fbpx

Napi áhítat

Letöltés a Google Play-ből

Az Úrban elhunytak boldogságának oka

2019 - Áhitat, 2019. május 20. hétfő
Hét témája: Jelenések hét boldogmondása

Jel 14,6–13

Istennel élni és vele halni a legnagyobb biztonság örökre.

„És láttam, hogy egy másik angyal repül fenn az égen: az örök evangélium volt nála, hogy hirdesse azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek; és hatalmas hangon így szólt: Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája; imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait! Egy második angyal követte őt, aki így szólt: Elesett, elesett a nagy Babilon, amely féktelen paráznasága borával itatott meg minden népet. Egy harmadik angyal is követte őket, és így szólt hatalmas hangon: Ha valaki imádja a fenevadat és annak a képmását, és felveszi annak a bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog az Isten haragjának borából, amely készen van elegyítetlenül haragjának poharában, és gyötrődni fog tűzben és kénben a szent angyalok és a Bárány előtt; gyötrődésük füstje felszáll örökkön örökké, és sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és annak képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét. Itt van szükség a szentek állhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét. És hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta: Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony, ezt mondja a Lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket.

Gondolatok az igéről

A Jelenések könyvében Isten ítéletet mond a világ felett. János érzékletesen írja le, hogy milyen kemény és egyértelmű szenvedést fog jelenteni ez az ítélet. A könyv első olvasói ehhez hasonló szenvedéseket éltek át személyes életükben: a császári hatalom üldözte és legyilkolta őket, elsősorban a hitükért. Akkor mégis mi a különbség a két szenvedés és ítélet között? Ez a könyv egyik fő témája.
A válasz pedig nem más, mint hogy aki Krisztusban él állhatatosan, az boldog, mert Krisztusban hal meg, és cselekedetei követik őt a mennyben. A mi földi szempontunkból a szenvedés és halál mindenkire egyformán sújt le. Az igazi különbség a Krisztusban való állhatatosságban van. Jánosnak azért kell látnia ezeket a szörnyűségeket, hogy megértethesse velünk, hogy az igazi és teljes boldogság majd a mennyben jöhet el a számunkra. (Ennek feltétele részünkről az állhatatosság.) A hívő ember is szenved, az ő életén is van ítélet, de ha megmarad Krisztusban élete végéig, akkor jutalma lesz a boldogság. Néha ezt a mennyei szempontot is figyelembe kell vennünk, nem csak az e világiakat.
Kérj ma állhatatosságot, hogy el ne téveszd az igazi célt: a mennyei boldogságot.

(Vas Ferenc)

Napi áhítat e-mailben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.
A www.baptist.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelő a tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Az Áhítat a Magyarországi Baptista Egyház tulajdona. Minden jog fenntartva.

A bibliai szakaszokhoz a 2014-ben kiadott revideált új fordítás szolgált alapul.

Az Áhítat könyv formájában megvásárolható a Baptista Könyvesboltban (1068 Budapest, Benczúr u. 31.).