Napi áhítat

Jójádá – százharminc éven át jóra tanított

2022 - Áhítat, 2022. október 6. csütörtök
A hét témája: Idősen is hasznosan

2Krón 24,1–16

Kérd Istentől, hogy megtalálhasd életed vezérelvét! Aztán tarts ki mellette végig!

Jóás hétéves korában lett király, és negyven évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Cibjá volt, Beérsebából származott. Jóás Jójádá főpap egész életében azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Jójádá két feleséget szerzett neki, ő pedig fiakat meg leányokat nemzett. Ezek után elhatározta Jóás, hogy kijavíttatja az Úr házát. Ezért összegyűjtötte a papokat és a lévitákat, és ezt mondta nekik: Menjetek el Júda városaiba, és gyűjtsetek pénzt egész Izráelben, hogy Istenetek házát esztendőről esztendőre kijavítsák. De siessetek a dologgal! A léviták azonban nem siettek. Ezért a király hívatta Jójádát, a vezetőjüket, és megkérdezte tőle: Miért nem ügyeltél arra, hogy a léviták behozzák Júdából és Jeruzsálemből azt a járandóságot, amelyet Mózes, az Úr szolgája és a gyülekezet kirótt Izráelre a bizonyság sátra javára?! Mert az elvetemült Ataljá és fiai hagyták omladozni az Isten házát, és a Baalokra fordították mindazt, ami az Úr házának volt szentelve. Ekkor azt parancsolta a király, hogy csináljanak egy ládát, és tegyék az Úr háza kapuja elé. És kihirdették Júdában és Jeruzsálemben, hogy hozzák el az Úrnak azt a járandóságot, amelyet Mózes, az Isten szolgája kirótt Izráelre a pusztában. Akkor minden vezető ember és az egész nép örömmel vitt és dobott pénzt a ládába, amíg az meg nem telt. Valahányszor bevitették a ládát a lévitákkal a királyi felügyelőségre, és látták, hogy sok pénz van benne, odament a király kancellárja a főpap megbízottjával együtt, és kiürítették a ládát, azután megint visszavitték a helyére. Így jártak el időről időre, és sok pénzt gyűjtöttek össze. Ezt azután átadta a király és Jójádá az Úr házán folyó munka vezetőinek. Ezek pedig kőfaragókat és ácsokat fogadtak az Úr háza javítására, és vasmunkásokat meg rézműveseket az Úr házának felújítására. A munkások hozzáláttak, és kezük alatt jól haladtak a felújítás munkálatai. Helyreállították az Isten házát régi formájában, és megerősítették. Amikor a munkát befejezték, a megmaradt pénzt elvitték a királynak és Jójádának. Ők pedig csináltattak abból fölszerelési tárgyakat az Úr házába, a szolgálathoz való eszközöket, áldozati csészéket és arany- meg ezüstedényeket. Ezekkel mutatták be az égőáldozatokat az Úr házában állandóan, Jójádá egész életében. Azután megöregedett Jójádá, és betelve az élettel, meghalt. Százharminc éves volt halálakor. Dávid városában a királyok mellé temették, mivel jót cselekedett Izráelben Isten és az ő háza ügyéért.

Gondolatok az igéről

„Jóás Jójádá főpap egész életében azt tette, amit helyesnek lát az Úr.” Mintha a tegnapi üzenet visszhangozna újra! Újabb két tekintély, akik egybehangolódva szolgálják az Isten ügyét. A király korán kezdte uralkodását, de mögötte volt egy szellemi tekintély. Aki vén korban sem hagyta el az Úr útját, igéjét, még 130 évesen sem. Tanította és meg is élte azt. Ki lehet tartani egy hosszú úton? Nem kell feltétlenül belefáradnunk, kiégnünk a jó cselekedetekbe és a tanításba? Azt látjuk, hogy nem. Mestereivé válhatunk annak, amit kitartóan végzünk. Azonban az emberi vagy démoni befolyások leselkednek ránk! Inkább nézzük meg a bibliai hithősöket! Tekintsünk fel hitünk szerzőjére, Jézusra (Zsid 12,2)! Gyengül a hited, fogy az erőd? Imádkozz, mint Jézus tanítványai: „Növeld a hitünket!” (Lk 17,5) Az akarat megvan, de a tested erőtlen? „S ha nem lesz erő ajkamon, / Dicsérni fog majd sóhajom!” – csendüljön fel szívedben az „állhatatosság” dallama! Áttetsző és megbékélt az öregkorod? Akkor emléked is tanítást fog sugározni! Még fiatal, esetleg középkorú vagy? Tedd azt, amit az Úr lát jónak! Úgy lesz boldog öregkorod és örök életed! Maradj meg abban, amit hallottál és láttál lelki tanítóidtól!

Bódis LászlóNapi áhítat e-mailben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.
A www.baptist.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelő a tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.
X