2023.10.15. Hálaadó nap, Győri Gábor – Kiskőrös

202

334 megtekintés Élő közvetítés dátuma: 2023. okt. 15. Győri Gábor lelkipásztor igehirdetése a Zsolt. 136 és a Róm 5:1-11 igeversek alapján. Kiskőrösi Baptista Gyülekezet

1Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! 2Adjatok hálát az istenek Istenének, mert örökké tart szeretete! 3Adjatok hálát az urak Urának, mert örökké tart szeretete! 4Nagy csodákat művel egymaga, mert örökké tart szeretete. 5Bölcsen alkotta meg az eget, mert örökké tart szeretete. 6A földet a víz fölé terítette, mert örökké tart szeretete. 7Megalkotta a nagy égitesteket, mert örökké tart szeretete, 8a napot, hogy uralkodjék nappal, mert örökké tart szeretete, 9a holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, mert örökké tart szeretete. 10Lesújtott Egyiptom elsőszülötteire, mert örökké tart szeretete. 11Kihozta onnan Izráelt, mert örökké tart szeretete, 12erős kézzel és kinyújtott karral, mert örökké tart szeretete. 13Kettéhasította a Vörös-tengert, mert örökké tart szeretete, 14átvezette rajta Izráelt, mert örökké tart szeretete. 15De a fáraót és seregét a Vörös-tengerbe szorította, mert örökké tart szeretete. 16Vezette népét a pusztában, mert örökké tart szeretete. 17Nagy királyokat vert meg, mert örökké tart szeretete, 18dicső királyokat ölt meg, mert örökké tart szeretete: 19Szíhón emóri királyt, mert örökké tart szeretete, 20és Ógot, Básán királyát, mert örökké tart szeretete. 21Odaadta országukat örökségül, mert örökké tart szeretete, 22örökségül szolgájának, Izráelnek, mert örökké tart szeretete. 23Gondolt ránk megaláztatásunkban, mert örökké tart szeretete. 24Megszabadított ellenségeinktől, mert örökké tart szeretete. 25Ő ad eledelt minden élőlénynek, mert örökké tart szeretete. 26Adjatok hálát a menny Istenének, mert örökké tart szeretete!” (Zsolt. 136)

1Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. 2Őáltala járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. 3Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az állhatatosságot, 4az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet; 5a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. 6Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. 7Még az igazért is aligha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. 8Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. 9Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. 10Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel Fia halála által, akkor, miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. 11Sőt ezenkívül még dicsekszünk is Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most részesültünk a megbékélésben.” (Róm 5:1-11)

Cím:6200 Kiskőrös, Kálvin u. 6.
Lelkipásztor:Győri Gábor
Állandó alkalmak:Vasárnap 09.00 Imaóra, Gyermekbibliakör 10.00 Istentisztelet
17.00 Istentisztelet
Szerda 18.00 Istentisztelet, Bibliaóra
Péntek 18.00 Imaóra
Szombat 19.00 Ifjúsági alkalom
Honlap:http://www.kiskoros.baptist.hu

https://www.youtube.com/@kiskorosbaptist

https://www.facebook.com/kiskoros.baptist


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!