Az MBE Gyermekmissziós Bizottsága pályázatot hirdet a Magyarországi Baptista Egyházhoz tartozó gyülekezetek, egyházkerületek gyermekmissziós feladatainak támogatására

3083

A pályázat célja: A baptista egyházhoz tartozó gyülekezetek, egyházkerületek 2022. évi gyermektáboroztatásának és/vagy vasárnapi iskolai munkához szorosan kapcsolódó költségek támogatása.

A támogatás felhasználása: A kapott összeg a táborozással/gyermekek között végzett munkával kapcsolatos kiadásokra használható fel.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

 • a kitöltött pályázati adatlapot (+ támogató nyilatkozatot)
 • a programtervet/témavázlatot

A pályázat benyújtási határideje: 2022. június 19.

A pályázat célja:

 • a 2022-ben (november 30-ig) megrendezett (főleg napközis) táboroztatások támogatása, valamint
 • a 2022-ben (november 30-ig) végzett gyermekmissziós/vasárnapi iskolai munkához szorosan kapcsolódó költségek támogatása

Megjegyzés: a pályázat utófinanszírozásos, így az adott esetben már a korábban megvalósult 2022. évi nyári táborokra is benyújtható.

A pályázatot az alábbi e-mailre kell elküldeni a megadott határidőre: gyemissz@gmail.com

Előnyben részesítjük az alábbi szempontokat:

 • újabb kezdeményezések,
 • kisebb gyülekezetek által szervezett, főleg napközis táborok,
  de természetesen igyekszünk lehetőleg minden érvényes pályázatot valamilyen formában támogatni.

Az odaítélt támogatások összege alapvetően még függ:

 • a táborok jellegétől (ottalvós/napközis),
 • a gyermekprogramban (táborok/missziós alkalmak) részt vevők létszámától,
 • a tervezett tábor/esemény időtartamától/gyakoriságától,
 • egyéb helyi/egyházkerületi adottságoktól, a rendelkezésre álló keretösszegtől, költséghatékony tervezéstől

Több gyülekezet összefogását kérjük jelezni az adott esetben egymástól függetlenül beadott pályázatok esetén is. A pályázatokat a Gyermekmissziós Bizottság értékeli, és a döntésről a pályázót e-mailben értesíti. Az elnyert pályázati összegeket idén is csak a gyülekezet/egyházkerület nevére és címére megírt számla alapján tudja az egyházközpont majd utalni. Sajnos néhány, egyébként érvényes pályázat támogatására mégsem került sor az elmúlt években, mivel nem küldték be időben a pályázati számlákat/anyagokat.

Kérjük a beküldési határidőkre jobban odafigyelni!

Sikeres pályázat esetén a pályázó a kapott összegről a tábor megvalósulása után 1 hónapon belül, de legkésőbb 2022. december 15-ig köteles rövid beszámolót írni, valamint a tábori programot/anyagot, valamint a vasárnapi iskolai munkában felhasznált eszközökről történő beszámolót a fenti pályázati címre / e-mailben elküldeni. A pályázati összeget csak a hiteles számlamásolatok ellenében fogja az egyház utalni, amennyiben a számlamásolatok legkésőbb 2022. december 15-ig beérkeznek az MBE központjába.

A pályázati kiírásnak nem megfelelő, hiányosan vagy a határidő letelte után benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. A nem megvalósított táborokra odaítélt támogatások más táborokra nem használhatók fel, nem vonhatók össze.