Lelki gyógyulás konferencia Gyulán

273

Az „Igazság szabaddá tesz” címmel kétnapos női-férfi lelki gyógyulás alkalomnak adott helyet a Gyulai Baptista Gyülekezet 2020. február 28–29-én, amely alkalom az egyházkerület többi gyülekezete számára is nyitott volt.

A szolgálatot meghívásunkra Révész Szilvia és szolgálócsoportja végezték. Előadók voltak: Révész Szilvia, Iván Dorottya, Bödő Sándor. A dicsőítésben Iván Dániel és Iván Dorottya vezettek bennünket.
A helyi és a környékbeli gyülekezetekből az alkalmon 52-en vettünk részt nyitott, Istenre figyelő szívvel.

Miért is fontos a lelki gyógyulás?
„Lelki gyógyulás: szabadulás a múlt sebeitől, terheitől, hogy birtokba vehessük azt a jövőt, amit Isten nekünk álmodott.”
Legősibb ok: amikor a sátán lerombolta az ember isteni identitását. Az ember pedig rosszra használta az Istentől kapott döntési szabadságát, engedetlen lett, Isten helyett a „Hazugság Atyjának” hitt. Ez az örökség kihatással lett minden ember életére, a bűn jogot adott a sátánnak az életünk felett. Az eredmény: elutasítottság.
Ebből fakadnak a félelmek, önértékelés hiánya, meg nem bocsátás, fájdalmak, stigmák, önvád, vádaskodás… Találkozunk vele iskolákban, munkahelyen, emberi kapcsolatainkban, családban és sajnos gyülekezetben is. Az életünk során mint rétegek rakódnak ránk. Emiatt kialakítunk magunknak egy olyan „ideális én”-t, hamis identitást, amely az embereknek kíván megfelelni, és nem Istennek.
Lehet, hogy hívők vagyunk 1-5-10-20-40 éve, de nem tártuk fel ezeket a sebeinket Isten előtt. Sok esetben tudatában sem vagyunk a lelkünk mélyén meghúzódó, szabadságunkat gátló kötelékeknek. Nem értjük, miért nem felszabadult, örömteli, hatékony, szolgálatkész a hívő életünk. Ezeken keresztül a sátán mint láthatatlan szálakon tart fogva bennünket, mert ezek az ő területei. A lelki gyógyulás alkalmán szembesülsz Istennel, szembesülsz önmagaddal és azokkal az emberekkel, akik életed során körülvettek és körülvesznek.
A sátán azért jön, hogy kísértsen, vádoljon, megtévesszen, hazudjon, öljön, lenyomjon…
Jézus azért jött, hogy megmentsen, gyógyítson, felemeljen, helyreállítsa identitásunkat Istenben. Lelki gyógyulásunk alapja a megbocsátás. Mikor Isten feltárja sebeinket, fájdalmas újra átélni, de ő be is kötöz, segít elvágni a szálakat, melyekkel a sátán fogva tart.
A legnagyobb erőt Isten hatalmas szeretetében, gyógyító, helyreállító munkájában tapasztaltuk meg, tapasztalhattam meg én is.
Isten hatalmasan munkálkodott a szíveinkben a meghitt kiscsoportos és lelkigondozói beszélgetések, a megerősítő imakérések alkalmával is.
Jézus leleplezte a szellemvilágot:
„Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.”
S mindez azért lehetséges, mert „Jézus Krisztus tegnap, ma és mind­örökké ugyanaz”, s mert az ő sebei árán meggyógyultunk.
Ő szabaddá akar tenni bennünket, hogy életünk ne a múltunkra, emberek elvárásaira épüljön, hanem Jézus Krisztus golgotai győzelmére, hogy új identitásunk legyen Krisztusban.
„Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.” (Gal 5,1)