Álláshirdetés szakmai megvalósító munkatárs munkakörre

2770

A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Felzárkózó települések program megvalósításához munkatársakat keres a Baktalórántházai járásban végzendő és utazással járó közösségfejlesztő munkára.

A program céljait és feladatait a jelen hirdetés mellékletében található rövid leírás tartalmazza. A munkakörre jellemző fontosabb információk:

Feladatai:

 • Jelenlét Pontok működtetésében, nyitva tartásában való közreműködés,
 • a Baktalórántházai járás területén szervezett foglalkozások, gyermekprogramok, közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása,
 • közreműködés a Baktalórántházai járás településein a folyamatos szakmai jelenlét biztosításában, folyamatos kapcsolattartás a projekt célcsoportjának tagjaival,
 • részvétel a szociális diagnózis kialakításában: adatfelvétel, adatgyűjtés, interjúk készítése, rögzítése,
 • a szociális diagnózis alapján feltárt hiányzó szolgáltatások biztosításában való közreműködés,
 • a Baktalórántházai járás és az abban található szegregátumok folyamatos látogatása,
 • tájékoztatás és segítség nyújtása a hivatalos ügyek intézésében, valamint egyéb felmerülő problémák, gondok kapcsán,
 • közreműködés a projekt keretében megvalósuló adománygyűjtés és -elosztás folyamatában,
 • együttműködés a projektmenedzserrel, a szakmai vezetővel és a szakmai stáb valamennyi munkatársával,
 • a szakmai vezető munkájának segítése a projekt megvalósítása során,
 • részvétel az adatszolgáltatások előkészítésében, gyűjtésében, összegzésében,
 • jelentések, elemzések készítése a program működéséről, a helyi társadalomról,
 • részvétel a helyszíni ellenőrzéseken, monitoring látogatásokon,
 • közreműködés a horizontális vállalások teljesítésében, esélyegyenlőség, környezetvédelem

Felelőssége:

A projekt szakmai megvalósítása során a támogatási szerződés és annak mellékletei, a szakmai terv, a felhívás, a hatályos jogszabályok, tájékoztatók, valamint a munkáltató belső szabályzatainak pontos betartása.

Elvárások:

· Felsőfokú végzettség

· Magabiztos számítástechnikai felhasználói ismeretek (Microsoft Office)

· Pontos, megbízható, önálló munkavégzés

· Jó kommunikációs képesség

Előnyt jelent:

· Felsőfokú szociális végzettség

· Szakmai tapasztalat a program tevékenységével kapcsolatos területen, különösen a szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátások vagy a közösségfejlesztés, területfejlesztés területén

Amit kínálunk:

· Főállású munkaviszony

· Változatos, kihívásokkal teli munka

· Szakmai fejlődési lehetőség

· Fiatalos csapat, családias, pozitív légkör

· Szakmai tapasztalattól és teljesítménytől függő versenyképes fizetés

Munkavégzés helye:

A Baktalórántházai járásban Magy és Rohod településeken működő és Besenyődön létrehozásra kerülő Jelenlét Pontok bázisán.

Jelentkezés módja:

Érdeklődési szándékát jelezze fényképpel ellátott magyar nyelvű szakmai önéletrajzzal, valamint a bruttó fizetési igény megjelölésével a serafin@baptist.hu e-mail-címen. Tájékoztatás a 06-20-980-4242-es telefonszámon kérhető.

Tájékoztató

A Baptista Szeretetszolgálat által a Baktalórántházai járásban tervezett fejlesztő programról

A program a Baktalórántházai járás társadalmi, közösségi, szociális felemelkedését, fejlesztését szolgálja. Célunk, hogy a járásban élőkkel, helyi szakemberekkel, szolgáltatókkal összefogva segítsük a járás fejlődését, a közösségek erősödését, valamint a helyi erőforrások fejlesztését. A program alapját a járásban tett látogatások és szakértőkkel, szolgáltatókkal, polgármesterekkel, valamint a helyi közösségek véleményformáló tagjaival folytatott konzultációk jelentik.

