2018. február 19, hétfő

Napi áhitat

Letöltés a Google Play-ből

Kinek tartod őt?

2018 - Áhitat, 2018. február 19. hétfő
Hét témája: Lukács evangéliuma

Lk 9,18–22

Megváltó Krisztusodat, az ő jelenlétét vallod, vállalod?

„Történt, hogy amikor egyszer magában imádkozott, és csak a tanítványok voltak vele, megkérdezte tőlük: „Kinek mond engem a sokaság?” Ők így válaszoltak: „Keresztelő Jánosnak, de némelyek Illésnek; némelyek pedig azt mondják, hogy a régiek közül támadt fel valamelyik próféta”. Ő ekkor így szólt hozzájuk: „Hát ti kinek mondotok engem?” Péter így felelt: „Az Isten Krisztusának”. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy ezt senkinek se mondják el. Majd azt mondta, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, el kell vettetnie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia.”

Magyarázat

Mindenkiről van véleményünk. Már az első benyomásunk meghatározza, kiről mit gondolunk, kihez hogyan viszonyuljunk a továbbiakban. Előítéleteink, ítéleteink roppant szubjektívek. Végül is az alapján alkotjuk meg őket, amilyen tapasztalatunk van valakivel kapcsolatban. Vagy ahogyan viszonyul hozzánk az illető. Így lesz eltérő véleményünk ugyanarról az emberről, hiszen ha hozzám jó volt valaki, akkor dicsérem, de ha nem, vagy miatta hátrányt szenvedtem, akkor jobb, ha nem találkozunk még egyszer. Napjainkban szinte a levegőben vibrál az egymással szemben érzett harag, lelkünk ellensége nagyon jól tudja, ha nem fogadjuk el egymást, akkor a magányosan csellengőket könnyű álságosan csapdába csalni. Ha már csak a létezésével ellenségnek tartom a többi embert, neki nyert ügye van. Negatív vélemény, negatív hozzáállás negatív élményt szül. A szomorú ebben az, hogy már akkor ellenségesen állok valakihez, amikor még nem is történt semmi, nem tett vagy nem is szólt a másik. Ha ezeket átgondolva olvassuk a kijelölt igét, mindjárt érthető lesz az Úr Jézus kérdése. Távolról kezdi: „Kinek mond a sokaság?” Ez általában nem annyira jelentőségteljes, még csak-csak feldolgozzuk mi magunk is, ha egy ismeretlen csoport véleményét halljuk. Az Úr Jézus is azt hallotta vissza, ami várható is volt. Az izgalmasabb kérdés a következő: „Hát ti kinek mondotok engem?” Látod Krisztusban azt az áldó, szerető Istent, aki egyetlen Fiát nem kímélte, elküldte, hogy értünk áldozza fel önmagát? Megváltó Krisztusodat, az ő jelenlétét vallod, vállalod? Igen, mondd ki Péterrel együtt: „az Isten Krisztusának” tartunk, Uram!

(Újváriné Szabó Anikó)

Napi áhitat e-mail-ben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.

Az Áhítat a Magyarországi Baptista Egyház tulajdona. Minden jog fenntartva.

A bibliai szakaszok megjelölésénél és a témák megfogalmazásánál, illetve néhány kifejezés helyesírásánál az 1990-ben kiadott új protestáns bibliafordítás szolgált alapul.

Az Áhítat könyv formájában megvásárolható a Baptista Könyvesboltban (1068 Budapest, Benczúr u. 31.).

1% is új esélyt teremt!