Olvasnivalók

Házassággondozás vs. házastársépítés

„A legtöbb ember úgy gondolja, hogy a házasság egy doboz, ami tele van sok szép dologgal: barátsággal, intimitással, jó társasággal. Pedig a valóság az,...

Imádság száz év távlatából

A teremtő Istenről annyit tudhatunk meg, amennyit ő kijelentett magáról számunkra. Lénye véges emberi értelmünkkel felfoghatatlan, hiszen mindenható, mindentudó. Az Isten által teremtett világ...

A hónap témája 2019. februárban: A család a közösségépítés helye

A hónap igéje Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz. Mal 3,24 A hónap témája Minden család a házastársak egységére épül. Ebből nő...

Naamán hite és gyógyulása

Január utolsó vasárnapja a lepra elleni harc világnapja. Imádkozzunk gyülekezeteinkben január 27-én a leprában szenvedő betegekért, orvosaikért és a lepramisszióért! (A szerk.) Egy leprás beteg...

„Világosságom és segítségem az Úr…” (Zsolt 27,1)

Zsolt 27,1–4 Békesség Istennél Jn 8,12–20 Jézus a világ világossága Magyarázat: Az imahét a Krisztus-hívők egységéért nyolc napjának magyarázatain keresztül felidéztünk számos nehéz élethelyzetet, amelyekkel foglalkoznia...

„Asszony, nagy a te hited…” (Mt 15,28)

1Sám 1,13–17 Sámuel születése Mt 15,21–28 A kánaáni asszony Magyarázat: Éli tévesen ítélte meg Anna mély és buzgó imádságát. Elutasította a nő könyörgését, mert azt hitte, hogy...

„Seregek Ura a neve!” (Jer 10,16)

Jer 10,12–16 Isten és a bálványok Mk 16,14–15 Az apostolok kiküldése Magyarázat: A teremtett világ Isten csodálatos hatalmának megnyilatkozása. Isten nagysága láthatóvá válik az egész teremtésben...

Azért küldött el, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek (Lk 4,18)

Ám 8,4–8 A csaló kereskedők ítélete Lk 4,16–21 Jézus Názáretben Magyarázat: Ámósz próféta kritizálta azokat a kereskedőket, akik csaltak és kihasználták a szegényeket annak érdekében, hogy...

„…érjétek be azzal, amitek van…” (Zsid 13,5)

Zsid 13,1–5 Buzdítás szeretetre és tiszta életre Mt 6,25–34 Isten gondviselése Magyarázat: A Zsidókhoz írt levél írója óva int a pénz és az anyagi dolgok túlzott...