2023. 12. 03. (de.) | Megfáradás a hitben (Tisztelet hiánya) – Mal 1:1-14 | Szabó Szilárd – Szatmárnémeti

242

503 megtekintés Élő közvetítés dátuma: 2023. dec. 3. Szabó Szilárd lelkipásztor igehirdetése a Mal 1:1-14 igeversek alapján. Szatmárnémeti Magyar Baptista Gyülekezet

1Fenyegető jövendölés.
Az ÚR igéje, amelyet Malakiás által jelentett ki Izráelnek.
2Szeretlek benneteket – mondja az ÚR. De ti azt kérdezitek: Miből láthatjuk, hogy szeretsz minket? Abból, hogy Ézsau testvére volt Jákóbnak – így szól az ÚR –, mégis Jákóbot szerettem, 3Ézsaut pedig gyűlöltem; hegyeit pusztasággá tettem, birtokát a pusztai sakáloknak adtam. 4Edóm ugyan ezt mondja: Összezúztak bennünket, de mi újjáépítjük a romokat! – a Seregek URa azonban azt mondja erre: Ők csak építsenek, én majd lerombolom! Gonosz országnak nevezik őket, olyan népnek, amelyre mindig haragudni fog az ÚR. 5Saját szemetekkel fogjátok látni, és magatok fogjátok megvallani: Nagy az ÚR Izráel határán túl is!
6A fiú tiszteli atyját, a szolga az urát. Ha én atya vagyok, miért nem tisztelnek? Ha én ÚR vagyok, miért nem félnek engem? – mondja a Seregek URa nektek, ti papok, akik megvetitek nevemet.Ti ezt kérdezitek: Mivel vetettük meg nevedet?
7– Azzal, hogy oltáromra tisztátalan kenyeret hoztok. – Mivel tettük tisztátalanná? – kérdezitek. – Azzal, hogy az ÚR asztalát semmibe veszitek. 8Mert vak állatot hoztok áldozatul, és nem tartjátok rossznak. Sántát vagy bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak. De vidd csak azt a helytartódnak: kegyes lesz-e hozzád, és szívesen fogad-e? – mondja a Seregek URa. 9Esedezzetek csak Istenhez, hogy kegyelmezzen nektek! Ha ilyen ajándék van a kezetekben, szívesen fogadja-e tőletek? – mondja a Seregek URa.
10Bárcsak volna valaki köztetek, aki bezárná a templom ajtaját, és ne égne hiába oltáromon a tűz! Nem telik kedvem bennetek – mondja a Seregek URa –, nem kívánok tőletek áldozatot! 11Hiszen napkelettől napnyugatig nagy az én nevem a népek között, és mindenütt jó illatú áldozatot mutatnak be nevemnek, és az tiszta áldozat! Mert nagy az én nevem a népek között – mondja a Seregek URa. 12Ti pedig meggyalázzátok, amikor azt gondoljátok, hogy az ÚR asztalát hitvány terménnyel és eledellel tisztátalanná tehetitek. 13Azt mondjátok: Micsoda fáradság! – és még lihegtek is közben – mondja a Seregek URa. Pedig lopott állatot hoztok, vagy sántát és bénát. Ha ilyen áldozatot akartok hozni, nem kívánom tőletek! – mondja az ÚR. 14Átkozott a csaló! Van ép hím állat a nyájában, mégis hitványat áldoz az ÚRnak, ha fogadalmat tesz. Pedig én nagy király vagyok – mondja a Seregek URa –, és félik nevemet a népek!”
(Mal 1:1-14)

https://www.youtube.com/@szatmbaphttps://szatmaribaptista.ro/

ISTEN HOZOTT A SZATMÁRNÉMETI MAGYAR BAPTISTA GYÜLEKEZET HONLAPJÁN!

Címünk: Szatmárnémeti, P-ța Eroilor revoluției (István tér) 9 – lásd a térképet itt

Istentiszteleti összejöveteleink:

Vasárnap reggel 10 órától
Vasárnap délután 17 órától
Pénteken délután 19 órától

Istentiszteleteink nyilvánosak: szeretettel hívunk várunk mindenkit.
A vasárnapi istentiszteleteket élő adásban közvetítjük, amelyek megtekinthetők

YOUTUBE és

FACEBOOK csatornánkon keresztül


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!