2023. nov. 26. – Zsákutcában! | 2Mózes 14:5-15 | Szimon Gergő – Tata

166

48 megtekintés 2023. nov. 26. Szimon Gergő lelkipásztor igehirdetése a 2Mózes 14:5-15 igeversek alapján. Tatai Baptista Gyülekezet

5Amikor jelentették Egyiptom királyának, hogy elmenekült a nép, megváltozott a fáraónak és udvari embereinek indulata a nép iránt, és ezt mondták: Mit tettünk?! Elbocsátottuk Izráelt a szolgálatunkból! 6Befogatott a fáraó a harci kocsijába, és maga mellé vette a hadseregét. 7Maga mellé vett hatszáz válogatott harci kocsit meg Egyiptom összes harci kocsiját, mindegyiken csupa kiváló harcost. 8Az ÚR megkeményítette a fáraónak, Egyiptom királyának a szívét, és az üldözőbe vette Izráel fiait. De Izráel fiai kivonultak az ÚR kezének oltalma alatt.
9Az egyiptomiak tehát üldözték őket – a fáraó minden lova, harci kocsija, lovasa és hadereje –, és utolérték őket, amikor a tenger mellett táboroztak Pí-Hahírótnál, Baal-Cefónnal szemben. 10A fáraó közeledett. Izráel fiai pedig föltekintettek, és látták, hogy az egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy félelem fogta el őket, és segítségért kiáltottak Izráel fiai az ÚRhoz. 11Mózesnek pedig ezt mondták: Nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál bennünket meghalni? Mit tettél velünk, miért hoztál ki bennünket Egyiptomból?! 12Nem megmondtuk neked még Egyiptomban, hogy hagyj nekünk békét, hadd szolgáljuk Egyiptomot?! Mert jobb nekünk, ha Egyiptomot szolgáljuk, mint ha a pusztában halunk meg! 13De Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg benneteket ma az ÚR! Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. 14Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg!
15Akkor ezt mondta Mózesnek az ÚR: Miért kiáltasz énhozzám? Szólj Izráel fiaihoz, hogy induljanak!
” (2Mózes 14:5-15)

https://www.youtube.com/@tataibaptistagyulekezet

https://www.facebook.com/tataibaptista

Cím:2890 Tata, Sport utca 30
Lelkipásztor:Szimon Gergő
Állandó alkalmak:Rendszeres alkalmaink
Istentisztelet: minden vasárnap 10.00
Egyéb alkalmak: házi csoportok, férfi kör, női kör, ifjúsági, felnőtt ifi.
Honlap:http://www.tataibaptista.hu

Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!