2018. június 20, szerda

Napi áhítat

Letöltés a Google Play-ből

Az Isten gyermeke cselekszik is!

2018 - Áhítat, 2018. június 19. kedd
Hét témája: Atyaság

Róm 8,12–17

A Lélek csak azokat vezeti, akik engedik magukat vezetni. Te engedd neki!

„Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atyám!” Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.”

Magyarázat

A Szentlélek megelevenítő lélek. Úgy, ahogy a világra jövünk, a szó lelki értelmében halottak vagyunk. Nem akarjuk és nem is vagyunk képesek cselekedni Isten akaratát. Amikor azonban valaki befogadja Jézust az életébe, akkor kapja az ő Szentlelkét. Egy sor elevenítő dolgot tesz ezzel az emberrel a Lélek.
Megnyílik a szeme. Egyszerre látni kezdi a valóságot. Felfedezi, hogy annak addig csak egy töredékét érzékelte. Meglátja, hogy mi választja el őt Istentől. Bűnnek látja a bűnt, igazságnak látja az igazságot. Megnyílik a füle. Egyszerre meghallja Isten hozzá szóló szavát. Megnyílik a szája. Természetes lesz, hogy ha Isten szólt hozzá, akkor válaszol arra. Tudja, hogy Isten gyermeke lett. A gyermek beszél az apjával. És beszél szeretett apjáról másoknak is. Megnyílik a szíve. Egy rendíthetetlen belső meggyőződésre tesz szert, amely minden támadást kibír. Megnyílik az értelme is: a Lélek megvilágosítja a hívő értelmét is, és a megértett igazság mindig cselekedetté válik. Elkezdi vezetni a Szentlélek. Megérti és egyetért azzal, amit Isten neki mond, ezért már mozdul is a lába. Vezethető lesz, és teszi azt, amit Isten mondott. Kész neki engedelmeskedni. Akik Isten gyermekeivé lettek, azokat vezeti a Szentlélek.
A Szentlélek által a lelki halott életre támad, élővé válik. Te élsz?

(Sinka Csaba)

Napi áhítat e-mailben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.
A www.baptist.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelő a tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Az Áhítat a Magyarországi Baptista Egyház tulajdona. Minden jog fenntartva.

A bibliai szakaszok megjelölésénél és a témák megfogalmazásánál, illetve néhány kifejezés helyesírásánál az 1990-ben kiadott új protestáns bibliafordítás szolgált alapul.

Az Áhítat könyv formájában megvásárolható a Baptista Könyvesboltban (1068 Budapest, Benczúr u. 31.).

1% is új esélyt teremt!