2018. április 20, péntek

Napi áhitat

Letöltés a Google Play-ből

Hatalma van megítélni az embereket

2018 - Áhítat, 2018. április 20. péntek
Hét témája: Krisztus hatalma

Jn 5,19–30

Most Jézus hangját hallod, vagy csak gondolkodsz az olvasottakon? Ne nyugodj, míg nem ő szólal meg!

„Megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nekik: Bizony, bizony, mondom nektek: a Fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az Atya, mert amit ő tesz, azt teszi a Fiú is, hozzá hasonló módon. Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. És ezeknél nagyobb tetteket is mutat majd neki, hogy ti csodálkozzatok. Mert ahogy az Atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Az Atya nem is ítél meg senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a Fiút, az nem tiszteli az Atyát sem, aki őt elküldte. Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony, bizony, mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten Fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Mert ahogyan az Atyának van önmagában élete, úgy a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Sőt arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az Emberfia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek: akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Én önmagamtól nem tehetek semmit: ahogyan tőle hallom, úgy ítélek; és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem.”

Magyarázat

Hallottad már Jézus hangját? Figyelj nagyon! Nyomatékkal mondja: Bizony, bizony mondom: aki hallja az én igémet; mondom nektek; hallják Isten Fiának hangját; a juhok hallgatnak hangjára. A tanítványok is ragaszkodtak őhozzá, hiszen az örök élet beszéde van nála. Az ő hangjának meghallása, és hittel válaszolni arra, életet jelent! Mivel a megváltás, az örök élet Jézus által lehet az emberé, de hogyha őt elutasítják, az ítélet is az övé. Ő az Emberfia, aki hatalmat kapott, hogy a világ ítélőbírója legyen. Így olvasunk erről: „Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet...” (Mt 25,31–32) Mindenkinek, kivétel nélkül meg kell jelennie előtte. Ott leszel te is! Akkor biztos meg fogja hallani mindenki a hangját. Az a kérdés, mikor halljuk meg: Amikor a jobb keze felől állókhoz szól, vagy amikor a bal keze felől állókhoz?
„Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket!” (Zsid 4,7) Nyisd meg a szívedet, hogy az Ige számára jó talaj legyen, és tedd, amit mond az Úr, hogy az ítélet felmentő legyen számodra!

(Nagy Tibor)

Napi áhitat e-mail-ben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.

Az Áhítat a Magyarországi Baptista Egyház tulajdona. Minden jog fenntartva.

A bibliai szakaszok megjelölésénél és a témák megfogalmazásánál, illetve néhány kifejezés helyesírásánál az 1990-ben kiadott új protestáns bibliafordítás szolgált alapul.

Az Áhítat könyv formájában megvásárolható a Baptista Könyvesboltban (1068 Budapest, Benczúr u. 31.).

1% is új esélyt teremt!