2018. november 15, csütörtök

Napi áhítat

Letöltés a Google Play-ből

Könnyed árnyjáték

2018 - Áhítat, 2018. november 15. csütörtök
Hét témája: Könnyű!

2Kir 20,8–11

Az emberi és isteni hatalom közti különbséget nem a nehéz, illetve könnyű, hanem a lehetetlen, illetve könnyű ellentétpárja írja le.

„Ezékiás azonban megkérdezte Ézsaiástól: Mi lesz a jele, hogy meggyógyít az ÚR, és három nap múlva fölmehetek az ÚR házába? Ézsaiás így felelt: Kapsz jelet az ÚRtól arra, hogy az ÚR teljesíti azt az igét, amelyet kijelentett: Előre menjen az árnyék tíz fokkal, vagy visszafelé menjen tíz fokkal? Ezékiás ezt mondta: Könnyű az árnyéknak tíz fokkal megnyúlnia. Ne úgy legyen, hanem menjen az árnyék visszafelé tíz fokkal! Ekkor Ézsaiás próféta az ÚRhoz kiáltott, ő pedig visszatérítette az árnyékot tíz fokkal Áház napóráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt.”

Magyarázat

A legprecízebb viszonyítási pont az égitestek mozgása, amelynek megfigyelése, illetve kiszámítása régóta segíti az ember tájékozódását térben és időben. (Gondoljunk csak a tengerészekre vagy a csillagászokra!) Nem véletlen, hogy úgy kezdte tisztelni a napot, a holdat és a csillagokat, mint befolyásolhatatlan legfelsőbb hatalmasságokat, amelyek felett nincs már hatalom. Ma olvasott történetünk szerint azonban mégis van! Mégpedig mindezek Teremtője, az Úristen, aki számára bármi könnyen megvalósítható.
Ezékiásban a betegségtudat és halálfélelem erősebb volt, mint a szabadulás (itt a gyógyulás) csodaszerű ígérete. Ennek ellensúlyozását szolgálja a király biztosítékkérése, ami a híres nap­óracsodát eredményezte.
No, persze nem arra kell buzdítania bennünket ennek az esetnek, hogy bátran kérhetünk természeti törvényeket felülíró csodás jelenségeket, mint ahogy hitünket sem azzal kell naponta letesztelnünk, hogy vajon szavunkra helyet változtatnak-e a hegyek (vö. Mt 17,20 és 1Kor 13,2). Ellenben jó, ha felépíti vagy megerősíti bizalmunkat abban az Istenben, aki oly hatalmas, hogy a világegyetemet létre tudta hozni annak minden törvényével és csodájával. Neki nem nehéz az elképzeléseinket és lehetőségeinket messze felülmúlva cselekednie.

(Várady Endre)

Napi áhítat e-mailben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.
A www.baptist.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelő a tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Az Áhítat a Magyarországi Baptista Egyház tulajdona. Minden jog fenntartva.

A bibliai szakaszok megjelölésénél és a témák megfogalmazásánál, illetve néhány kifejezés helyesírásánál az 1990-ben kiadott új protestáns bibliafordítás szolgált alapul.

Az Áhítat könyv formájában megvásárolható a Baptista Könyvesboltban (1068 Budapest, Benczúr u. 31.).