A Szociális Munka Napja

776

Ünnepi rendezvény a Magyarországi Baptista Egyház szervezésében.

Program:
Egyház vezetői köszöntés
Igei gondolatok énekekkel-Mike József lelkipásztor
Van jövőnk? Nyitrai Imre SE szociális vezetőképzés stratégiai vezető
A kiskőrösi Sorsfordító Szolgáltató Központ ellátottjainak és dolgozóinak programja
Állófogadás


Hivatás ünnep

1997. óta november 12-e a „Szociális Munka Napja”. Ez a nap minden évben jó alkalom arra, hogy a közvélemény figyelme azokra irányuljon, akik rászoruló embertársaik segítését választották hivatásként.

E világnapon az ágazat vezetői, helyi döntéshozók, intézményfenntartók mondanak köszönetet és fejezik ki elismerésüket azok előtt, akik utcákon, tereken, melegedőkben, idősek, betegek otthonaiban teljesítenek folyamatos szolgálatot.

A Magyarországi Baptista Egyházhoz tartozó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások részét képezik az állam szociális ellátórendszerének; gyülekezeti és országos fenntartású intézményeinkben idősekkel, fogyatékosokkal, gyermekekkel, hátrányos helyzetűekkel foglalkozunk, valamint támogatjuk az életkori vagy élethelyzeti krízisben lévőket. A házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés mellett fogyatékkal élők, pszichiátriai- és szenvedélybetegek és hajléktalanok ellátása során több mint húszezer ellátottért felelünk. Munkánkat hitünkből eredő erkölcsi parancsnak engedelmeskedve végezzük, folyamatos teológiai és szakmai reflexiók mentén. Ezáltal biztosítjuk a szakmaiság és a keresztyén lelkiség egységéből fakadó minőségi szolgálat fenntartását és fejlesztését. Arra törekszünk, hogy intézményeink minél ismertebbek legyenek a társadalom széles köreiben, és felkeltsük érték alapú és minőségi szolgálatunk iránt az érdeklődést.

A „Szociális Munka Napja” alkalmából Egyházunk is köszönteni szeretné minden munkatársát, a hivatásos segítőket is és a gyülekezetekben önkéntesként szolgálókat is. Tisztelettel hívunk és várunk ezért minden gyülekezeti segítő munkában szolgáló testvért, érdeklődőt, a szociális segítő munkában dolgozó, vezető és nem vezető beosztású munkatársunkat ünnepi rendezvényünkre 2018. november 13-án 10 órakor a Wesselényi Utcai Baptista Gyülekezet imaházának színháztermébe (1077 Budapest, Wesselényi utca 53.). A tervezett programban helyet kap egyházelnöki, állami vezetői köszöntés, hálaadás, szakmai előadás, bemutatkozás. Az ünnepség állófogadással ér véget.

Kérjük, hogy részvételi szándékát november 10-ig jelezze a modszertan@baptist.hu címen. (név, intézmény vagy gyülekezet)

 

Szeretettel várunk!