A bizonyságtevők fellege

1834

Emlékezés reformátor, baptista elődeinkre, hithőseinkre.