Gödöllőn a baptista gyülekezetben húsvét másodnapján (2023. április 10.) hat fehér ruhás roma tett vallást Jézus Krisztusba vetett hitéről a keresztség által.

Mivel ők az első alapító tagjai a gödöllői Sion romamissziónak, hadd mutassam be egy kicsit ezt a közösséget!

Azzal kezdődött ez a szolgálat, hogy Erdélyből szezonmunkára érkezve több éven át Gödöllőn dolgoztak roma testvérek, akiket nagy szeretettel befogadott a helyi baptista gyülekezet. Általuk többen a helybeli romák közül is kapcsolatba kerültek az evangéliummal, ami arra késztette a testvéreket, hogy jó lenne a romák felé missziót kezdeményezni. Azzal a céllal hívott meg tehát a gödöllői gyülekezet, hogy ezt a romamissziót vállaljuk fel, amit mi elfogadva a családommal együtt 2020. augusztus 31-én Aradról ideköltöztünk.

Még abban az évben november első vasárnapjára terveztük a hivatalos imaházmegnyitást az isaszegi úton épülő idősek otthona egyik termében, de ezt megakadályozta a Covid-járvány.

Így végül 2021. augusztus első vasárnapján kezdődött el a Sion romamisszió. Eleinte 15-20 személy látogatta alkalmainkat, mostanra az átlag eléri a 35-40 személyt, amiért nagyon hálásak vagyunk Istennek. Időközben szükségessé vált a gyerekekkel is foglalkozni vasárnapi iskola keretében, amit Mátyás Magdi testvérnő végez hűségesen.

Bő egy éven át heti rendszerességgel látogattuk, segítettük és hívogattuk a roma családokat két szolgatárssal együtt, Oláh Ferenc zsámboki roma lelkipásztorral és Daróczi-Csuhai Lászlóval, ők a Misszió az Egészséges Közösségért (MEK) munkatársai. Ezúton is köszönjük a segítségüket, szolgálatukat.

A hat alámerítkező személy azok közül való, akik az első alkalmaktól kezdve rendszeresen jelen voltak az istentiszteleteken.

Káló Leventét (Erdőkertesről) a felesége rákos betegsége késztette Isten keresésére, akit időközben aztán el is temettünk. Levente számára nem volt teljesen ismeretlen a baptista közösség, mert szüleit a Székelyföldön évekkel ezelőtt merítettem alá, ezért a bajban tudta, hogy Istenhez közeledhet. Saját vallomása szerint bár Isten megengedte az életében a gyászt, de ő úgy érzi, Isten soha nem hagyta el. Jó volt ezt hallani.

A másik öt személy a népes székelyföldi Gábor család tagjai.

Gábor Ritát elhagyta a férje, ami neki nagyon fájt, és így a próbák, bajok, betegségek közepette Istennél talált lelki békét, nyugalmat.

Gábor István és Zita amikor jelezték, hogy ők is szeretnék megpecsételni a hitüket, kiderült, hogy csak élettársi viszonyban élnek, bár már négy gyermekük van. Mihelyt világossá tettem nekik, hogy ez a Biblia szerint bűn, elmentek és megházasodtak.

Ezt látva a testvére, Tibor szintén megházasodott Klárival, akivel vadházasságban élt. Isten aztán egyre több változást hozott az életükben. Elmaradt a cigaretta, a csúnya szavak, kezdik felismerni a rossz szokásokat, igyekeznek tisztességesen élni, és hisszük, Istennek még sok jó terve van az életükkel.

A bemerítésük napján többen eljöttek a rokonaik, családtagjaik és más ismerőseik közül. Az imádkozásra Sebestyén Árpád és Káló Ernő testvérek buzdították a gyülekezetet a Zsolt 118,24 alapján: „Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen!” Alkalmi igehirdetéssel Lőrik Levente lelkipásztor testvér szolgált a Jn 14,22–24 alapján. Testvérünk három dologra hívta fel a gyülekezet figyelmét a következő kérdésre keresve a választ: Mi szükséges ahhoz, hogy békességünk legyen?

  1. Kövessük Jézust, hogy el ne tévesszük a célt!
  2. Ismerjük meg és tartsuk meg Jézus életet teremtő szavát!
  3. Járjunk Krisztussal, hogy megtapasztaljuk az Atya megtartó szeretetét!

Az alámerítkezők személyes bizonyságtétele után és a hitvallási kérdésekre adott „igen” válaszuk után vízkeresztségben részesültek. Az átöltözés alatt Oláh Ferenc testvér tett bizonyságot az 1Pt 1,10–14 alapján azt kívánva, hogy a bemerítkezők életük végéig maradjanak hűségesek Krisztushoz, majd azt követően az új tagok életére kértünk áldást kézrátételes imával. Az alkalom ünnepélyességét emelték az énekkar és a fiatalok énekszolgálatai.

Azt kívánjuk, hogy Isten adjon hűséget, kitartást mindhalálig az új tagoknak. Ámen.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!