Napi áhítat

Világítsunk az életünkkel!

2022 - Áhítat, 2022. június 25. szombat
A hét témája: A gyülekezet tisztségviselői / Házasság

Ef 5,1–14

Ha hívő lettél, akkor megtanít a Szentlélek arra (ha hagyod magad), hogyan legyen rajtad keresztül Istennek hatása embertársaidra.

Legyetek tehát Isten követői mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó, se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, mert ez nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége Krisztus és Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben! Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi az, ami kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világosság. Ezért mondja: „Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus.”

Gondolatok az igéről

Nem kell vezetőnek lenni ahhoz, hogy mások életére döntő hatással legyünk, hogy részt vehessünk abban a csodában, amikor Jézus Krisztus valakit megvált, megváltoztat. Némely hívő társunknak hosszú idő kell ahhoz, hogy a megtérés kezdeti lelkesedése után világosan lássa a különbséget a környezete és Jézus Krisztus elvárása között. Kezdetben talán mi is jó ideig mások elvárásait tartottuk mércének, mondván, hogy ők tapasztaltabb hívő emberek, érdemes rájuk hallgatni. Csak hát a Szentlélek mindenkit önállóan vezet, irányít, erősít, sugalmaz. Ehhez a bátor önállósághoz olykor időre van szükség, máskor egy csalódásra másokban vagy önmagunkban. Istennek szerencsére sok eszköze van arra, hogy ráébresszen, mennyire csak kettőnkön múlik igazi fejlődésünk. A tapasztalataink, beszélgetéseink, olvasmányaink, tetteink alapos és mély megértését nem kerülhetjük meg! Sose tűnjön időveszteségnek, egy helyben topogásnak a saját fejlődésünkre fordított igyekezet! Attól még a környezetünk is elégedett és boldog lesz, nem csupán mi, mert nekik is jobb lesz az életük tőlünk.

Háló GyulaNapi áhítat e-mailben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.
A www.baptist.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelő a tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.
X