Bemerítés Kartalon

2182

Ez év október 25-én vízmozdulás-öröme tette teljessé ünneplésünket. Kinczel István testvér bizonyságtételét hallhattuk, aki hitelt érdemlően tett bizonyságot megtéréséről, újjászületéséről.

Testvérünk felesége által került gyülekezetünkbe, aki a múlt év június 08-án pecsételte el életét Megváltójának. Már akkor megromlott egészségi állapotában, Testvérnőnk súlyos betegségét a legnagyobb szenvedések közepette is türelemmel és zúgolódás nélkül viselte. Ez év április 10-én költözött át e jelenvaló világból az örök életbe. Hagyatékként meghagyta férjének, hogy ne hagyja abba a gyülekezetünkbe való járását, mert ez számára is meghozhatja az új élet lehetőségét. És megtörtént! Testvérünk új életet nyert és az óta is új életben jár! Feleségének elvesztése bár fájdalmas valóság, de a Krisztusban nyert élet gyászában erősíti és az elviselhetetlennek látszót is elviselhetővé teszi számára.

Az alkalmi szolgálatokat Szlepák Lajos (igei szolgálat János 8,30-36 alapján!) és Sőrés Attila (bemerítést) lelkipásztor testvérek végezték. A köszöntő szolgálatok sorát bemerített testvérünk lánya, Anna zárta. Noha nem tagja  (még!) közösségünknek, de mély átéléssel és szeretettel köszöntötte Édesapját. Köszöntő soraiban megemlékezett nem rég elhunyt Édesanyjáról és kedves szavakkal fejezte ki köszönetét gyülekezetünk iránt, hogy Szüleit szeretettel fogadtuk közénk és a nehéz órákban is érezték az imatámogatásunk jelentőségét.

Munkáljon az Úr további gyarapodást gyülekezetünkben és az új tagot, Testvérünket Szentlelke által vigye tovább a megszentelődés útján.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!