800 vasárnap, 50 nagy ünnep…

2574

15 közösen eltöltött év után Révész Lajos és Szilvi Isten vezetésének engedelmeskedve bejelentették távozásukat a székesfehérvári gyülekezetből. Lajos testvér szavait idézve: „A miértekre csak a visszatekintések során látjuk meg a válaszokat. Ma még nem. De az Isten jó, és jó dolgokat tesz!”

Fotó: Zelei Alexandra

„Jobb valaminek a befejezése, mint az elkezdése.” (Préd 7,8)

Amit Isten mond, az úgy van, az úgy igaz, az úgy jó! Még ha most fáj is, és ha még nem is tudjuk, hogyan tovább, az Isten igéjének a sorai örökkévaló igazságok – fogalmazott Szilvi az alkalmon.

„A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek.” (Ézs 42,9)

A közösség fájó szívvel vette tudomásul a döntést, ugyanakkor szeretettel engedi el őket útjukra a további szolgálatban. A búcsúztató és hálaadó istentiszteletre május 30-án került sor Székesfehérváron, ahol a gyülekezet nevében Bödő Sándor presbiter, Fóris István gyülekezetvezető és Kovács Dániel társpásztor búcsúztatták őket.

„Elfogadjuk, hogy Atyánk úgy döntött, hogy ennek a kedves szolgáló családnak itt most befejeződik a munkája. Nektek máshol, talán egy ennél is nehezebb, igazi kihívással teli helyzetben kell helytállnotok. Mi áldással gondolunk az együtt töltött itteni 15 évre, és azt is remélem, hogy sokunkkal nem is fog megszakadni a kapcsolatotok, sőt fogunk még együtt szolgálni Urunk irányítása alatt a jövőben is. Ebben vezessen benneteket az a hűség és az az őszinteség, amit megismertünk rólatok!” – emelte ki Bödő Sándor.

Fotó: Zelei Alexandra

A 15 év főbb jellemzői, eseményei (2006–2021)
• A szinte változatlan 200 főnyi tagság mellett mindig új és újabb érdeklődők érkeztek, és bár közvetlen növekedés nem volt a létszámban, sokan vannak itt közöttünk, akik Lajos és Szilvi szolgálati ideje alatt kerültek a gyülekezetbe, miközben több idős testvérünk előrement.
• A kezdeti 2 házi csoportból ma 9-10 csoport működik.
• 1 avatott presbiter munkatárs volt akkor, ma 1 társpásztor, 2 presbiter és 2 diakónus szolgál.
• 3 lelkipásztort adtunk a nagyobb baptista közösségnek, melyben Révész testvérnek jelentős mentori szerepe volt: dr. Pafkó Tamás, Fülöp Áron, Pomázi Barnabás.
• Az evangelizációs kezdeményezések között Alfa-kurzus és 2 LAMISZ is szerepel.
• Elindult a Szabadság Krisztusban országos szolgálat.
• Az imaharc hangsúlyos megerősítése történt, ami során több imádkozási gyakorlatot is bevezettünk a gyülekezetben.

A búcsúztató eseményen az ökuménia jegyében a városban működő egyházi közösségek is képviseltették magukat, és kedves szavak kíséretében fejezték ki tiszteletüket és nagyrabecsülésüket a távozó lelkész házaspár felé.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Rendelkezzünk a baptisták javára!

Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról a Magyarországi Baptista Egyház javára! Köszönjük támogatását! Technikai szám: 0286