2017. augusztus 17, csütörtök

Napi áhitat

Letöltés a Google Play-ből

Hamis tanítások

2017 - Áhítat, 2017. augusztus 17. csütörtök
Hét témája: Óvás a hamis dolgoktól

Zsid 13,1–9

A hamis tanítások okozta nyomorúságból csak az ige által van gyógyulás.

„A testvéri szeretet maradjon meg közöttetek. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek – tudtukon kívül – angyalokat vendégeltek meg. Ne feledkezzetek meg a foglyokról, mintha fogolytársaik volnátok, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok.
Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta, mert a paráznákat és a házasságtörőket ítéletével sújtja Isten. Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged.” Ezért bizakodva mondjuk: „Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?” Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket.
Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezetni. Mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív, nem pedig ételektől, mert azoknak semmi hasznát nem veszik azok, akik velük élnek.”

Magyarázat

A hamis tanításoknak való behódolás terméketlen idejében a megsújtott értelem duzzadásával egyenes arányban sorvad a szív. S ahogy sorvad, úgy válik egyre súlytalanabbá, s ha nem jött volna a változhatatlan Krisztus, úgy halna benne csírájában minden, ami élet. A ki-kihagyó szívdobbanások ernyedt sóhajai kegyelemért esdekelnek, a tévtanítások pedig recepteket állítanak ki gyógyszerekről és diétákról, az önmegváltás és önmegvalósítás különféle szertartásairól. A betű öl – a Lélek megelevenít! Az Írás szavának Lélektől duzzadó harmat- és olajcseppjei utat találnak a tikkadó talajhoz, a rozsdamarta szívrugókhoz, és titokzatos módon állítják helyre az Isten által eltervezett rendet. Ebben a rendben helye van a foglyok meglátogatásának, a megelégedettségnek, a szenvedők felkarolásának, a hamisság receptjei széttépésének. Az ige szavának való boldog engedelmesség rügyfakasztó idejében az elme megújulásával egyenes arányban erősödik a szív egyre emberiesebbé, egyre krisztusibbá. Ez a kegyelem munkája! Ismerjük meg még inkább ezt a Jézusban kinyilatkoztatott kegyelmet, hogy szívünk még inkább vágyjon az ő örömére, kihagyások nélkül dobogni, mert ez a jó!

(Kiss Lehel)

Napi áhitat e-mail-ben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.

Az Áhítat a Magyarországi Baptista Egyház tulajdona. Minden jog fenntartva.

A bibliai szakaszok megjelölésénél és a témák megfogalmazásánál, illetve néhány kifejezés helyesírásánál az 1990-ben kiadott új protestáns bibliafordítás szolgált alapul.

Az Áhítat könyv formájában megvásárolható a Baptista Könyvesboltban (1068 Budapest, Benczúr u. 31.).

1% is új esélyt teremt!