fbpx

Napi áhítat

Letöltés a Google Play-ből

Ki a nagyobb: Mózes, Illés vagy Jézus?

2019 - Áhitat, 2019. október 17. csütörtök
Hét témája: Péter apostol élete

Mt 17,1–13

Nincs jobb, mint Krisztussal együtt lenni bárhol. És lehet is. Legyél vele mindenütt!

„Hat nappal ezután Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott: arca fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a világosság. És íme, megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt és ezt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lenni! Ha akarod, készítek itt három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Miközben ezt mondta, íme, fényes felhő borította be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok! Amikor a tanítványok ezt meghallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk: Keljetek fel, és ne féljetek! Amikor pedig föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül.
Miközben jöttek le a hegyről, megparancsolta nekik Jézus: Senkinek se mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az Emberfia a halottak közül. Erre megkérdezték tőle tanítványai: Miért mondják akkor az írástudók, hogy Illésnek kell előbb eljönnie? Ő így válaszolt: Illés valóban eljön, és helyreállít mindent. Mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték fel, hanem azt tették vele, amit csak akartak: így fog szenvedni tőlük az Emberfia is. Ekkor értették meg a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik.”

Gondolatok az igéről

A tegnapi igénk utolsó részében az Úr Jézus elmondja, hogy vannak az ott állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják az Emberfiát, amint eljön az ő országával (Mt 16,28). Hat nap múlva Péter, Jakab és János voltak azok a kiváltságosak, akiket az Úr Jézus maga mellé vett, így felvitte őket valószínűleg a Hermón hegyére, ahová leereszkedett a mennyország. Ott volt a törvény képviseletében Mózes, a próféták képviseletében Illés, a megdicsőült Fiú, Jézus Krisztus, a láthatatlan Atya hangja, és a megszentelő Szentlélek mint fényes felhő árnyékolta be őket. Péter ezt látva mondja:„Uram, jó nekünk itt lennünk!”
Milyen jó nekünk, akiket az Úr kiválasztott és maga mellé vett, vele élhetünk, vele járhatunk már itt a földön is! Megláttatja velünk, hogy az Ószövetséget nem szabad megvetnünk. Átélhetjük, hogy amint a felhő vezette Izraelt a pusztában, úgy vezet el bennünket is a Szentlélek minden igazságra.
És nem utolsósorban hallhatjuk az Atya szavát, aki arra szólít fel minket, hogy szeressük a Fiút, és hallgassunk reá. Péter ezt a mennyei dicsőséget szerette volna itt tartani, de emberi kéz alkotta sátrakba ezt lehetetlen bezsúfolni. Örüljünk, hogy egyelőre a menny dicsőségéből Jézust láthatjuk. És ez elég.

(Dóczé Bálint)

Napi áhítat e-mailben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.
A www.baptist.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelő a tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Az Áhítat a Magyarországi Baptista Egyház tulajdona. Minden jog fenntartva.

A bibliai szakaszokhoz a 2014-ben kiadott revideált új fordítás szolgált alapul.

Az Áhítat könyv formájában megvásárolható a Baptista Könyvesboltban (1068 Budapest, Benczúr u. 31.).