2018. október 22, hétfő

Napi áhítat

Letöltés a Google Play-ből

Panasz az igazságtalanság miatt

2018 - Áhítat, 2018. október 21. vasárnap
Hét témája: A gonosz problémája – Habakuk

Hab 1,1–11

Te hova, kihez fordulsz társadalomkritikáddal? Valódi szabadítást vársz?

„Fenyegető jövendölés. Habakuk próféta látomása. Meddig kell még kiáltanom, URam, miért nem hallgatsz meg? Kiáltok hozzád az erőszak miatt, de nem segítesz! Miért kell látnom a romlottságot és néznem a nyomorúságot? Erőszak és önkény van szemem előtt. Folyik a per, és viszály támad. Azért nem érvényesül a törvény, nem hoznak soha igaz ítéletet, mert a bűnös kijátssza az igazat: ezért hoznak igazságtalan ítéletet. Nézzétek a népeket és lássátok, ámulva csodálkozzatok, mert olyan dolgot viszek véghez napjaitokban, amit nem is hinnétek, ha elbeszélnék! Mert most útnak indítom a káldeusokat, ezt a kegyetlen és szilaj népet. Bejárja a széles földet, birtokba veszi mások hajlékait. Rettenetes, félelmetes ez a nép, önmaga szabja meg törvényét és méltóságát. Lovai gyorsabbak a párducoknál, és vadabbak a pusztai farkasoknál, vágtatnak lovasai. Noha messziről jönnek lovasai, repülnek, mint a zsákmányra lecsapó sasok. Erőszakos szándékkal érkeznek mindnyájan, arcuk csak előre néz, annyi foglyot ejtenek, mint a föveny. Csúfot űz a királyokból, kineveti a hatalmasokat. Nevet az erődítményeken, sáncot emel a földből, és elfoglalja őket. Azután mást gondol, és továbbmegy. Vétkes ő, mert a saját erejét isteníti.”

Magyarázat

Habakuk Kr. e. 600 környékén fogalmazta meg panaszát Isten felé. Sok igazságtalanságot, romlottságot tapasztalt az országban, ráadásul egy idegen nép, a babiloni is fenyegetőleg lépett fel az ország ellen. Jogosak a kérdései, válaszokat vár, de a legjobb személynek mondja el panaszát, az Úrnak.
A mi életünkben is lehetnek érthetetlen dolgok: szenvedések, betegségek, csalódások, amelyek megpróbálják hitünket. Nem mindegy, hogy ezek a kérdések eltávolítanak vagy még inkább oda visznek minket az Úrhoz! Merjük nyogodtan elmondani panaszunkat, kérdéseinket az Úrnak! Tanulhatunk azoktól a zsoltárosoktól is, akik ezt bátran megtették. Isten nem küldi el magától a panaszost, kész válaszokat és békességet adni a kétségekkel küszködők számára.
Nagy a különbség a panaszima és a panaszkodás között. Nemrégiben találkoztam egy asszonyal, aki azzal a kérdéssel szólított meg az utcán, hogy miért sújtja őt az Isten. A férje elhagyta, a gyermekei nem állnak szóba vele, anyagi problémák sokasága jött az életébe. Megkérdeztem, hogy kereste-e Istent élete során. Kiderült, hogy nem. Saját döntései, bűnei miatt került ilyen helyzetbe. De ezt a választ már nem akarta meghallgatni.
Habakuk nemcsak kérdez, nemcsak panszkodik, hanem figyel is, vár az Isten válaszára.

Imaáhítat

Köszönjük meg, hogy az Úr képessé és késszé tesz az adakozásra! (1Krón 29,13–14)

(Merényi Zoltán)

Napi áhítat e-mailben is.

Iratkozz fel, hogy naponta elcsendesedhess áhítatban!
Milyen nap van ma?
Ennek az ellenőrzésnek az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program.
A www.baptist.hu weboldalon elhelyezett adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az adatkezelő a tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Az Áhítat a Magyarországi Baptista Egyház tulajdona. Minden jog fenntartva.

A bibliai szakaszok megjelölésénél és a témák megfogalmazásánál, illetve néhány kifejezés helyesírásánál az 1990-ben kiadott új protestáns bibliafordítás szolgált alapul.

Az Áhítat könyv formájában megvásárolható a Baptista Könyvesboltban (1068 Budapest, Benczúr u. 31.).