Napi áhítat

Szabadulj képmutatásodból!

2022 - Áhítat, 2022. január 26. szerda
A hét témája: Lukács evangéliuma

Lk 6,37–42

Ha eredményesen foglalkozol saját hibáiddal, akkor is érzékenyen nyúlj mások szemének tisztításához!

Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Példázatot is mondott nekik: Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e mindketten verembe? A tanítvány nem feljebb való mesterénél; de aki teljesen felkészült, az mind olyan lesz, mint a mestere. Miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod testvérednek: Testvérem, hadd vegyem ki szemedből a szálkát! – mikor a saját szemedben nem látod a gerendát? Képmutató, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát testvéred szeméből.

Gondolatok az igéről

Amikor megkérdezik az embereket, hogy miért nem tartják hitelesnek a keresztényeket, akkor a legtöbben a képmutatásukat említik. De miért tud jelen lenni a hívőkben a képmutatás? Azért, mert a hívők tudják, hogy az Úr szent, és ezt várja el tőlünk is. Viszont némelyek megelégszenek a szentnek látszással, és akkor kezdődnek a bonyodalmak. A legtöbb hívő nem így indul, csak a bűnök megjelenése és melengetése, az ebből fakadó keserűség, az Istenre kivetített vágyak kielégületlensége vagy a nem várt nehézségek megkeményítik a szívet. Az Úr azt akarja, hogy a kegyelem és az irgalom mérlegén mérjük a másikat, valamint használjuk egészségesen az ítélőképességünket. Kéri viszont, hogy ne hibát kereső magatartással közeledjünk, és ne okozzon örömet mások gyengesége vagy hiányossága. A képmutatás továbbá azért is utálatos az Úr előtt, mert a jóakarat álcájában a saját szentségünket hirdetjük, és az erkölcsi fölény tudatában Isten bírói jogkörét, a kárhoztatást gyakoroljuk. Jézus meghagyja számunkra az egymás iránti testvéri felelősségvállalást, viszont mások helyreigazítása ellen csak akkor emel kifogást, ha ez önmagunk helyreigazítása nélkül történik.

Papp József BarnabásNapi áhítat e-mailben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.
A www.baptist.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelő a tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.
X