A Jelnyelvi Bibliafordítás munkájának bemutatása a Nemzetközi Biblikus Konferencián

658

A Szegedi Dóm Látogatóközpont és a Gál Ferenc Egyetem helyi Teológiai Kara ez év augusztus 28–30-ig adott otthont az immár 34. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciának. A bel- és külföldi biblikus teológusok és kutatók e hazai seregszemléjének 2023-as jelmondata a „Fordítástól a parafrázisig” volt.

Magam a Magyar Bibliatársulat Alapítvány Szöveggondozó Bizottságának tagjaként és úgy is, mint a protestáns jelnyelvi bibliafordítás elkötelezett munkatársa tarthattam előadást az MBTA e fontos és mára a bibliafordítói szolgálat előterében is megjelenő vállalkozásáról.

A siketek és nagyothallók esetében az akadálymentesítés nem más, mint az információk látható formában való megjelenítése. Számukra a bibliai kijelentés, valamint az igehirdetés infokommunikációs akadálymentesítése révén a Jézus által Istennel helyreállított kommunikációs kapcsolat válhat akadálytalanul hozzáférhetővé és élményszerűvé. Az Újszövetségre vonatkozóan a szöveggondozói feladat az Újszövetség teológiai (krisztológiai) információinak maradéktalan megjelenítése látható, vagyis jelnyelvi formában. A magyar jelnyelvi bibliafordítás tehát az írott újszövetségi szöveg jelnyelven való közlése; a szakmai kihívást a két szövegváltozat közötti különbség, illetve e különbségek ismeretében a két szövegváltozat összehangolása adja. Az írott újszövetségi szövegben közvetített teológiai információ és a jelnyelven közölt újszövetségi teológiai információ között ugyanis – minden szokatlan és rendhagyó nyelvi-technikai megoldás ellenére – nem maradhat tartalmi eltérés vagy hiányosság.

A RÚF 2014 szövegére alapozott magyar jelnyelvi bibliafordítás a fenti felismerés és misszió jegyében ezen az úton vált az MBTA hat-hét éve tartó projektjévé, a MEÖT tagegyházainak siket lelki munkásaival és biblikus teológusaival együttműködve, hallássérültek és halló szakemberek bevonásával. A jelnyelvi bibliafordítás segítségével úgy lesz érthető számukra a Bibliában megjelenő teológiai információ, hogy arról közvetlenül anyanyelvükön, vagyis jelnyelven értesülhetnek. A jelnyelvi Újszövetség (RÚF 2014) fordításának elkészítése összetett és munkaigényes folyamat. A szegedi szakmai előadásban a jelnyelvi szövegfordítási folyamatnak nemcsak az egyes munkafázisai kerültek ismertetésre, de annak gyakorlati kérdései és kihívásai is, azok bemutatására alkalmas példák segítségével.

Dr. Bácskai Károly


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!