A Krisztus-hit hitet ébreszt

Bemerítési ünnepség Pestszentimrén

1643

2019. június 9-én, pünkösd ünnepén egy kisgyermekes fiatalasszony, Ficker Anna vallotta meg Krisztus-hitét azzal, hogy bemerítkezett.

Az ünnepi alkalom igehirdetője, Háló Gyula mindenkinek a következő kérdéseket tette fel: Mi változik meg, amikor az ember hinni kezd Istenben? Hogyan kerülnek a hiten keresztül más megvilágításba, hogyan nyernek más értelmet az addigi történetek? A mindennapok attól kezdve miért lesznek gazdagabbak és szebbek? Hogyan válik személyes életünk részévé Jézus tanítása és lénye, aki így valósággal átváltoztat? Mert a Krisztus-hit valóságosan megváltoztatja az embert: igazibb emberré.

Hogyan történik ez a változás? A Biblia ezt Jézus nyomán újjászületésnek is nevezi. Ő beszélt erről részletesen. Az újjászületésben van kizárólag végtelen erőforrás, mert isteni, tehát örök életből táplálkozik. Ez történik velünk, amikor Jézus szeretetét egész lényünkkel elfogadjuk, és így megtapasztaljuk annak teljes valóságát. Ez kifogyhatatlan energia, amely mindenhez elégséges erőt ad. A megtérés ezért nem akarás elsősorban, hanem befogadás, befogadása ennek az új életnek.

Az igehirdetés után Anna beszélt megtéréséről és a megtérés fontosságának megértéséről. Majd a vízbe merítéssel kifejezte, hogy egész lényét Krisztus uralma alá helyezi.

A bemerítkezés utáni percekben Kapitány Zsolt lelkipásztor beszélgetett két hívő testvérrel, Farkasné Frittmann Erikával és Surányi Istvánnal arról, hogy mi hozott számukra végső lelki változást, mi indította el bennük a hitet, hogyan jutottak üdvösségre, miért döntöttek úgy, hogy bemerítkeznek.

A beszélgetés végén az újonnan bemerített Anna életére Kapitány Zsolt kérte az Úr áldását kézrátétellel.

Az ezt követő úrvacsorai közösségben mindenki megerősödhetett abban, hogy csak Krisztussal van igazi élet.

Az Úr irgalma végtelen – énekelte örömmel befejezésül a gyülekezet. A lelkipásztor felhívására, hogy ki szeretné véglegesen elkötelezni magát Krisztus mellett, többen is jeleztek. A krisztusi élet hat és másokban is életet fakaszt.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!