Tapasztalataink szerint a térség legnagyobb problémáit a közfoglalkoztatottak magas aránya, a helyi közösségek meggyengülése, a mélyülő szegénység, a családok széthullása, valamint a lakók önbizalomhiánya, bizalmatlansága, befelé fordulása jelenti, mely jelentősen kihat a járás gazdasági teljesítményére is. A Baptista Szeretetszolgálat által megvalósítani tervezett program ezen tényezők megváltoztatásához kíván hozzájárulni, hangsúlyozottan a helyi szereplőkkel való szoros együttműködés keretében az alábbi tevékenységek révén:

1. Jelenlét Pontok működtetése, létrehozása

A Jelenlét Pontok gyakorlatilag szolgáltató és közösségi háznak felelnek meg, ahova a település lakói bizalommal fordulhatnak segítségért ügyes-bajos dolgaik intézésében. Ezen túl a Jelenlét Pontok munkatársai, a szakmai megvalósító stábot alkotók a helyi szükségleteknek megfelelően előadásokat, foglalkozásokat, tanácsadásokat is szerveznek és tartanak, melyek célja a kedvező változások elindítása, a helyi, aktív közösségek kialakítása, megerősítése, valamint a tájékoztatás, információnyújtás. Vélelmezhető, hogy szükség lesz majd adósságkezelési, gyermeknevelési, drogmegelőzési, egészségmegőrzési, jogi, pszichológiai tanácsadásra. Úgy tervezzük, hogy heti rendszerességgel szervezünk a helyiek számára a háztartáshoz és a ház körüli munkákhoz hasznos tapasztalatokat, ismereteket biztosító barkácsolási és kiskertgondozási programot, főzőklubot, a gyermekeknek pedig kézműves és egyéb fejlesztő, szórakoztató alkalmakat.

A Jelenlét Pontokon összesen 3-3 (amennyiben erre lehetőség van, szociális) felsőfokú, és 2-3, összesen 5 középfokú munkatársat alkalmazunk majd, akik egyben – kiegészülve a szakmai vezetővel és szakmai asszisztenssel – a projektmegvalósító stábot is jelentik.

Fontos megjegyezni még, hogy a Jelenlét Pont szolgáltatásait a járás más településein is elérhetővé tesszük, így munkatársaink nem csupán e két településen, hanem más helyszíneken is segítséget nyújtanak.

2. Helyi szolgáltatók, szolgáltatások fejlesztése

A járás infrastrukturális helyzete – a különböző pályázatok révén – meglehetősen jónak mondható, azonban a felújított épületekben működő szolgáltatások munkaerő-, illetve szakemberhiánnyal küzdenek, valamint eszközeik is végesek. Ezen kívánunk változtatni, egyrészt a szolgáltatók számára élményt, tudást adó, inspiratív, motivációt fejlesztő, erősítő szakmai programok, másrészt a feladatellátást segítő eszközök révén.

3. Pilot program

A járás helyzetét és problémáit figyelembe véve, a közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra történő visszajutást ösztönző, támogató, az ezt akadályozó tényezők lebontását megkísérlő programot indítunk. Két, egymástól eltérő helyzetben lévő csoportot kívánunk támogatni, egyrészt a már közfoglalkoztatásban dolgozókat, másrészt pedig azokat, akik éppen befejezik az általános iskolát. Ez utóbbi csoportnál a fő cél a továbbtanulás vagy az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedés ösztönzése. E munkába önkéntes mentorokat, foglalkoztatáspolitikai szakértőket, tapasztalati szakértőket, sőt az érintett munkaadókat, helyi döntéshozókat, szolgáltatókat is be kívánjuk vonni.

4. Karitatív tevékenység

A gazdasági és közösségfejlesztési célkiűzésekhez kapcsolódóan a térségben is ki kívánjuk építeni a hagyományos karitatív tevékenységeink hálózatát, mely leginkább az adományok gyűjtését és osztását foglalja magában. E tevékenység fő célja elsődlegesen a járásban található szegregátumokban élők megsegítése, támogatása, de emellett fontosnak tartjuk a járás valamennyi lakosának támogatását, ha arra szükség mutatkozik.

A karitatív tevékenység egyik rendkívül fontos elemét jelenti az önkéntesek toborzása és a munkába való bevonása. Ennek érdekében meg kívánjuk szólítani a járás tenni akaró lakóit, a baptista gyülekezetek tagjait.  


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!