Napi áhítat

Letöltés a Google Play-ből

Istentől várok dicsőséget?

2019 - Áhitat, 2019. január 22. kedd
Hét témája: János evangéliuma

Jn 5,30–47

Kevés, ha az emberek hagyják jóvá az életed! Belül kell érezned Isten jóváhagyását.

„Én önmagamtól nem tehetek semmit: ahogyan tőle hallom, úgy ítélek; és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem.
Ha én magamról tennék bizonyságot, az én bizonyságtételem nem volna igaz. Más az, aki bizonyságot tesz énrólam, és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, amellyel rólam tanúskodik. Ti elküldtetek Jánoshoz, és ő bizonyságot tett az igazságról. Nekem azonban nincs szükségem embertől való bizonyságtételre, hanem azért mondom ezeket, hogy ti üdvözüljetek. Ő volt az égő és világító fáklya, de ti csak egy ideig akartatok az ő világosságában örvendezni. Nekem azonban Jánosénál nagyobb bizonyságtételem van. Mert a tettek, amelyeket átadott nekem az Atya, hogy teljesítsem azokat, ezek a tetteim maguk tanúskodnak arról, hogy engem az Atya küldött el. Az Atya, aki elküldött engem, ő tett bizonyságot rólam. Az ő hangját nem hallottátok soha, arcát sem láttátok, és az igéje sem marad meg bennetek, mert annak, akit ő elküldött, nem hisztek. Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Én nem fogadok el dicsőséget emberektől, rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be; ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni benneteket az Atyánál. Van, aki vádol benneteket: Mózes, akiben ti reménykedtek. Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem: mert ő énrólam írt. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek?”

Gondolatok az igéről

Az emberiség történelme egyet jelent a hatalom, a dicsőség megszerzéséért és megtartásáért vívott harccal. Sajnos ennek a hatása alól egyikünk sem tudja teljesen kivonni magát. Lakóközösségünk, munkahelyünk vagy iskolánk, de időnként még családunk és gyülekezetünk is kárát látja annak, hogy embertársainktól várjuk, amit csak Istentől kaphatunk meg, illetve embertársainknak adjuk, ami csak Istent illeti. Sok fájdalmunknak az okozója, hogy megdicsőülést várunk olyan helyzetben, ahol ez nem illet meg bennünket. Alapszabályként is elmondható, hogy földi életünk célja nem a saját presztízsünk kialakítása, hanem Isten dicsőségének keresése. Mint kiderült, az Úr Jézus ezt egészen pontosan tudta, és teljes pályafutását arra alapozta, hogy az Atya dicsőségét tükrözte vissza. Mi már tudjuk, hogy ennek minden képzeletet felülmúló eredménye volt mind Jézus, mind az egész emberiség számára. Bár a dicsőség Istené, és csak az övé, ő nem arra használja ezt, hogy sütkérezzen benne, hanem hogy nekünk is adjon belőle – a maga idején.
Ha van időd, válaszolj a következő kérdésekre csendességedben: Ki hívott el engem? Ki bízott meg? Kinek tartozom számadással? Kitől várok jutalmat?

(Fábián Sándor )

Napi áhítat e-mailben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.
A www.baptist.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelő a tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Az Áhítat a Magyarországi Baptista Egyház tulajdona. Minden jog fenntartva.

A bibliai szakaszokhoz a 2014-ben kiadott revideált új fordítás szolgált alapul.

Az Áhítat könyv formájában megvásárolható a Baptista Könyvesboltban (1068 Budapest, Benczúr u. 31.).