Adventi bemerítés Vácon

2586

Advent második vasárnapján, december 9-én a váci gyülekezetben öt újjászületett testvér pecsételte meg bemerítkezésével az Úrhoz való tartozását. A várakozásnak ebben a csodálatos időszakában különleges színt kapott a lelki és szellemi tisztaság, amely az új életre támadt bizonyságtevőket jellemezte, akiknek mostanra Jézus értelmessé tette az életét.

Sáráné Nagy Orsolya tíz éve jár a gyülekezetbe családjával. Édesanyja bemerítkezését korábban még értetlenül szemlélte, de az évek során Jézus kimunkálta benne az elhatározást, hogy teljes szívből az Úrban bízzon. Imádkozik férje megtéréséért, akivel első közös gyermeküket a szíve alatt hordozza.

Nagy Andrea Orsolya testvére, a család korábbi keresztény kötődéséből eredően mindig imádkozott és köszönetet mondott mindenért. Két évvel ezelőtt szívbetegség miatt megműtötték. Ekkor értette meg, hogy még dolga van itt a földön, Istennek szüksége van rá. Férjéért szintén imádkozik.

Fogarasi Rozália 34 éve házas, két gyermeke és öt unokája van, akikért nagyon hálás. Isten hívását férjével együtt hallotta meg, és együtt is álltak a gyülekezet elé. Örül, hogy Isten gyermeke lehet, célja a krisztusi szeretet átadása és Jézus élethosszig tartó követése.

Fogarasi Antal szabad akaratából döntött Jézus mellett. Áldás, üdvösség, odaadó élet a legfontosabbak a számára, és hogy szándékosan ne kövessen el bűnt. Feleségével, Rózsikával együtt kérte bemerítését.

Balogh Máté egészen kis kora óta jár a gyülekezetbe, és már nyolc-kilenc évesen is azt gondolta, hogy megtért, de később rájött, hogy mégsem. Végül 2017 nyarán realizálódtak benne bűnei, ezért fordult segítségért az Úrhoz, és döntött mellette. Köszöni a megtéréséért mondott imákat.

A bemerítést Merényi Zoltán, a váci gyülekezet ifjúsági lelkipásztora végezte, a bemerítési igéket Meláth Attila lelkipásztor olvasta fel.

Az igehirdető, Meláth Attila felhívta a figyelmet arra, hogy Jézus Jordánban történt bemerítése mind a négy evangéliumban megörökítésre került. A bemerítés a szabadságra hívás kezdete, a Jézushoz való engedelmesség kifejezése. Hordozza a bűn kötelékeinek elvágását, a bűntől való megszabadulás kezdetét is azzal, hogy új életre támadunk. Válassza Krisztus követését minél több ember, akár az élete árán is. Az Úrtól kapott feladat, küldetés és szolgálat teremti meg a mindennapokban annak a lehetőségét, hogy embertársaink javára éljünk úgy, hogy tudatában legyünk annak, hogy nem hiába születtünk meg. Isten szeretett gyermekei vagyunk. Éljünk úgy, hogy gyönyörködhessen bennünk (Mt 3,17)!

A kézrátételes imákat követően Lakati Péter gyülekezetvezető köszöntötte a frissen bemerítetteket, és emlékeztette őket arra, hogy döntéseikben szabadok, Isten nem fog dönteni helyettük. Döntéshozatalaik mindig a lélek munkáját erősítsék, és legyenek egyre felkészültebbek a Krisztus napjára.

Az ünnepi bemerítési alkalmat az énekkar szolgálatai tették meghittebbé, és szeretetvendégség zárta.

 

 


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!