11/26/2023 – Sebestyén László és Paul Gerick – Szilágyszentkirály

99

147 megtekintés Élő közvetítés dátuma: 2023. nov. 26. Sebestyén László lelkipásztor igehirdetése a Jel 2:27-29 (Kár) igeversek alapján. Paul Gerick canadai missziónárus igehirdetése a Mt 14:13-21 igeversek alapján. Szilágy-Szentkirályi Baptista Gyülekezet

27És megtudjátok, hogy az Izráel között vagyok én, és hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek és nincs más! És soha többé nem pironkodik az én népem. 28És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak.  29Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet.” (Jel 2:27-29 (Kár))

13Amikor meghallotta ezt Jézus, eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül. Amikor meghallotta ezt a sokaság, gyalog követte őt a városokból. 14Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket.
15Amikor esteledett, odamentek hozzá tanítványai, és ezt mondták: Lakatlan ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak. 16Jézus azonban ezt mondta nekik: Nem kell elmenniük: ti adjatok nekik enni! 17Ők így válaszoltak: Nincs itt egyebünk, csak öt kenyerünk és két halunk. 18Ő pedig ezt mondta: Hozzátok nekem ide azokat! 19Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, azután vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. 20Miután valamennyien ettek és jóllaktak, összeszedték a maradék darabokat, tizenkét tele kosárral. 21Aki pedig evett, mintegy ötezer férfi volt, az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva.”
(Mt 14:13-21)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080066183049

https://www.youtube.com/@baptistagyulekezetszentkir2895


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!