Balog Miklós baptista lelkipásztor hazatért Teremtőjéhez és Megváltójához

1077

„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róm 8,38–39)

Balog Miklós – A legtöbb című versét előadja: Verebes Zoltán

A LEGTÖBB

Betegségem sebes szárnyon

Vitte mélybe életem.

Hittem, nem hiába várom,

Hogy könyörülsz éltemen.

Azt is kértem, hadd érjem meg 

a kerek kilencvenet.

De tudom, hogy nem érdemlek,

még ennyit sem, szégyened

vagyok inkább, Atyám néked,

inkább, mint dicsőséged.

S azért nem ért éltem véget,

mert ismerem kegyelmed.

Ebből éltem én eddig is,

s amit kérek, megteszed,

ezért tudom, hogy megsegítsz, 

és megtartasz engemet.

Máris látom ennek jelét,

 a röntgenkép reményt ad,

több ez, mint emberi beszéd,

nem tagadod meg magad.

De ha Te másképp gondolod,

legyen úgy, mint akarod!

Te adod mindig a jobbat, 

nem rövidült meg karod.

Körülmények bármit hoznak, 

Te tudod, mi jobb nekem,

Te tudod, mit hoz a holnap,

több lesz az, mint képzelem!

(Balog Miklós)


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!