Baptista Levéltár

9453
Zágoni Jenő hosszú évekig volt a levéltár kiváló vezetője

A Baptista Levéltár a hazai, határon túli magyar – és nem magyar – baptista vonatkozású történeti dokumentumokat gyűjti, azokat rendszerezi, a kutatók rendelkezésére bocsátja és az utókor számára megőrzi. A levéltárhoz tartozik a történelmi emlékgyűjtemény és állandó kiállítás, a fényképtár, valamint a videó- és hanganyagtár.

Intézményünk fenntartója a Magyarországi Baptista Egyház, anyagi támogatója a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, irányító szerve a Történelmi Bizottság, az egyházi levéltárak vezető testületének – az állam által felhatalmazott – elnöksége, valamint a Magyar Országos Levéltár. További jelentős pénzügyi segítséget kaptunk különböző pályázatok révén is. Ez lehetővé tette fénymásoló, számítógép, szkenner, kézikönyvek vásárlását, az állomány gyarapítását, számos irat, anyakönyv, folyóirat és könyv restaurálását, beköttetését. A minisztérium állománygyarapítási támogatása biztosította egy 2001-ben megvásárolt, 1623–1641 között írt (ana)baptista kézirat restaurálását, most pedig a hasonmás kiadás, illetve német és magyar nyelvű fordítása megjelentetését.

Csak állagmegóvásra és restaurálásra 650 ezer, állománygyarapításra 150 ezer, az iratok rendszerezésére 350 ezer forintot kaptunk. A mikroklíma-berendezés megvásárlása lehetővé tette a raktárak állományának védelmét. Erre a célra 720 ezer forintot kaptunk.

Az állam, a NKÖM és a pályázatok révén csak az elmúlt két évben közel kilencmillió forint juttatásban részesültünk.

Jó tudni, hogy állományunk gyarapodik, s annak értékei között van Kornya Mihály családi Bibliája, Csopják Attila, Udvarnoki András, dr. Somogyi Imre, dr. Haraszti Sándor, Cserepka János számos levele, jegyzete, személyes tárgya.

2002 nyarán Cserepkáné dr. Ilonka Margit értékes bolíviai néprajzi tárgyakkal gazdagította a levéltárat és történelmi emlékgyűjteményt. Jelentős forrásértékűek az 1874 és 1965 közötti időszak anyakönyvei, a gyülekezetek és intézményeink telekkönyvi ügyiratai. Marosi Béla építész testvérünk hagyatéka több mint 150 imaház, lelkipásztori lakás és több más egyházi épület tervrajzát tartalmazza. Dr. Almási Mihály, Eszes Zoltán, dr. Gerzsenyi László, Hetényi Attila, Marosi Nagy Lajos, dr. Meláth Ferenc, dr. Mészáros Kálmán, Nagy János, dr. Szebeni Olivér hazai, Antal Ferenc, dr. Herjeczki Géza, Vadász János, dr. Viczián János határon túli lelkipásztorok, szerkesztők a legrendszeresebb támogatóink közé tartoznak. Ők, de Marjai Sándor, Vasas Margit, Somogyi Harold és Kovács Géza sem felejtik el, hogy könyveikből, tanulmányaikból, fényképeikből a levéltárnak, így kutatóinknak is juttassanak. Az eltelt két évben intézményünk birtokába került az albertirsai, bajai, csepeli, hajdúböszörményi, kispesti, péceli és soltvadkerti gyülekezetek története is.

Fényképtárunk gazdag gyűjteménye Udvarnoki Erzsébet munkája révén digitális feldolgozás alatt van. Számítógépre vitelünk az egész anyag 80 százalékát teszi ki. Jelentős támogatást kapunk Nagy János nyugdíjas lelkipásztor fénykép-azonosításaival, mivel nagyon sokan még ma sem írják rá a képre, hogy kiket ábrázol.

A video- és hangszalagtár az elmúlt két évben is gyarapodott. Jelenleg 315 videokazettán és 112 hangszalagon van felvétel, melyek közösségi életünk legjelentősebb mozzanatait örökítik meg. Utolsó kazettánk a Központi Énekkar amerikai útját mutatja be. A hanganyagok vonatkozásában Nagy János testvér segítségével hozzájutottunk az 1989. évi Csopják Attila-emlékest kazettáihoz. Örömünkre szolgál az a tény, hogy a levéltárat egyre többen „fedezik fel”, segítségünket sokan igénylik. Nem telik el nap, hogy írásban, telefonon vagy személyesen ne keresnének meg bennünket. Közöttük hazai és határon túli lelkipásztorok, más felekezetek kutatói, szerkesztők, művészettörténészek, ének- és zenekutatók is szép számmal vannak. Teológiánk tanárainak nagyobbik része rendszeres látogatónk, viszont a diákok csak néha lépik át a levéltár küszöbét. A hallgatók körülbelül 20 százaléka igényli szolgáltatásainkat.

Munkánkat a jövőben is Urunk, baptista közösségünk és nemzetünk szolgálatában szeretnénk végezni.

Zágoni Jenő, a levéltár egykori vezetője
A Baptista Levéltár honlapja
A levéltár jelenlegi vezetői: Bereczki Lajos és legifj. László Gábor.

A levéltár története

Az 1948-ban létesült levéltár alapítója Kirner A. Bertalan (1884–1973) lelkész, egyháztörténeti kutató volt. Az intézmény célja a hazai és a határon túli magyar baptista vonatkozású történeti dokumentumok gyűjtése, megőrzése, tudományos feldolgozása és a kutatók rendelkezésére bocsátása. A levéltárhoz tartozik az a történelmi emlékgyűjtemény, melyet Szebeni Olivér (1928–) lelkipásztor és egyháztörténész hozott létre 1963-ban. Ez a gyűjtemény egyébként az írásos és fényképanyag mellett több neves egyházi elöljáró tárgyi emlékeit is őrzi. A levéltár vezetője az új baptista Missziói Központban állandó egyháztörténeti kiállítást rendezett, melyet neves állami és egyházi személyiségek jelenlétében 2000. március 19-én nyitottak meg.

A levéltár 1844-től kezdve őriz iratokat. Az egyházkormányzati iratok az 1870-es évektől, az egyházi közgyűlések, a bel- és külmissziós tevékenység iratai, jegyzőkönyvei 1912-től 1990-ig találhatók meg. Gazdasági és telekkönyvi ügyiratokat 1896-tól őriz a levéltár. Jelentős forrásértékű az 1874 és 1965 közötti időszak anyakönyvi sorozata, melynek adatai 1874-től a trianoni békediktátumig kiterjednek az egész történelmi Magyarország területére. Itt találhatók a Baptista Teológiai Akadémia dokumentumai is. Nem hiányoznak az anyaországtól elszakított területek és a nyugati világ magyar baptista gyülekezeteinek emlékei sem: lelkipásztorok és más missziómunkások kéziratai, illetve azok másolatai. A levéltár jelentős egyházi sajtógyűjteménnyel is rendelkezik.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Cipősdoboz akció