Selypi életképek

871

Hála van a szívünkben azért, hogy az Úr a vidéki kisebb létszámú gyülekezetben is Úr, ha méltó helyen van az életünkben.

Huczka József és Tóth Evelin testvéreink 2019. február 24-én hozták el elsőszülött gyermeküket, Adinát a gyülekezetbe, hogy Urunk áldását kérjük életére. Fiatal testvéreink mára áldott tagjai a gyülekezetnek, az édesapa megtapasztalta Isten jelenlétét, kegyelmét, aki imameghallgató Úrként gyógyulást adott számára. Már a menyegzőjükön is együtt örültünk a gyülekezetben, és az elmúlt évi bemerítkezők sorában ő is ott lehetett. Továbbra is az Úr áldása kísérje életüket az 1Sám 1,28 ige szerint, melyet Sőrés Attila lelkipásztor testvér helyezett a szülők és a gyülekezet szívére.

Április 7-én pedig hárman tettek bizonyságot bemerítkezésükkel arról, hogy átadták az életüket Jézus Krisztusnak.

Mércse Attila már kisgyermekként hitt Istenben, és felnőtt férfi korára megcsömörlött az anyagias, erkölcstelen világban, egyre inkább kereste az Urat, kérdéseire egy kedves kollégáján keresztül kapott válaszokat, aki az elmúlt évi bemerítkezők között volt, őt használta az Úr Attila testvérünk életében, döntésében.

Illés Istvánné Zsuzsika megtérésében férjét használta az Úr, aki szintén az előző évi bemerítettek között volt, akinek bizonyságtévő élete példa volt a család és Zsuzsika előtt. Egy alkalommal a gyülekezetvezető testvérék látogatása után az Úr megszólította őt, hogy térjen meg! Testvérnőnk engedelmeskedett, és látássérültsége ellenére felragyogott neki az élet világossága.

Sipos Istvánné Irénke hívő családba született, de szülei elváltak, nagyon sok törésen, csalódáson ment keresztül gyermekkorától kezdve, ami eltávolította őt Isten szeretetétől. Hosszú évtizedeknek kellett eltelnie, amíg meg tudott bocsátani mindenért, és az Úr magához vonta, kegyelmével átölelte őt.

Örömünnepünkön az igét Lados István mátraszőlősi vendég lelkipásztor hirdette, a bemerítés szolgálatát Sőrés Attila lelkipásztor végezte, aki a bemerítés percei után még a medence vizéből döntésre hívta a jelenlévőket, hogy mielőtt a kegyelem ajtaja bezárulna, meghozzák életük legnagyobb döntését, és a következő bemerítési ünnepen már fehér ruhában lehessenek. Az áldó imádságok után a mátraszőlősi zenei csoporttal együtt énekelhettük: „Áldjon meg téged az Úr, és fordítsa rád arcának fényét”.

A húsvéti ünnepek után imaház-felújításba kezdett növekvő gyülekezetünk, nem kis feladat ez számunkra, de tudjuk, hogy Aki eddig velünk volt, ezután is segítségül lesz. Első lépésben kívülről, majd belülről is szeretnénk felújítani imaházunkat, hogy méltó helyen dicsérhessük szerető Urunkat e befogadó légkörű gyülekezetben, melyre kérjük Istenünktől, hogy mindig igaz legyen:

„A mi levelünk ti vagytok, amely be van írva szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten lelkével van felírva, és nem kőtáblára, hanem szívetek hústábláira!”

(2Kor 3,2–3)