Országos Tanács

6776
OT kihelyezett ülés Leányfalun (néhány hiányzóval) 2016. március 18-19.

Az évente összehívott közgyűlések között a Magyarországi Baptista Egyház legfőbb döntéshozatali szerve az Országos Tanács.

Az OT döntéseit egyrészt az egyház folyamatos működése szempontjából
fontos kérdések, másrészt a rendszeresen visszatérő feladatok
jelentik.

A rendszeres feladatok: a közgyűlés előkészítése, a költségvetés
előterjesztésének elfogadása, a Spurgeon-díj díjazottainak megválasztása,
lelkipásztorjelöltek meghallgatása és szolgálatra alkalmassá
nyilvánítása.

Az Országos Tanács tagjai:

a) az egyház vezető tisztségviselői
Papp János, Mészáros Kornél, Durkó István, Simon Norbert

b) két lelkészi és két avatott, nem lelkészi tanácstag, akiket a Lelkésztestület és a Presbiteri Tanács választ az OT által elfogadott szabályzat alapján.
Katona Béla, Macher Tivadar, Barbarics Péter, dr. Szűcs Zoltán

c) az egyházkerületi tanácsok elnöke és elnökhelyettese. Akadályoztatásuk esetén az általuk megbízott kerületi tanácstag

Meláth Attila, Papp Szabolcs – Budapesti Egyházkerület
Dóczi Ákos, Vörös Attila – Déli Egyházkerület
Varga László Ottó, Révész Lajos – Dunántúli Egyházkerület
Bódis Sámuel, Veres János – Északi Egyházkerület
Kiss Tibor Péter, Mike Jenő – Körösvidéki Egyházkerület
Cserés Attila, Dobos Péter – Tiszántúli Egyházkerület

d) a Baptista Teológiai Akadémia rektora: dr. Almási Tibor

e) az Alkotmányügyi Bizottság elnöke: Bereczki Lajos

f) tanácskozási joggal: a Felügyelőbizottság képviselője: Dobner Péter


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!