Napi áhítat

Ragaszkodjunk szilárdan

2021 - Áhítat, 2021. szeptember 19. vasárnap
A hét témája: Zsidókhoz írt levél

Zsid 10,19–31

Ha hiszel, olyan jövőben remélsz, amely benned már elkezdődött. És látod is.

Mivel tehát, testvéreim, bízhatunk abban, hogy bemehetünk a szentélybe Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által; és mivel nagy papunk van az Isten háza felett: járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Mert ha szándékosan vétkezünk, miután megismertük az igazságot, akkor nincs többé bűneinkért való áldozat, hanem az ítéletnek valami félelmes várása, amikor tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket. Ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal. Mit gondoltok: mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten Fiát lábbal tiporja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem Lelkét megcsúfolja? Mert ismerjük azt, aki így szólt: „Enyém a bosszúállás, én megfizetek.” És ismét: „Az Úr megítéli az ő népét.” Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni.

Gondolatok az igéről

Az ember alapvetően szereti, ha gördülékenyen és kiszámít hatóan haladnak előre a hétköznapok. Elfogadjuk, hogy a dolgoknak ára van, hogy az előrehaladásért dolgozni kell, csak legyen tervezhető és kiszámítható. Készek vagyunk vállalni egy-egy döntés felelősségét és következményét, csak lássuk az értelmét, a hasznosságát. Olykor belefér az is, hogy többletterhet vállaljunk, esetleg valaki másét is magunkra vegyük, csak maradjon az ellenőrzésünk alatt. A Krisztus-követés során azonban olykor minden össze tud kuszálódni. Az Isten gyermekei nem a világból valók, más „szabályok szerint” élnek és küzdenek, ezért gyűlölettel és kirekesztettséggel is találkoznak, és minden a feje tetejére áll... Arra hív Isten, hogy ilyenkor is ragaszkodjunk a reménység hitvallásához. Nagy lehet a kísértés, hogy a jelen könnyítése érdekében engedjünk az Istentől tanultakból, alkukat kössünk és középutakat keressünk. Isten hűséges az ígéreteihez, amelyek gondviselő oltalomról és mennyei örökségről szólnak. Minden könnyítés meghátrálás, minden engedmény Isten ígéreteinek a tagadása. Tudtad, hogy „ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja” (2Tim 2,13)? Kell ennél biztosabb, kiszámíthatóbb?

Imaáhítat

Könyörögjünk, hogy meg ne fogyatkozzék a hitünk! (Lk 22,31–32)

Hajnal ZoltánNapi áhítat e-mailben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.
A www.baptist.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelő a tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.
X