EFOP 198

Budapest, 2018. július 4.
MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ
BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Magyarországi Baptista Egyház a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ-el közös konzorciumban sikerrel pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében a következő pályázaton:

Egyházi és civil szervezetek szociális közfeladat ellátásának támogatása (EFOP-1.9.8-17)

A projekt címe:

Baptista szociális szolgáltatók szakmai fejlesztése a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében

A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.8-17-2017-00006

A szerződött támogatás összege: 270.300.661 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt tartalmának bemutatása:

Projektben érintett intézmények:

 • Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona, Pécs
 • MBE Filadelfia Integrált Szociális Intézmény, Kiskőrös
 • MBE Emmaus Idősek Otthona, Hajdúböszörmény
 • Gondviselés Háza Idősek Otthona, Hajdúböszörmény

A projekt közvetlen célcsoportjai:

 • Az érintett szociális ellátásokat biztosító szolgáltatók és intézmények, illetve azok alkalmazottai, vezetői, dolgozói, munkatársai, önkéntesei.
 • Az érintett szociális ellátásokat biztosító szolgáltatók és intézmények ellátásaiban részesülő személyek.

A projekt közvetett célcsoportjai:

 • A Magyarországi Baptista Egyház, valamint a Baptista Szeretetszolgálat által működtetett szociális alapszolgáltatások körébe tartozó szakemberek

A projekt fő, hosszú távú célkitűzése

A projekt célja olyan, hosszabb távon fenntartható, egyedi szervezetműködtetési eszközök bevezetése, fejlesztése, melyek segítik a Magyarországi Baptista Egyházat és a Baptista Szeretetszolgált EJSZ-t, mint fenntartókat, hogy intézményeikben hatékonyabb működésre tegyenek szert az információáramláson, új szakmai módszerek kidolgozásán, eljárások bevezetésén, azok optimális hátterének kialakításán keresztül. Ezzel az érintett intézmények szolgáltatásainak színvonalát emeljük, és így megvalósul a szociális szolgáltatásaink minőségének javítása.

A hosszú távú célok a következő részcélokon keresztül valósulnak meg:

 • hosszú távú szervezetfejlesztési és szakmai fejlesztési stratégia kialakítása, amely kijelöli az adott szervezetek fejlődési, fejlesztési irányait.
 • szervezeteink folyamatos megújulása, a szervezeti és ezáltal az ellátási struktúra, alkalmazott szakmai módszerek fejlesztése
 • a szakmai munkát megalapozó pénzügyi, humán erőforrás gazdálkodás egységes alapokra való helyezése, elektronizálása,
 • a szakmai munkánk metódusainak fejlesztése és új metódusok bevezetése a szükségletek figyelembe vételével
 • a szervezeti tudás és ez által a szervezet megújítása a felső és a középvezetők részére szervezett képzéseken keresztül.
 • olyan szakmai anyagok elkészítése, amelyek az ellátási folyamatok minden szakaszában segítik az ellátottakkal közvetlenül foglakozó munkatársak mindennapi szakmai feladatellátását
 • a szakmai dolgozók számára új ismeretek, készségek, képességek átadása
 • a hasonló, vagy azonos profilú intézmények, illetve az ott folyó munka megismerése által a jó gyakorlatok beazonosítása és széles körű elterjesztése
 • a szerzett tapasztalatok alapján új módszerek, technikák kidolgozása, új kapcsolatok építése, civil szervezetekkel, más intézményekkel közös programok szervezése
 • a mindennapi szakmai munka folyamatos kontroljának a kialakítása a minőségi szolgáltatások és munkavégzés biztosításának érdekében.

A projekt fő pillérei:

 • Fejlesztést megalapozó részletes szükségletfelmérés
 • Szervezetfejlesztési és szakmai fejlesztési stratégia kidolgozása
 • Egyedi, belső működési hatékonyságot támogató, az intézményfenntartó több feladatellátási helyét érintő szervezetfejlesztési intézkedések
 • Szolgáltatási módszerek kidolgozása, bevezetése, alkalmazása
 • A szervezeti működés hatékonyabbá tételéhez szükséges, az operatív működést lehetővé tevő informatikai fejlesztések
 • A komplex szolgáltatások nyújtását elősegítő eszközök beszerzése, infrastrukturális beruházás

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. október 19.

Kedvezményezett neve, elérhetősége

Magyarországi Baptista Egyház
1068 Budapest, Benczúr u. 31.
Telefon: +36-1-352-9993, +36-20-886-0000
e-mail: baptist@baptist.hu
www.baptist.hu

Konzorciumi partner neve, elérhetősége:          

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy
1111 Budapest, Budafoki út 34/b.
Telefon: +36-1-466-5978
e-mail: hbaid@hbaid.org
www.baptistasegely.hu