2018. augusztus 21, kedd

Napi áhítat

Letöltés a Google Play-ből

Az Úr neve erőt ad egy nép vezetéséhez

2018 - Áhítat, 2018. augusztus 21. kedd
Hét témája: A harmadik parancsolat

2Móz 33,12–23

Az Isten közvetlen közelségében eltöltött idő mindent átrendezett Mózes lelkében.

„Majd ezt mondta Mózes az ÚRnak: Nézd, te azt mondod nekem, hogy vezessem ezt a népet. De nem adtad tudtomra, kit küldesz velem. Pedig azt mondtad: Név szerint ismerlek téged, és elnyerted jóindulatomat. Ha valóban elnyertem jóindulatodat, ismertesd meg velem a te utadat, hogy megismerjelek téged, és hogy elnyerjem jóindulatodat. Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped! Az ÚR így felelt: Megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek? Mózes erre mondta neki: Ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket! Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped elnyertük jóindulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz? Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén.
Az ÚR így szólt Mózeshez: Megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert elnyerted jóindulatomat, és név szerint ismerlek téged. Mózes pedig ezt mondta: Mutasd meg nekem dicsőségedet! Az ÚR így felelt: Elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az ÚR nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Arcomat azonban nem láthatod – mondta –, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Majd ezt mondta az ÚR: Van egy hely nálam: állj ide a kősziklára! És amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és betakarlak a kezemmel, amíg el nem vonulok. Azután elveszem a kezemet, és megláthatsz hátulról. Az arcomat azonban senki sem láthatja.”

Magyarázat

A kétkedő ember és az Úr párbeszéde. Fantasztikus végigolvasni ezt a szakaszt. Mózes ezekben a kérdésekben, vívódásokban mindent elkövet, ami egy vezető alkalmatlanságát bizonyítja. Manapság, amikor a vezetéselmélet komoly irodalmát és gyakorlati megvalósítását élheti meg mindenki, aki arra kiválasztottá válik vagy esélyt kap ilyen feladatra, rögtön sorolhatná, mi az, ami Mózest máris alkalmatlanná teszi a vezetésre. Bizonytalanság. Önbizalomhiány. Kétkedés. Nem tiszta előtte a cél, hogy honnan hová szeretné vezetni a népet. Nem látja át, hogyan építheti a csapatot, a „team”-et, nincs stratégiája. Hárítás, „ez a nép mégiscsak a te néped!”, neked kell valamit tenned velük. Egy dolgot tesz nagyon jól Mózes. Ott tanakodik, és azzal perlekedik, akinél minden kétsége, kétkedése meghallgatást talál. S Isten valóban odaáll népe és Mózes mellé. Megfoghatatlan, fenséges, isteni élménynek lesz a részese, amit ember nem láthat, ő is csak kis részletben, de a Mindenható jelenléte olyan mélyen átjárta, hogy később, amikor lejött a hegyről, társai nem bírták elviselni arcának fényét, leplet kellett borítani rá. Ez a találkozás, ez az Isten közvetlen közelségében eltöltött idő mindent átrendezett Mózes lelkében. Lehet, hogy a vezetéselméleti vizsgán elbukott volna, de az isteni szövetséget megtartotta, az Isten által kapott küldetést teljesítette annak minden harcával, kihívásával együtt. Szilárdan tartotta magát és a rábízott népet Isten vezetésében, Isten útján.

(Ujváriné Szabó Anikó)

Napi áhítat e-mailben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.
A www.baptist.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelő a tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Az Áhítat a Magyarországi Baptista Egyház tulajdona. Minden jog fenntartva.

A bibliai szakaszok megjelölésénél és a témák megfogalmazásánál, illetve néhány kifejezés helyesírásánál az 1990-ben kiadott új protestáns bibliafordítás szolgált alapul.

Az Áhítat könyv formájában megvásárolható a Baptista Könyvesboltban (1068 Budapest, Benczúr u. 31.).