Október a reformáció hónapja 2020. Reformációi Istentisztelet

82

Október 25-én, vasárnap 9:30 órakor az Agapé Pünkösdi Gyülekezetben (Cím: 1146 Budapest, Thököly út 46.)

Igét hirdet: Papp János baptista egyházelnök, MEÖT elnökségi tag. Az úrvacsorás istentisztelet liturgiájában az Ökumenikus Tanács tagegyházainak főpásztorai szolgálnak. A zenei szolgálatot a helyi gyülekezet énekkara biztosítja.