoktól csak a Golgotán, a kereszt tövében lehet szabadulni. A bemerítést ifj. László Gábor vezető lelkipásztor végezte. A délutáni istentiszteleten Kelédi Márton szolgálatának alapigéje a Róm 7,16 volt, mikor a hozzátartozók és gyülekezeti tagok köszöntötték a bemerítkezőket. A köszöntések között emlékezetes pillanatok voltak, mikor Lakatos Péter testvér az alábbi, személyre szóló versidézetekkel köszöntötte testvéreinket.

Burger Erzsébet megtérésének hosszú útját Isten csendes csodákkal fűszerezte meg. Versidézete:

 „…mert tudom, tied az én harcom,

És győztes távolokba néz

Könnyekkel szépült,

orcád-fényü arcom.”

(Tóth Árpád: Isten oltó-kése)

Hajmássy Erzsébet bizonyságtétele szerint életének most induló szakaszában Jézusban találta meg élete célját. A következő verssorokkal köszöntötték:

„Szívemben is – mint csillag égen,

A te örök visszfényed égjen!”

(Juhász Gyula: Éjszaka)

Hajmássy Dénes megvallotta, hogy Krisztusba vetett hite már sok nehézségen vezette át az életében. Testvérünknek szánt idézet:

„Mert van a világnak atyja,
Van egy hű gondviselője,
Minden ember megláthatja,
Aki el nem fordul tőle.”

(Petőfi Sándor: Bolond Istók)

Popov Zsanett bátran tett tanúságtételt hitéről, hogy a teremtő Isten elküldte Fiát, Jézus Krisztust, aki meghalt értünk, és bűneinket felvitte a keresztfára. Neki szóló verssorok:

„Sírok, ha sírsz, ha ragyogsz, ragyogok
Néma barátod, rabszolgád vagyok,
Alázatos és bizalmas barát,
Aki nem kér semmit, csak néz és imád,
És nem akar lenni, csak általad,
Csak árnyéka annak, ami vagy.”
(Szabó Lőrinc: A tükör vallomása)

Popov Tommy boldogan tett vallást hitéről, hogy Krisztusban új életet kapott, és ez számára mindennél nagyobb boldogságot jelent. Verse:

„Szelíd igéjét hord,
mert hegytetők meg síkok
tengert járnak lelkesen
királyi szóra; népek ezrei”
(John Milton)

Az istentiszteleti alkalmak visszanézhetőek gyülekezetünk Youtube-csatornáján.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!