Bemerítés Baján

3201
Bajai bemerítkezők

Örömteli eseménynek lehettünk tanúi március 6-án a bajai gyülekezetben: hatan tettek bizonyságot hitükről és merítkeztek be.

Az igehirdetés szolgálatát a tázlári lelkipásztor, Beke László vállalta, a bemerítést pedig Dóczi Ákos lelkipásztor végezte.

Szabó Elizabeth hívő családban nevelkedett, életét a vallásosság és a törvénykezés irányította. Hitének alapját a gyülekezet, és nem a Jézussal való kapcsolat jelentette. „Isten ezt tűrte egy darabig, aztán kirántott alólam mindent.” Teológiai nézetek miatt családjával együtt kivált korábbi gyülekezetéből, és elvesztette élete addigi alapját. Emiatt hontalanságot, haragot érzett, és új alapot keresett: a bűnt.

Barátai segítségével, imáival döntött Jézus mellett, és megtapasztalhatta a bűnvallás utáni feltöltődést, szabadságot. Eddigi életének alapja a gyülekezetbe járás volt, most viszont ez az alap Jézus lett, akit szolgálhat új gyülekezetében is.

Kovács Borbála már kiskorától kezdve hallott Istenről, hiszen hívő családban nőtt fel: járt bibliakörre, ismert minden történetet, mégsem értette, miért is van szüksége Istenre. Sok kérdése volt az életről, a világról, de ő inkább a tudományokban kereste az igaz ságot. „Nem lehet minden véletlen, még az életem is…?!” Egy nyári táborban aztán érzelmi döntést hozott Isten mellett, de nem adta át az életét. Emiatt csalódottságot érzett, hiszen úgy látta, nem változott semmi.

Aztán egy keresztény barátnője tanácsán keresztül ismerte fel a megtérés igazi módját, és úgy döntött, hogy teljesen átadja az életét Istennek.

Faragó Endréné Rózsika néni 72 évesen döntött a bemerítkezés mellett. Keresztény családban nőtt fel, de nem jelentett sokat számára a hit: nem volt személyes kapcsolata Istennel, és nem járt gyülekezetbe sem. Édesanyja halála után kezdett újra Isten felé nyitni, kereste a gyülekezetben a vele való kapcsolatot. Egy evangelizáció során változott meg az élete. „Ott mosott meg az Úr!” Akkor döntött Jézus mellett, és hite azóta is erősödött.

Ekres-Szévald Ágnes keresztény családban nevelkedett, életét meghatározta a böjtölés, gyónás, ministrálás. „Jézus sokáig keresett engem, ahogy én is őt… de én nem hallottam hívó szavát.” Kilenc éve került közel a bajai gyülekezethez, a szeretet tartotta itt. Nem volt tudatos istenkeresése, de minél többet volt gyülekezetben, annál inkább mélyült a hite és vésődtek belé a tanítások. A fordulópontot a Balaton-Net jelentette, ahol egy evangelizációs alkalmon az Igében felismerte önmagát, a helyzetét, és imádságban átadta életét Jézusnak.

Dóczi Kristófnak nem volt kérdés gyerekkorában, hogy jár-e imaházba, ugyanis hívő családban nőtt fel. Ismert minden történetet, de nem ismerte Jézust személyesen. Az iskolában sok nehézség érte, mert társai gyakran bántották vallása miatt. Ennek hatására védekezésképp „tüskéket növesztett”, és viselkedésével sokakat megbántott, mégis érezte, hogy ez nem megoldás.

„Csak egy bűnös embert láttam magamban.” Az Ez az a nap! rendezvényen döntött Isten mellett, és végre felszabadult örömet érezhetett, hogy Jézusé lett.

Ekres-Szévald Gábor katolikus családban élt sokáig. Feleségével kezdett el imaházba járni, így került egy nyáron a Balaton-Net táborába. Ami addig csupán lelki feltöltődést jelentett, egy este személyessé vált. „Megszólalt egy belső hang: Itt az idő!” Feleségével együtt adták át az életüket Istennek. Ezután tapasztalta meg, milyen személyesen szól hozzá Isten az ő igéjén keresztül, és mindazt, ami eddig történt vele, nem a szerencsének köszönheti, hanem Jézusnak. A gyülekezettel együtt énekelte Istennek: „Nincs más, csak te! Csak te!”


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Rendelkezzünk a baptisták javára!

Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról a Magyarországi Baptista Egyház javára! Köszönjük támogatását! Technikai szám: 0286